มกราคม 2557

 
 
 
2
5
7
9
12
14
16
18
20
21
23
24
25
26
28
29
30
 
 
All Blog
Sukhothai Historical Park outer- อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก
  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอกแบ่งได้เป็นด้านเหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก คุณสามารถขี่จักรยานไปถึงได้ทั่วกัน

     อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอกด้านทิศเหนือ มีโบราณสถานที่มีความสำคัญโดดเด่น คือ วัดศรีชุม และวัดพระพายหลวง

วัดศรีชุม เป็นตำนานของพระพูดได้เกิดเนื่องจากภายในผนังด้านใต้ของวัดจะมีบันไดทางขึ้นไปสู่ด้านหลังของพระประธาน (พระอจนะ) หากมีคนไปซ่อนตัว และพูดออกมาจะเหมือนกับพระประธานเป็นคนพูด (ปัจจุบันเส้นทางนี้ปิดไม่ให้ขึ้นแล้ว) พระอจนะ หรือพระประธานของวัดศรีชุมเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ตัวพระวิหารที่ประดิษฐาน เป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายกับมณฑป ปัจจุบันหลังคาพังทลายลงหมดแล้ว

วัดพระพายหลวง เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่มีความสำคัญเป็นอันดับสองรองจากวัดมหาธาตุ ผังวัดเป็นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีคูน้ำล้อมรอบ 3 ชั้น คูชั้นนอกเรียกว่า คูแม่โจน วัดพระพายหลวงเป็นศูนย์กลางของชุมชน โบราณสถานที่ เก่าแก่ที่สุดของวัด คือ พระปรางค์ 3 องค์ เป็นปรางค์ประธานของวัด ก่อด้วยศิลาแลง ศิลปะเป็นเขมรแบบบายน สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ด้านหน้าของวัดเป็นอาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น 4 อิริยาบถ คือนั่ง นอน ยืน เดิน

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอกด้านทิศใต้ (บริเวณนี้ขี่จักรยานมาไม่ไหวทีมงานจึงขับรถมา) มีโบราณสถานที่มีความสำคัญโดดเด่น คือ วัดเชตุพน และวัดเจดีย์สี่ห้อง

วัดเชตุพน ศิลปกรรมที่น่าสนใจของวัดคือ มณฑปที่สร้างด้วยหินชนวน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสี่อิริยาบท คือนั่ง นอน ยืน เดิน ภายในมณฑปเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโดยมีการใช้วัสดุทั้งอิฐ หินชนวน ศิลาแลง ในการก่อสร้าง สิ่งที่น่าชมภายในวัด คือ กำแพงแก้วที่ล้อมรอบมณฑปจตุรมุขนี้สร้างจากหินชนวนที่มีขนาดใหญ่ และหนา โดยมีการสกัด และบากหินเพื่อทำเป็นกรอบ และซี่กรงเลียนแบบเครื่องไม้ และยังได้พบศิลาจารึกที่วัดนี้หลักที่ 58 จารึกในปี พ. ศ. 2057 กล่าวว่าเจ้าธรรมรังสีสร้างพระพุทธรูปในวัดนี้

วัดเจดีย์สี่ห้อง ตั้งอยู่ทางตะวันออกของวัดเชตุพน ห่างไปประมาณ 100 เมตร โบราณสถานที่น่าสนใจ คือ ที่ฐานเจดีย์ประธานมีภาพปูนปั้นประดับโดยรอบปั้นเป็นรูปบุคคล รูปบุรุษ และสตรี สวมอาภารณ์ และเครื่องประดับ ในมือถือภาชนะ มีพรรณพฤกษางอกโผล่พ้นออกมาที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนั้นมีปูนปั้นรูปช้าง และสิงห์ประดับรูปบุคคล องค์เจดีย์ประธานเป็นทรงระฆังกลมที่ได้รับการบูรณะ ส่วนยอดเจดีย์ได้หักพังลง

     อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอกด้านทิศตะวันออก มีโบราณสถานที่มีความสำคัญโดดเด่น คือ วัดช้างล้อม และวัดตระพังทองหลาง

วัดช้างล้อม เป็นโบราณสถานที่สำคัญ มีเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาเป็นประธานของวัด รอบฐานเจดีย์ประดับด้วย ปูนปั้นเป็นรูปช้างโผล่ครึ่งตัว ด้านหน้ามีฐานวิหารก่อด้วยอิฐ และยังมีฐานกำแพงแก้วก่อด้วยอิฐล้อมรอบ

วัดตระพังทองหลาง อยู่ริมถนนจรดวิถีถ่อง หากเดินทางมาจากจังหวัดสุโขทัยวัดตระพังทองหลางอยู่ริมซ้ายมือ ศิลปกรรมที่สำคัญคือ มณฑปรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยอิฐ ผนังด้านนอกประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์ ตอนประทานเทศนาโปรดพระพุทธบิดากับกษัตริย์ศากยราช และตอนเสด็จโปรดนางพิมพา นับเป็นศิลปกรรมชิ้นเอกของสุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอกด้านทิศตะวันตก (บริเวณขี่จักรยานมาไม่ไหว เลยขับรถกันมา) มีโบราณสถานที่มีความสำคัญโดดเด่น คือ

