ชมวิวทิวทัศน์ เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

(ขอนแก่น ภูเก็ต เชียงใหม่) ผุดรถไฟฟ้ารางเบา โมเดลขนส่งแก้จราจรหัวเมืองใหญ่


ผุดรถไฟฟ้ารางเบาโมเดลขนส่งแก้จราจรหัวเมืองใหญ่

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐ สังกัดกระทรวงคมนาคมมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและวางแผนการขนส่งและจราจรของประเทศมองเห็นความสำคัญของการจัดการปัญหาการเดินทางและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพในหัวเมืองใหญ่ในส่วนภูมิภาคและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมต่อสภาพเมืองนั้นๆเพื่อให้ได้แผนงานที่เป็นรูปธรรมสำหรับการพัฒนาในระยะสั้น กลางและยาวรวมทั้งรูปแบบการลงทุน การจัดการองค์กรและการบริหารจัดการระบบให้ยั่งยืน

++ขอนแก่น รอเสนอครม.

ขอนแก่นเป็นจังหวัดต้นแบบของการพัฒนาเมืองใหญ่ด้วยระบบขนส่งมวลชนในรูปแบบของรถไฟรางเบาโดยภาคเอกชนในจังหวัดรวมตัวก่อตั้งเป็นบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด หรือเคเคทีทีด้วยทุนจดทะเบียน 200ล้านบาท และมีความคืบหน้าอย่างเป็นระบบมากที่สุด


นายเข็มชาติ สมใจวงษ์

ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นกล่าวกับ“ฐานเศรษฐกิจ” ว่าเป้าหมายของขอนแก่นพัฒนาเมืองในการสร้างรถไฟรางเบาแนวเหนือใต้สำราญ ท่าพระ มีระยะทางรวม 26 กิโลเมตร จำนวน21 สถานี ใช้รถไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศ15 ขบวน ขบวนละ 3ตู้ สามารถจุผู้โดยสารได้ 180 คนความคืบหน้าล่าสุด 5 เทศบาลในจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยเทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลสำราญและเทศบาลตำบลท่าพระ ซึ่งเป็นเส้นทางที่รถไฟรางเบาวิ่งผ่านได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเท็มส์ฯ หรือเคเคทีเอส(KKTS) ด้วยทุนจดทะเบียน 5ล้านบาทให้เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการเดินรถ จัดทำ TORเพื่อจัดหาผู้ดำเนินการก่อสร้างและจัดเก็บรายได้ของระบบขนส่งสาธารณะซึ่งขณะนี้ ขอนแก่นทรานซิท ซิสเท็มส์ กำลังดำเนินการประสานโครงการต่อทั้งในส่วนของผลการศึกษาจากงบของสนข.ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนรวมถึงการประสานกับกรมทางหลวง และกรมธนารักษ์เพื่อขอใช้พื้นที่เกาะกลางถนนจากนั้นนำเข้า ครม.เพื่อรออนุมัติโดยคาดว่า ปลายปี 2560 นี้จะเริ่มก่อสร้างได้อย่างเป็นทางการมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2562-2563ใช้เงินลงทุนประมาณ 1.5หมื่นล้านบาท

สิ่งที่เห็นรูปธรรมในขณะนี้คือ การเปิดบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศขอนแก่นซิตี้บัส ที่เชื่อมท่าอากาศยานขอนแก่นกับสถานีขนส่งผู้โดยสาร 3แห่งในแนวตะวันออก-ตะวันตก โดยผ่านสถานที่สำคัญในตัวเมือง มีบริการไว-ไฟในรถบัสสามารถชำระค่าโดยสารด้วยสมาร์ทการ์ด

++เชียงใหม่สรุปมิ.ย.นี้

จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมการคมนาคม วัฒนธรรมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายมีนักท่องเที่ยวมาเยือนจำนวนมากตลอดทั้งปีมีการขยายตัวของเมืองไปสู่รอบนอกอย่างรวดเร็วทำให้มีจำนวนการเดินทางเพิ่มขึ้นสูงแต่เนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถรองรับความต้องการการเดินทางทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจรอย่างต่อเนื่อง

