ชมวิวทิวทัศน์ เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ราชประสงค์: ศูนย์เศรษฐกิจพิเศษของกรุงเทพมหานคร บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร
วันนี้ ตัวแทน SGT (ฐาปนา บุณยประวิตร) คุณมนต์ทวี หงษ์หยก (ตัวแทนบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด) ประชุมร่วมกับคุณชาย ศรีวิกรม์ ปธ.บจก.เกษร ซ๊อบปิ้ง เซนเตอร์และปธ.กลุ่มผู้ค้าปลีกราชประสงค์ เรื่องการวางแผนออกแบบฟื้นฟูย่านราชประสงค์ เพื่อเสนอรัฐบาลให้ประกาศย่านการค้าราชประสงค์เป็นศูนย์เศรษฐกิจพิเศษ

ราชประสงค์:ศูนย์เศรษฐกิจพิเศษของกรุงเทพมหานคร

วันนี้ สถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย (Smart Growth Thailand ResearchInstitute-SGT) ได้เข้าประชุมกับประธานกลุ่มผู้ค้าปลีกราชประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถการเป็นศูนย์เศรษฐกิจค้าปลีกและพาณิชยกรรมระดับโลกโดยข้อมูลการหารือบางส่วนอาจเป็นประโยชน์กับการจัดระบบการเดินทางและการออกแบบเมืองศูนย์เศรษฐกิจของจังหวัดต่างๆ SGT จึงขอนำเสนอโดยสรุป ดังนี้

วันนี้ ตัวแทน SGT (ฐาปนา บุณยประวิตร) คุณมนต์ทวี หงษ์หยก(ตัวแทนบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด) ประชุมร่วมกับคุณชาย ศรีวิกรม์ ปธ.บจก.เกษรซ๊อบปิ้ง เซนเตอร์และปธ.กลุ่มผู้ค้าปลีกราชประสงค์เรื่องการวางแผนออกแบบฟื้นฟูย่านราชประสงค์ เพื่อเสนอรัฐบาลให้ประกาศย่านการค้าราชประสงค์เป็นศูนย์เศรษฐกิจพิเศษโดยมีข้อเสนอดังนี้

1.การเชื่อมต่อระบบการเดินทางด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อทางลอยฟ้าทางเดินผิวพื้น และ tram route เข้ากับศูนย์ค้าปลีกและโหมดการเดินทางอื่นๆโดยเห็นตรงกันที่จะเสนอให้ออกแบบย่านราชประสงค์เป็น multimodal center โดยการเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีรถไฟใต้ดินสายสีส้ม (บริเวณพันธ์ทิพย์-ที่จะก่อสร้างในอนาคต)สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ ท่าเรือคลองแสนแสบและระบบขนส่งสาธารณะผิวดินทั้งหมดเข้าด้วยกัน และเสนอกรุงเทพมหานครหรือรัฐบาลลงทุนรถไฟฟ้ารางเบาขนาดเล็ก (tram & streetcar) วิ่งเชื่อมต่อระหว่างสถานีหรือเชื่อมต่อไปยังหน่วยบริการหรือย่านอื่นๆ เช่น โรงพยาบาลตำรวจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ย่านการค้าสยามและมาบุญครอง ฯลฯ

2.พัฒนารูปแบบย่านราชประสงค์เป็น downtown หรือศูนย์เศรษฐกิจราชประสงค์ที่สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับtimes square ของ NYC (โดยออกแบบตามเกณฑ์ Smart Growth/ Leed-ND&Walkups)

สำหรับข้อมูลพื้นฐานของย่านราชประสงค์ที่สำคัญ มีดังนี้ 

1.งบประมาณก่อสร้าง sky walk ทั้งหมด(ทั้งที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและที่สร้างเสร็จแล้ว) เป็นการร่วมลงทุนของผู้ค้าราชประสงค์ 

2.ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา sky walk และทางขึ้นลง พร้อมระบบการรักษาความปลอดภัยประมาณปีละ 10 ล้านบาทผู้ค้าราชประสงค์เป็นผู้รับผิดชอบ 

3.ปริมาณการใช้ sky walk เฉลี่ยวันละ 4 หมื่นคนปริมาณผู้เข้าใช้พื้นที่เฉลี่ย 9 หมื่นคนต่อวัน 

4. สภาพปัจจุบัน ศูนย์เศรษฐกิจราชประสงค์พื้นที่ประมาณ1 ตารางกิโลเมตรมีศักยภาพในการจ้างงานประมาณ 4 หมื่นตำแหน่ง
 