วัดช้างรอบ อยู่ห่างจากประตูอ้อมไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2.4 กิโลเมตร มีโบราณสถานที่สำคัญประกอบด้วย เจดีย์ทรงกลมแบบลังกา ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีช้างโผล่ครึ่งตัว มีจำนวน 24 เชือก พระอุโบสถอยู่ด้านหน้าเจดีย์ประธาน และมีเจดีย์ราย 5 องค์ ล้อมรอบเจดีย์ประธาน และโบสถ์

วัดสะพานหิน วัดนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา สูงประมาณ 200 เมตร บริเวณทางเดินขึ้นโบราณสถานมีทางเดินปูลาดด้วยหินชนวนจากตีนเขาขึ้นไปเป็นระยะทาง 300 เมตร (ทำเอาทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมของเราเดินกันลิ้นห้อย)  สิ่งสำคัญภายในวัด ได้แก่ พระประธานเป็นพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานพระปางประทานอภัย สูง 12.50 เมตร เรียกว่า พระอัฏฐารศ

     เนื่องจากอาณาบริเวณของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอกกว้างขวางมาก และยังมีโบราณสถานอื่น ๆ อีก เช่นวัดศรีพิจิตร หากนักท่องเที่ยท่านใดสนใจสามารถแวะมาเยี่ยมชมเพิ่มเติมได้

การเดินทาง
เริ่มจากตัวเมืองข้ามสะพานพระร่วง เข้าถนนจรดวิถีถ่อง (ทางหลวงหมายเลข 12) ขับตรงไปเรื่อย ๆ ตามป้ายบอกทาง จะเริ่มเห็นโบราณสถานเป็นระยะ ๆ จนถึงลานจอดรถ และจุดจำหน่ายตั๋วเข้าชม แบบเหมารวม 70 บาทจะคุ้มค่ากว่าชำระตามจุดเยี่ยมชมโบราณสถานทุกจุด หากต้องการชมโบราณสถานให้ทั่ว

วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย
วัดศรีชุม และอาณาบริเวณโดยรอบวัดที่มีทั้งโบราณวัตถุ และโบราณสถานล้ำค่า

วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย
พระอจนะแห่งวัดศรีชุม ที่มาแห่งตำนานพระพุทธรูปพูดได้ มีพุทธลักษณะที่งดงาม และไม่ควรพลาดมาชม

วัดสะพานหิน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย วัดสะพานหิน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย วัดสะพานหิน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย
สะพานหิน เส้นทางทอดยาวขึ้นเนินเขาเพื่อมุ่งสู่วัดสะพานหิน (สมกับชื่อวัดจริง ๆ)

วัดเจดีย์สี่ห้อง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย วัดศรีพิจิตร อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย วัดเจดีย์สี่ห้อง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย
วิหารวัดเจดีย์สี่ห้อง พระเจดีย์วัดศรีพิจิตร และพระปูนปั้นที่ฐานเจดีย์ภายในวัดเจดีย์สี่ห้อง ตามลำดับ

วัดศรีพิจิตร อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย วัดเจดีย์สี่ห้อง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย วัดเจดีย์สี่ห้อง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย
(ซ้าย) พระพุทธรูปภายในวัดศรีวิจิตร ประติมากรรมปูนปั้นภายในวัดเจดีย์สี่ห้อง

วัดเชตุพน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย วัดเชตุพน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย วัดเชตุพน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย
พระพุทธรูปปางลีลา และซากพระวิหารที่ยังคงเค้าโครงให้เห็นCreate Date : 13 มกราคม 2557
Last Update : 13 มกราคม 2557 12:21:02 น.
Counter : 763 Pageviews.

10 comments
  

The sn883rh strip superframer shoots a wide range of fasteners from 2-Inch by 1/9-Inch to 3-1/4-Inch by 1/7-Inch 20-Degree plastic or paper collated nails. The sn883rh features our patented maintenance free end cap filter, weighs only 7-Pound, comfortable rubber grip, reduced recoil engineering system, pointy teeth on contact arm, trigger lock lever, magnet in nose to hold last nail in place and our anti double fire trigger mechanism (us patent 5597106). The tool can be contact or single fire with no adjustments to the tool pull trigger then depress contact arm and the tool will contact fire to single fire first depress contact arm then pull and hold trigger tool cannot fire second nail until trigger is released and tool can cycle.


โดย: Clarke (susujapee ) วันที่: 13 มกราคม 2557 เวลา:12:21:44 น.
  