รศ.ดร.บุญส่งสัตโยภาสผู้จัดการโครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าแนวทางพัฒนาระบบโครงข่ายที่เป็นโครงข่ายแผนแม่บท 2 โครงข่าย ทั้ง 2โครงข่ายระบบดักและระบบฟีดเดอร์ซึ่งระบบดักจะเป็นรถไฟรางเบาหรือแอลอาร์ที จำนวน 3เส้นทางคือสีแดง นํ้าเงิน เขียว สายทางละประมาณ 12 กม. หรือรวมกันประมาณ 36กม.สำหรับฟีดเดอร์จะมี 2 ระบบ ฟีดเดอร์ที่อยู่ในสายทางในเมือง ระยะทางประมาณ20 กม.ระบบฟีดเดอร์นอกเมืองที่เชื่อมระหว่างอำเภอรอบนอกเข้ามาสู่ระบบหลัก สายทางละประมาณ15 กม.รวมจะมีโครงข่ายขนส่งสาธารณะประมาณ 200กม. ภายในเขตชุมชนหรือในเขตเมืองซึ่งอาจต้องใช้เงินลงทุนถึง2 หมื่นล้านบาท โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณ 80%และเอกชนระดมทุนอีก 20%ทางโครงการจะมีการจัดประชาพิจารณ์ครั้งสุดท้ายในเดือนมิถุนายน 2560เพื่อนำเสนอโครงข่ายทั้ง 2 และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยของประชาชนเพื่อจะสรุประบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำเสนอต่อไปเมื่อพิจารณาโครงข่ายทางเลือกเสร็จสิ้นแล้วจึงจัดให้มีการออกแบบทางวิศวกรรมความเป็นไปได้ในการลงทุน

หลังจากนั้นจะเป็นกระบวนการออกแบบดำเนินการก่อสร้างต่อไปผลการศึกษานี้คาดการณ์อีกไม่เกิน 3 เดือนจะต้องส่ง หลังจากนั้นสนข.ก็จะผลักดันเสนอ ครม.ต่อไป

++ภูเก็ตเดินเครื่อง

ทางด้านภูเก็ต จังหวัดท่องเที่ยวติดอันดับโลกได้มีการลงทุนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยเช่นกัน โดยภาคเอกชน 25ราย ก่อตั้งบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน100 ล้านบาทมีเป้าหมายวางแผนพัฒนาเมืองภูเก็ตในแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด หรือSmart Growth และการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งหรือ Transit-Oriented Development(TOD)โดยโครงการใหญ่สุดคือการก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะด้วยรถไฟรางเบาหรือแอลอาร์ทีซึ่งมีงบลงทุนกว่า 3หมื่นล้านบาท คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2561-2563 จะใช้เวลาในการก่อสร้างจำนวน3 ปี รวมระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร มี 24สถานีจะมีกำหนดเปิดให้ประชาชนได้ใช้ในช่วงปี 2564

ดร.เผด็จ จินดา กรรมการผู้จัดการบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัดเปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้บริษัทได้จัดสัมมนาและนำเสนอนิทรรศการผลงานของบริษัทและมีพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและภาคเอกชนรวมทั้งสิ้น12 หน่วยงาน

ทิศทางการพัฒนาจะเป็นการขนส่งมวลชนด้วยสมาร์ทบัสขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและรถไฟรางเบาหรือ แอลอาร์ที รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงทางนํ้า ท่าเรือจุดจอดพัฒนาพื้นที่รองรับและรูปลักษณ์ เรือโดยสาร นำเที่ยวในทุกระดับชั้นการพัฒนาพลังงานทางเลือก แหล่งนํ้าและรีไซเคิลของเสีย การทำแผนที่ 3มิติเพื่อรองรับทุกความต้องการ ระบบแอพพลิเคชันบริการนักท่องเที่ยวของเมืองภูเก็ตระบบแสงสว่างอัจฉริยะเพื่อความสะดวกและปลอดภัยการสร้างแลนด์มาร์กให้เป็นสัญลักษณ์เมืองการสร้างระบบบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความประทับใจแด่ผู้มาเยือนภูเก็ต