Create Date : 17 มกราคม 2560    
Last Update : 17 มกราคม 2560 0:10:18 น.
Counter : 442 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

คงจะดี... ถ้าเด็กๆ ได้ขี่จักรยาน : คลิปวิดีโอแนะนำสนามฝึกขี่จักรยานเพื่อความปลอดภัย

สร้างเมืองจักรยาน อย่างเป็นระบบ ต้องเริ่มที่เด็กๆ กันเลยครับ

มีโรงเรียนฝึกขี่จักรยาน มีคนคอยสอนอย่างถูกต้อง ผู้ปกครอง มั่นใจ

เมื่อเด็กเริ่มรักการขี่จักรยาน (เด็กวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า)

เมื่อโตไป รับช่วงออกแบบเมืองต่อจากผู้ใหญ่ ย่อมต้องสร้างเมืองจักรยานให้เกิดขึ้นได้ในอนาคตครับ (ผมเชื่ออย่างนั้นครับ)

เครดิต สมาคมการผังเมืองไทย

ช่วยกันสร้างสนามฝึกขี่จักรยานสำหรับเด็กจัดทำโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศตร์ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ขอบคุณ สสส.ผู้สนับสนุน

โครงการสนามฝึกขี่จักรยาน เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้มีการสร้างสนามฝึกขี่จักรยานสำหรับเด็กอายุไม่เกิน10 ปี เพื่อสร้างเสริมทักษะการขี่จักรยาน เรียนรู้กฎจราจรและวิธีปฏิบัติตนขณะขี่จักรยานอยู่บนท้องถนน เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ

โครงการโดย: สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย

ผู้สนับสนุนโครงการโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

หัวหน้าโครงการ:

ผศ.ดร.ธนภณ พันธเสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ร่วมโครงการ:

ดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์

ผศ.พัฑรา สืบศิริ

Mr.Bartholomeus Wilhelmus Lambregts

ชมคลิปท้ายบทความครับ

 

Create Date : 15 มกราคม 2560    
Last Update : 15 มกราคม 2560 7:46:15 น.
Counter : 423 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

ชม (คลิป) Presentation ของภูเก็ตพัฒนาเมือง “พัฒนา” เพื่อคนภูเก็ต ลูกหลานภูเก็ต โดย "คนภูเก็ต"

(คลิป) Presentation ของภูเก็ตพัฒนาเมือง

“พัฒนา” เพื่อคนภูเก็ต ลูกหลานภูเก็ต โดยคนภูเก็ต

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัดได้จัดทำวิดีทัศน์เพื่อให้พี่น้องชาวภูเก็ตได้ทราบภารกิจที่ต้องร่วมหัวจมท้ายกันในอนาคต 

ต้องแจ้งนะครับว่า การพัฒนาเมืองเป็นภารกิจร่วมกันของทุกฝ่าย ที่ผ่านมาเรารอคอยให้ภาครัฐส่วนกลางคอยหยิบยื่นเสนอโครงการพัฒนาให้

รัฐบาลกลางมีลูกๆ 77 จังหวัด ดูอย่างไรก็ไม่ทั่วถึง เมื่อเทียบกับคุณภาพชีวิต ความมั่งคั่งความอยู่ดีกินดี และความคาดหวังด้านต่างๆ 

มันจึงถึงเวลาแล้วที่พี่น้องทุกภาคส่วนจำเป็นจะต้องลงมือกันบ้านใครบ้านมันครับ ใครมีพลังมาก ก็ช่วยมาก ใครมีพลังน้อยก็ช่วยน้อย 

ไม่ต้องมาโทษกันว่าคนนั้นเป็นนายทุน คนนั้นเป็นรากหญ้าในเมื่อทุกคนต้องเดินต้องขับรถหรือต้องนั่งรถเมล์บนถนนสายเดียวกัน ควันพิษ 

รวยจนก็สูดดมพอๆ กัน ก็ต้องช่วยกัน ณ.วันนี้ขอนแก่นและภูเก็ตเขาเริ่มเดินหน้าแล้วจังหวัดอื่นๆ ใครพร้อมก็ขอเชิญ 

ต้องการข้อมูล ต้องการรายละเอียด ประสานตรงที่ SGT หรือโดยตรงที่ขอนแก่นพัฒนาเมือง

หรือภูเก็ตพัฒนาเมืองบ้านของเรา ลูกของเรา เราต้องดูแลเอง 

ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลดูแลดีอย่างไรก็ไม่เหมือนมือเรา


ชมคลิปPresentation ของภูเก็ตพัฒนาเมือง ใน YOUTUBE 

Create Date : 14 มกราคม 2560    
Last Update : 14 มกราคม 2560 14:17:47 น.
Counter : 393 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหนักไปทางใด การพาณิชยกรรมสองข้างทางจึงได้อานิสงค์มาก
CollegeStreet is designed for motorists, transit users, cyclists and pedestrians, andsupports vibrant commercial zones.