Clarke 240 volt Fluxcore/MIG welder. Welding Range 30 to 150 Peak Amps. Tweco type torch with full ON/OFF safety control. Weld Steel, Aluminum, Stainless Steel & Cast Iron. Multiple power setting for accurate welding power control. Fan Cooled, Safety thermal overload portection. Accept mini or 11 lbs wire spools. Easily convert to gas opperation "gas reulator not included" Weld up to 1/4" on a single pass.


โดย: Clarke (susujapee ) วันที่: 13 มกราคม 2557 เวลา:12:21:56 น.
  

Craftsman Z-D20659 Air Compressor Motor. Five horsepower motor for air compressor. This item replaces part number D20659. 16-Inch long, 13-Inch wide, and 13-Inch high. Package weight of this item is 13-Pound. Craftsman - America's Most Trusted Tool Brand - is characterized by durability, innovation and consistency. From hand tools to power tools and from lawn & garden equipment to tool chests and other storage solutions, Craftsman products are built to last and designed to give you the confidence to complete any project no matter the size.


โดย: Clarke (susujapee ) วันที่: 13 มกราคม 2557 เวลา:12:22:15 น.
  

Milwaukee 2645-20 M18 cordless jig saw is Milwaukee's first jig saw powered by lithium-ion. The 2645-20 delivers accuracy, versatility and ease of use. The 5-Position orbital setting offers more cutting versatility than any other cordless jig saw on the market. This allows the user to select the type of cut or speed specific to their application. For ease of use, the tool-free shoe bevel allows for quick and accurate shoe adjustments, while the quick-lok blade clamp provides fast and easy blade change. This is the tool only - Does not include battery, charger or case.


โดย: Clarke (susujapee ) วันที่: 13 มกราคม 2557 เวลา:12:22:24 น.
  

The CP886 3/8-Inch General Duty Air Ratchet is an economical choice featuring a compact head design which allows greater flexibility in tight areas. Easy to grip reverse lever for simple directional changes. Hardened gears allow greater durability over other economically priced ratchets. Applications - installing or removing spark plugs, radiators, water pumps, and exhaust systems. Ultimate torque by hand - 125 ft lbs. Specifications: square drive - 3/8-Inch, standard bolt size - 3/8-Inch, cfm - 4, hose size - 3/8-Inch, speed - 160 rpm, torque range - 10 to 50 ft lbs.


โดย: Clarke (susujapee ) วันที่: 13 มกราคม 2557 เวลา:12:22:43 น.
  

This set includes 2 handles, one for hammering and a pneumatic handle for use with an air hammer. Use the tapered driver side for bearing races, reverse to the flat side for seals. Sizes are 1.565, 1.750, 1.965, 2.325, 2.555, 2.830, 2.995, 2.470, 4.625, 3.813 and 3.180. To add the pneumatic handle to your current set, order a 12820-part number pneumatic driver.


โดย: Clarke (susujapee ) วันที่: 13 มกราคม 2557 เวลา:12:22:53 น.
  

Mk Diamond 158252 MK-145 Benchtop Tile SawMk Diamond 158252 MK-145 Benchtop Tile Saw Features: Saw is designed for small jobs, but delivers results a professional would expect Made specifically for the do-it-yourselfer Lightweight compact saw has everything needed to cut kitchen, bath, and floor tile Built-in miter table allows for the cutting of precision 22 and 45 miter corners High torque 1/2 hp, 4 amp, 5500 rpm, 115V-230V motor


โดย: Clarke (susujapee ) วันที่: 13 มกราคม 2557 เวลา:12:23:14 น.
  

The twin-piston design keeps extra power in reserve to prevent stalling and to tackle tough sanding jobs like smoothing down body filler or shaping and leveling large flat surfaces. Pad size is 2.75-Inch x 17.5-Inch. Part of Ingersoll Rand's Edge Series line of air tools: legendary performance at an affordable price.


โดย: Clarke (susujapee ) วันที่: 13 มกราคม 2557 เวลา:12:23:25 น.
  

SLP20 Brad Nailer drives both slight-headed and medium-headed brads in a wide range of lengths. As the result of extensive customer research, the SLP20 design ensures unmatched ease of use as well as superior precision and driving power, which makes the tool suitable for fastening a variety of material types and thicknesses.


โดย: Clarke (susujapee ) วันที่: 13 มกราคม 2557 เวลา:12:23:43 น.
  

Powermatic Model 701 benchtop deluxe mortiser is powered by a 3/4-horsepower, 115-volt motor that runs at 1725 rpm and has a chuck capacity of 1/2-inch. The head-stroke capacity is 5-1/2-inches and the chisel center to fence is 4-3/8-inch with a chisel capacity up to 3/4-inch. There is an in line depth stop whichallows you to stop at pre-set depths without racking the drill bit to the base.


โดย: Clarke (susujapee ) วันที่: 13 มกราคม 2557 เวลา:12:23:57 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

susujapee
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]