สนข.ยังเสนอให้เมืองใหญ่อื่นๆ อย่างนครราชสีมา พิษณุโลกระยอง สระบุรีสมุทรสาคร ก่อตั้งบริษัทพัฒนาเมืองเพื่อลงทุนสร้างระบบขนส่งสาธารณะลดปัญหาการจราจรติดขัด โดยแต่ละเมืองอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันบ้างในส่วนระบบหลักโดยอาจเริ่มต้นด้วยรถบีอาร์ทีซึ่งเป็นระบบที่มีราคาถูกกว่ารถไฟฟ้ารางเบา ซึ่งหากประสบความสำเร็จก็สามารถพัฒนาให้มีความมั่นคงขึ้นเช่นเมืองใหญ่ได้เครดิตบทความ จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 15 - 17 มิถุนายนพ.ศ. 2560 ขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้ครับ

http://www.thansettakij.com/content/161828?ts
 

Create Date : 23 มิถุนายน 2560    
Last Update : 23 มิถุนายน 2560 22:09:44 น.
Counter : 142 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชม โครงการขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 'Khon Kaen Smart City'

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชม โครงการขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 'Khon Kaen Smart City'

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้มาปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดขอนแก่นเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง "การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 ด้านประกอบด้วย ผลงานด้านเกษตรและอาหาร , ผลงานวิจัยด้านสุขภาพ, ผลงานวิจัยด้านวัสดุและพลังงานในอนาคต , ผลงานวิจัยด้าน Education for all , ผลงานวิจัยด้าน Bio economy ,ผลงานวิจัยด้านนวัตกรรม ICT ,โครงการขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ Khon Kaen Smart City และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) รวมทั้งสิ้นกว่า 39 โครงการวิจัยโดยมีผู้ที่สนใจจากทั้ง 20 จังหวัดภาคอีสานเข้าร่วมรับฟังนโยบายของรัฐบาลรวมกว่า5,000 คนโอกาสนี้ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้เป็นตัวแทน นำเสนอโครงการระบบขนส่งมวลชน LRT สายเหนือ-ใต้ (สำราญ-ท่าพระ) ระยะทาง 22.6กิโลเมตร ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสนใจ พร้อมทั้งกล่าวว่า ต้องหาทางทำให้ได้และพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ทดลองนั่งรถขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Smart Transit หรือ KST ที่ให้บริการฟรีแก่นักศึกษา บุคลากรหรือผู้มาติดต่อราชการในมหาวิทยาลัย และได้ทดลองนั่งรถโดยสาร Smart Bus ขอนแก่นซิตี้บัส พร้อมทั้งได้ทดลองชำระค่าโดยสารโดยการใช้บัตรไดโน่บัสRFID อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก Khonkaenlink

khonkaenthinktank

http://khonkaenthinktank.com/news_view.php?id=55
 

Create Date : 22 มิถุนายน 2560    
Last Update : 22 มิถุนายน 2560 19:42:31 น.
Counter : 159 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

(พิษณุโลก) เตรียมความพร้อมพื้นที่รองรับการลงทุน เขตอุตสาหกรรมนวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพร


เตรียมความพร้อมพื้นที่รองรับการลงทุน

เขตอุตสาหกรรมนวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก


ทีมคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่การดำเนินงานตาม #ยุทธศาสตร์พิษณุโลก2020เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน โดยการมอบหมายจาก นายศุภชัยเอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกที่เห็นความต้องการของภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆแนวคิดการพัฒนาให้พิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านต่างๆ ของภาคเหนือตอนล่างเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 1 ใน 12 โครงการของ #ยุทธศาสตร์พิษณุโลก2020 คือ

#เขตอุตสาหกรรมนวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้การสรรหาที่ดินที่มีความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์ ที่ตั้ง ระบบสาธารณูประโภคสาธารณูประการที่มีอยู่เดิมความพร้อมองรับการลงทุนตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกระดับของรัฐบาลจากการศึกษาในพื้นที่เบื้องต้นมีที่ดินสาธารณะประโยชน์ บริเวณทุ่งหนองจิกพื้นที่ประมาณ 2,281 ไร่ ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิรามใกล้เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก มีถนนทางหลวงแผนดินสาย 1275 ผ่ากลางแปลงที่ดินฝั่งตะวันออกติดทางรถไฟสายเหนือ ห่างสถานีรถไฟแควน้อยประมาณ 1,000 ม. ฝั่งตะวันตกติดแม่น้ำน่านทีมสำรวจเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอต่อคณะทำงานที่ผู้ว่าราชการมอบหมายพิจารณากลั่นกรองต่อไป

#เขตอุตสาหกรรมนวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจังหวัดพิษณุโลกมีวัตถุประสงค์ คือ

1. สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดในการวิจัย การพัฒนา การทดสอบ การตรวจวัดและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในสาขาอาหารและสมุนไพน

2. เป็นศูนย์กลางการวิจัย การพัฒนา การตรวจวัดการทดสอบ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาอาหารและสมุนไพรร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก

3. ร่วมกับกระทรงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการส่งเสริมการลาทุนนโยบายคัลสเตอร์อุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมสาขาอาหารและสมุนไพร

4. ส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์

เพื่อให้จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์กลางภาคเหนือตอนล่างมีศูนย์กลางการวิจัย และพัฒนารวมทั้ง การผลิต การแปรรูปอาหารและสมุนไพรที่ใช้เทโนโลยีการผลิตระดับกลางและสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์รองรับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง สำเร็จด้วยดียกระดับรายได้ของประชาชนนามนะโยบาย #ประเทศไทย4.0 ของรัฐบาล

นำทีมสำรวจโดย

1. นายณัฐกร โซ่จินดามณีประธานสถาอุสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

2. นายอุรชา ภู่ภักดีอุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์พิษณุโลก กรรมการ บ.พิษณุโลกพัฒนาเมือง

3. นายรังสรรค์ผู้แทนกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก

4. นายพิชิต ขอผล หัวหน้าฝ่ายผังเมืองอบจ.พิษณุโลก

 

Create Date : 16 มิถุนายน 2560    
Last Update : 16 มิถุนายน 2560 0:30:54 น.
Counter : 189 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

TOD คืออะไร? ระยองจะใช้ TOD พัฒนาเมืองอย่างไร? โดย ฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาลนครระยอง

TOD คืออะไร? ระยองจะใช้ TOD พัฒนาเมืองอย่างไร?

เรียบเรียงโดยฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาลนครระยอง

TOD คืออะไร?

ระยอง เป็นจังหวัดเป้าหมายของรัฐบาลในการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ยุคThailand 4.0 ดังนั้นจึงมีโครงการขนาดใหญ่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดระยองหลายโครงการเช่นโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-ระยองทำให้ชาวระยองได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่นี้อย่างมาก

การดำเนินโครงการขนาดใหญ่เช่นรถไฟความเร็วสูงย่อมมีผลกระทบกับกายภาพเมืองและการจราจรรวมถึงการเชื่อมโยงของระบบขนส่งมวลชนภายในจังหวัด อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทั้งระบบหลักและระบบขนส่งมวลชนขนาดรองจำเป็นที่จะต้องพัฒนาพื้นที่รอบๆสถานีขนส่งมวลชนด้วยเพื่อดึงดูดผู้โดยสารให้มาใช้ระบบมากขึ้น และยังเป็นการพัฒนาเมืองในรูปแบบใหม่ที่เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนในพื้นที่ด้วย