ที่มาภาพ http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=bdb604f82477d410VgnVCM10000071d60f89RCRDอ.ฐาปนาบุณยประวิตร สรุปเนื้อหาจาก treehugger.com ซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง

ลงในFACEBOOK :SMART GROWTH THAILAND

ADMINจึงขอนำเสนอเผยแพร่ครับ


ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหนักไปทางใด 

การพาณิชยกรรมสองข้างทางจึงได้อานิสงค์มาก


ผลการศึกษาที่แสดงว่า ผู้กระตุ้นเศรษฐกิจสองข้างทางจริงๆไม่ใช่ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

Treehugger เสนอผลการศึกษาจากพื้นที่ Toronto's ParkdaleNeighbourhood พบว่า

 ผู้คนที่ซื้อของร้อยละ 72 มาจากกลุ่ม active transportation ลองดูว่าเมื่อจำแนกประเภทแล้วใครเดินทางมาด้วยวิธีใด

 ร้อยละ 53 เดินมา ร้อยละ 19 ปั่นมา ร้อยละ 22 มากับรถขนส่งสาธารณะ

 ร้อยละ 1 มากับแท็กซี่ ที่น่าแปลกคือเพียงร้อยละ 4 เท่านั้นที่มากับรถยนต์ส่วนบุคคล 

(ร้อยละ 2 มาจากโหมดอื่นๆ) เห็นข้อมูลนี้แล้วท่านจะเห็นว่าหากจะวางแผนลงทุนที่จอดรถริมทาง

กับที่จอดในอาคารกับการขยายทางเดินหรือทางจักรยานและลงทุนระบบขนส่งสาธารณะอะไรควรทำก่อน

 หรืออาจทำทุกโหมด แต่ให้แบ่งสัดส่วนของพื้นที่และงบประมาณให้ดีหากลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหนักไปทางใด 

ผลที่ได้อาจจะเป็นแบบที่เห็นครับกลุ่มผู้คนที่ซื้อของ มาจากกลุ่มสัญจรด้วยการเดินถึง 53%

ที่มาภาพ http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=bdb604f82477d410VgnVCM10000071d60f89RCRD


กลุ่มผู้คนที่ซื้อของ มาจากกลุ่มสัญจรด้วยการใช้จักรยาน 19%

เครดิตภาพ treehugger.com


กลุ่มผู้คนที่ซื้อของ มาจากกลุ่มสัญจรด้วยการใช้ระบบขนส่งมวลชน(ขนคนครั้งละมากๆ) 22%


กลุ่มผู้คนที่ซื้อของ มาจากกลุ่มสัญจรด้วยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 4% และใช้แท็กซี่1%

อ้างอิง

http://www.treehugger.com/urban-design/taking-back-streets-most-businesses-urban-streets-make-their-money-pedestrians-and-cyclists.html

 

Create Date : 11 มกราคม 2560    
Last Update : 11 มกราคม 2560 13:56:31 น.
Counter : 393 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

(สมุทรสาคร) ระดมสมอง เพื่อพัฒนาเมือง ขับเคลื่อนไปข้างหน้า เพื่อลูกหลานในอนาคต
(สมุทรสาคร) ระดมสมอง เพื่อพัฒนาเมือง ขับเคลื่อนไปข้างหน้า เพื่อลูกหลานในอนาคต

สรุปผลการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นวันนี้คณะกรรมการหอการค้าสมุทรสาครประกอบด้วย ดร.ปรีชา ศิริแสงอารำพี ประธานหอการค้าฯดร.สุนทร วัฒนาพร คุณสุเทพ ปัญญาสาคร และคณะ ร่วมกับทีม SGT สำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดมีข้อสรุปว่า

1.บริเวณตลาดรถไฟมหาชัยซึ่งเป็นตลาดเก่ามีโหมดการเดินทางรวมกันไม่น้อยกว่า 5 โหมด ได้แก่ รถขนส่งระหว่างเมืองรถขนส่งระหว่างอำเภอและชุมชนขนาดใหญ่ รถขนส่งสาธารณะในตัวเมืองท่าเรือท่าฉลอม-มหาชัย และสถานีรถไฟมหาชัย พทบริเวณนี้ควรได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาเป็นศูนย์กลางคมนาคม 1 ของจังหวัดมีโหมดการเดินทางรวมกันไม่น้อยกว่า 5 โหมด