แนวคิดในการพัฒนาเมืองที่เรียกว่า “TOD หรือ TransitOriented Development” TOD คือ การพัฒนาที่เน้นระบบขนส่งมวลชนโดยออกแบบพื้นที่รอบสถานีให้ผสมผสานระหว่างศูนย์พานิชยกรรม ร้านค้า ที่พักอาศัยแหล่งงาน เป็นต้น เพื่อเพิ่มจำนวนผู้โดยสารและการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกสบาย

ปกติแล้วการพัฒนาแบบ TOD จะมีตัวสถานีหลัก หรือสถานีย่อยหรือจุดหยุดรถของรถไฟ รถราง หรือรถบัสเป็นศูนย์กลางการพัฒนาพื้นที่และจะมีรัศมีการพัฒนารอบๆ จุดศูนย์กลางระหว่าง 400-800 เมตร ซึ่งเป็นรัศมีที่คนสามารถเดินด้วยเท้าเข้าถึงศูนย์กลางสถานีได้อย่างสบาย
ตัวอย่าง TOD สถานีรถไฟโคคุระเมืองคิตะคิวชู ญี่ปุ่น มีระบบขนส่งมวลชนหลายระบบในสถานีเดียวทั้งรถไฟความเร็วสูงรถบัสและโมโนเรล ในอาคารสถานีมีร้านอาหาร ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าและโรงแรมรอบๆสถานีเป็นย่านพานิชยกรรมทำไมถึงต้องทำTOD

TOD จะทำให้เมืองกระชับเป็นแหล่งที่อาศัยของผู้มีรายได้ต่ำถึงปานกลางมีความสะดวกในการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างแหล่งงานกับแหล่งที่อยู่อาศัยและเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนรูปแบบต่างๆให้อยู่ในบริเวณเดียวกันสร้างชุมชนแห่งการเดินและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเนื่องจากมีคนมากขึ้นหนาแน่นขึ้นย่อมทำให้เกิดการค้าขายและจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่มากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นกลยุทธ์ในการดึงดูดคนให้ใช้ระบบขนส่งมวลชนเพิ่มจำนวนผู้โดยสารให้มากขึ้น

TOD ทำอย่างไร?TOD เมือง Portland, USA


อย่างไรก็ดีการทำTOD ไม่ง่ายนักเนื่องจากที่ดินรอบๆสถานีส่วนใหญ่เป็นของเอกชนต้องมีการเจราจาและทำความเข้าใจกับเจ้าของที่ดินรอบๆเพื่อกำหนดกติการ่วมกันซึ่งในเมืองที่ประสบความสำเร็จในเรื่อง TODต้องใช้การจัดทำผังเมืองเฉพาะและใช้กฎหมายจัดรูปที่ดินมาใช้ในการทำTOD จึงจะสามารถบังคับเจ้าของที่ดินและกำหนดผังการใช้พื้นที่พัฒนาตามหลักการTOD ได้

สำหรับในเมืองไทยยังไม่มีโครงการพัฒนาในลักษณะTOD เกิดขึ้นมากนักเนื่องจากติดขัดปัญหาหลายอย่างแต่ในเร็วๆ นี้คงได้เห็นโครงการพัฒนาตามแนวคิด TOD เกิดขึ้นในเมืองไทยหลายแห่ง

สำหรับจังหวัดระยองควรจะได้มีการวางแผนรองรับระบบขนส่งมวลชน และนำแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน( TOD ) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของระยอง 

Create Date : 13 มิถุนายน 2560    
Last Update : 13 มิถุนายน 2560 14:35:10 น.
Counter : 183 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

การออกแบบเบื้องต้น แนว 5 เส้นทางระบบขนส่งสาธารณะหลักของเมืองพิษณุโลก

แนวเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะหลักของเมืองพิษณุโลกการออกแบบเบื้องต้นมี 5 สายทาง

เพื่อระดมความคิดเห็นประชาชนในการประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่เร็วๆนี้