2.พื้นที่โดยรอบศูนย์การค้า Porto Chino และเซ็นทรัลเฟสติวัลบริเวณริมถนนพระราม 2 ควรพัฒนาเป็นศูนย์กลางขนส่ง 2 ของจังหวัด PortoChino และเซ็นทรัลเฟสติวัล (บนถนนพระราม 2)

3.พื้นที่บริเวณต.พันท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมสินสาครและศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประมงสมุทรสาครรวมศูนย์ R&Dและอควอเรี่ยมปัจจุบันเป็นที่ดินของนิคมสหกรณ์ที่โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ครอบครองแล้ว ควรแบ่งพื้นที่พัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมอาหารสมุทรสาคร

ที่มาภาพ MAHACHAICABLE TV

4.พื้นที่ริมน้ำท่าจีนควรพัฒนาเป็นwaterfrontให้เป็นแหล่งนันทนาการริมน้ำขนาดใหญ่ที่คงอัตลักษณ์ของย่านประวัติศาสตร์และวิถีเมืองเดิม

5.พื้นที่ย่านท่าฉลอมอันเป็นย่านประวัติศาสตร์ของการตั้งถิ่นฐานชาวจีนยุคแรกควรปรับปรุงฟื้นฟูเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โดยการเพิ่มกิจกรรมเศรษฐกิจประเภทการโรงแรมร้านอาหาร และกิจกรรมการนำชมย่านเพื่อให้เพิ่มระยะเวลาการพำนักในพื้นที่
6.พื้นที่นาโคกซึ่งปัจจุบันเป็นนาเกลือทิ้งร้างควรได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์อุตสาหกรรมใหม่รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหาร

7.การพัฒนาศูนย์โลจิสติกส์บริเวณนิคมอุตสาหกรรมสินสาครโดยขยายโครงข่ายขนส่งทางรางให้เชื่อมต่อโครงข่ายเดิม(โครงข่ายรางสายวงเวียนใหญ่-มหาชัยและสายมหาชัย-ปากท่อหรือเพชรบุรี)และลดความจำเป็นในการขนส่งทางถนน

8.การพัฒนาท่าเรือและระบบการส่งออกสินค้าเพื่อการส่งออกสินค้าเชื่อมต่อกับท่าเรือแหลมฉบังเพื่อลดภาระการขนส่งทางถนนและลดต้นทุนการขนส่ง

9.การพัฒนาระบบการขนส่งมวลชนทางรางสายพระราม2 ซึ่งอาจต่อจากตลาดพลูมายังศูนย์กลางคมนาคมขนส่ง2 จังหวัดสมุทรสาคร (บริเวณ Porto Chino) หรือพัฒนาจากสถานีรถไฟฟ้าอื่นๆ จากกทม.มายังตัวเมืองสมุทรสาครตามแนวถนนพระราม 2 เนื่องจากพื้นที่ตลอดสองข้างทางมีความหนาแน่นทางเศรษฐกิจมากและความสามารถรองรับการขนส่งทางถนนอาจไม่สามารถรองรับได้(แม้จะมีโครงการทางยกระดับคร่อมถนนพระราม 2 ก็ตาม)

10.การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองให้เชื่อมต่อระหว่างศูนย์เศรษฐกิจในเขตเมือง และ รถบัสชานต่ำ ระบบขนส่งมวลชนสายรอง (Feeder) เพื่อป้อนผู้โดยสารเชื่อมต่อสายหลักในอนาคต

ที่มาภาพ :ขอนแก่นซิตี้บัสรถรางเบา (Lightrail/Tram/Streetcar)

ขนคนครั้งละมากๆ ระบบขนส่งมวลชนหลักเชื่อมต่อภายในเมือง

ที่มาภาพ home.co.th#ขอนแก่นโมเดล

11.การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจในเขตเมืองจำนวน6 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เศรษฐกิจถนนพระราม 2 ศูนย์เศรษฐกิจตลาดมหาชัยศูนย์เศรษฐกิจการท่องเที่ยวท่าฉลอมศูนย์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์พันท้ายนรสิงห์ศูนย์เศรษฐกิจนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และศูนย์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมเมืองใหม่นาโคก

กล่าวโดยสรุป ผลการสำรวจเบื้องต้นในครั้งนี้ทำให้ทราบว่า โครงสร้างพื้นฐานเมืองสมุทรสาครยังขาดความสมบูรณ์และความสมดุลที่เห็นได้ชัดสรุปได้ดังนี้

1.โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งยังเป็นโครงสร้างที่ออกแบบเพื่อการพึ่งพาการใช้รถยนต์และการขนส่งทางถนนเป็นหลักซึ่งผิดไปจากเกณฑ์ smart growth & LEED-ND

2. เมืองสมุทรสาครเป็นเมืองแห่งการผลิตทั้งการผลิต ผลิตภัณฑ์ประมงผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั่วไปแต่เมืองไม่มีการวางแผนโครงสร้างระบบการขนส่งการคลังและระบบการกระจายสินค้าหรือระบบโลจิสติกส์ที่ถูกต้องทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานที่ผิดประเภทและ ขาดประสิทธิภาพส่งผลทางตรงให้ต้นทุนการผลิตสูงและไม่อาจควบคุมสภาพแวดล้อมการจัดการเชิงพื้นที่ได้

3. เมืองสมุทรสาครขาดแคลนระบบขนส่งมวลชนอย่างรุนแรงโครงข่ายการเดินทางหลักเข้าสู่เมืองจากกรุงเทพมหานครและหัวเมืองต่างๆใช้การเดินทางทางถนนเป็นหลัก ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน สร้างอุบัติเหตุ ก่อมลภาวะและต้นทุนการเดินทางสูง

4. สืบเนื่องจากข้อ 3 การขาดการพัฒนาระบบขนส่งทางรางที่มีอยู่แล้ว(รถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย) เมืองต้องสูญเสียโอกาสการพัฒนาระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพด้วยการขนส่งทางราง

5. จากข้อ 3 การอนุมัติให้สร้างทางคร่อมชั้น 2 ถนนพระราม 2 จากดาวคะนอง-ปากท่อนับเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุโครงการดังกล่าวจะไม่สามารถรองรับการสัญจรและการขนส่งสินค้าในระยะยาวได้ เนื่องจากปริมาณการสัญจรและการขนส่งสินค้าผ่านถนนพระราม 2ปัจจุบันได้เกินความสามารถรองรับของถนนไปแล้วมาก การแก้ไขที่เหมาะสมควรลงทุนรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) ให้บริการการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถไฟฟ้ารางเบาที่เชื่อมต่อจากใจกลางกรุงเทพมหานครมายังตัวเมืองสมุทรสาคร

6. ขาดการปรับปรุงฟื้นฟูย่านการค้าและย่านประวัติศาสตร์ทั้งบริเวณชุมชนตลาดมหาชัยและชุมชนท่าฉลอมทำให้เมืองขาดรายได้จากการท่องเที่ยวและระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ชั้นในของเมืองขาดความมีชีวิตชีวาทางเศรษฐกิจ

7.ระบบกายภาพเมืองขาดความสมดุลระหว่างระบบกายภาพที่สนับสนุนทางเศรษฐกิจกับระบบกายภาพที่เอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัยและการนันทนาการทำให้เกิดการย้ายออกของประชากรวัยทำงานซึ่งจะส่งผลให้เมืองขาดประสิทธิภาพในระยะยาว

8.เมืองขาดการวางผังและออกแบบ ทำให้แต่ละย่านและชุมชนขาดเอกลักษณ์บริบทและหน้าที่อย่างชัดแจ้ง ไม่รวมระบบการเชื่อมต่อของโครงข่ายการเดินทางและการขนส่งซึ่งอยู่ในฐานะที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับศูนย์เศรษฐกิจซึ่งเมืองไม่ได้กำหนดตำแหน่งที่ตั้ง ขนาดและขอบเขตทำให้ยากในการพัฒนาและสื่อสารกับผู้ประกอบการ นักลงทุนและประชาชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม ประเด็นปัญหาและข้อจำกัดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ในวันที่18 มกราคม 2560หอการค้าจังหวัดสมุทรสาครจะนำมาพิจารณาและจะร่วมกับทุกภาคส่วนวิเคราะห์หาทางออกพร้อมร่วมกันวางแผนสู่การพัฒนาให่เกิดความยั่งยืนในอนาคต ต่อไป
 

Create Date : 09 มกราคม 2560    
Last Update : 9 มกราคม 2560 0:18:31 น.
Counter : 385 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]
ภาพอดีต ภาพปัจจุบัน และอนาคต และความเป็นไปของเกาะรัตนโกสินทร์
เล่าเรื่องทริป ที่สุดแสนจะธรรมด๊า ธรรมดา แต่หลายคนอาจมองข้ามไป แต่ในสายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแล้ว มัน อเมซิ่ง มากมาย
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.