บทความเรียบเรียงโดย พิชิต ขอผล หัวหน้าฝ่ายผังเมืององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก


คณะที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลกสำนักงานนโยบายและแผนการขขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยอาจารย์บุญพล มีชัยโย ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามและประสานแผนงานโครงการ ข้อมูล ข้อคิดเห็น กับฝ่ายผังเมืององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก แนวเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะหลักของเมืองการออกแบบเบื้องต้นมี 5 สายทาง เพื่อระดมความคิดเห็นประชาชนในการประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่เร็วๆนี้

1. สายสีแดง ขนส่ง2 - เรือนแพ - ขนส่ง1 -วัดใหญ่ - บ้านคลอง - เซ็นทรัล ระยะทาง 12 กม.

2. สายสีน้ำเงิน เต็งหนาม - สถานีรถไฟ -โรงพยาบาลพุทธ - รามา - แม็คโคร - สามแยกต้นหว้า ระยะทาง 11.5 กม.

3. สายสีส้ม มหาวิทยาลัยนเรศวร - สามแยกต้นหว้า- บ้านคลอง - เซ็นทรัล ระยะทาง 15.5 กม.

4. สายสีเขียว สนามบิน - โรงพยาบาลพุทธ -สถานีรถไฟ - แยกเรือนแพ - ขนส่ง1 - ขนส่ง2 ระยะทาง 15 กม.

5. สายสีชมพู วัดใหญ่ - ท็อปแลนด์ - โคกมะตูม -ค่ายนเรศวร - ตลาดทรัพย์อนันต์ - โรงพยาบาลพุทธ - สถานีรถไฟ - วัดคูหาสวรรค์ระยะทาง 7.5 กม.


ในการออกแบบระบบขนส่งสาธารณะหลักเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองให้เราใช้ไปอีก20 ปี รถรางไฟฟ้า(Tram) จะเป็นจุดพลิกผันการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมากแต่ประชาชนชาวพิษณุโลกต้องหันหน้ามาช่วยกันคิด/ทำต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นในอนาคต เขตทาง กฏระเบียบจราจร ฯเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมในตอนนี้

ระบบขนส่งสาธรณะรองเชื่อมระบบหลักที่มีอยู่แล้วต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่ออำนวยความสะดวกสบายงานบริการที่ดียิ่งขึ้น เส้นทางเดินรถให้รองรับเชื่อมโยงที่ครอบคลุม 23ศูนย์เศรษฐกิจในเขตเมือง 15 ศูนย์เศรษฐกิจรายอำเภอ (ตาม #ยุทธศาสตร์พิษญุโลก2020โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก) และจังหวัดรอบข้างจังหวัดพิษณุโลก.

ฝ่ายผังเมืองอบจ.พิษณุโลกฝากเพิ่มเติมข้อมูลกับที่ปรึกษาคือเพิ่มเติมพื้นที่ศูนย์บริการชุมชนชนบทจำนวน 27 แห่ง ทั่วทั้งจังหวัด(พิจารณาจากชุมชนที่มีประชากรประมาณ 1,000 ครัวเรือน)เพื่อการเชื่อมการเดินทางของเมืองและชนบทโดยการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างเป็นระบบ.ร่วมทั้งการทำงานร่วมกันของ ราชการส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ.และองค์การภาคเอกชน เพื่องรองรับการทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตของจังหวัดพิษณุโลกต่อไป


 

Create Date : 11 มิถุนายน 2560    
Last Update : 11 มิถุนายน 2560 0:12:27 น.
Counter : 193 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]
ภาพอดีต ภาพปัจจุบัน และอนาคต และความเป็นไปของเกาะรัตนโกสินทร์
เล่าเรื่องทริป ที่สุดแสนจะธรรมด๊า ธรรมดา แต่หลายคนอาจมองข้ามไป แต่ในสายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแล้ว มัน อเมซิ่ง มากมาย
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.