ภูมิพลินทร์-botanical painting
Paraboea  bhumiboliana Triboun & Chuchan
27x37 cms. 300 gsm. watercolour

"ภูมิพลินทร์" ชื่อพรรณไม้ที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีความหมายว่า พรรณไม้ที่เป็นศรีสง่าแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพรรณไม้ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔

พันธุ์ไม้ชนิดนี้ เป็นสมาชิกไม้ในวงศ์ชาฤาษี (Family Gesneriaceae) ถูกสำรวจพบที่แก่งหินปูนบริเวณเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และอุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลำพูน ลักษณะ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง ๒๐-๖๐ เซนติเมตร ลำต้นส่วนล่างเป็นไม้เนื้อแข็ง เปลือกไม้แตกเป็นร่องตามแนวยาว สีน้ำตาลอมเทา ส่วนบนแตกกิ่งโปร่ง กิ่งมีขนาดเล็กและเรียวจัดเป็นพืชหายากและพืชถิ่นเดียว พบเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น (endemic species) ผู้สำรวจและค้นพบ นายปราโมทย์  ไตรบุญ และนายฐิติพันธ์  จูจันทร์
www.forest.go.th/orip

ดอกภูมิพลินทร์นี้เบิร์ดวาดจากรูปถ่ายที่ส่วนใหญ่แล้วมีแต่ลักษณะดอก และใบบ้างเล็กน้อย ส่วนของลำต้น และกิ่ง หาได้ยากมากค่ะ มีแค่มุมเล็กๆของภาพ ก็เลยเป็นการวาดแบบประติด ประต่อ เอา และบางส่วนก็ต้องสมมุติขึ้นมาเอง เช่น แสงของใบที่ตกกระทบ ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้พบพืชชนิดนี้ อย่าลืมถ่ายรูปชัดๆทั้งต้น ใบ ดอก ผล และลักษณะโดยรวมสภาพแวดล้อม เช่นว่า ชะง่อนผา หรือ เกิดบนดิน ร่องหิน นะคะ เพราะตอนนี้มีรายละเอียดของรูปน้อยมากๆเลยค่ะ อยากวาดใหม่อีกสักครั้ง ให้ได้ตรงความเป็นจริงที่สุดค่ะ

Create Date : 25 ตุลาคม 2558
Last Update : 26 ตุลาคม 2558 14:14:51 น.
Counter : 375 Pageviews.

0 comment
มหาพรหมราชินี-botanical painting
Mitrephora sirikitiae
37x27 cms. 300 gsm. watercolour

ต้น “มหาพรหมราชินี” เป็น พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก อยู่ในสกุลมหาพรหม ซึ่งค้นพบโดย ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยพบว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณยอดเขาสูงชัน ที่ระดับความสูง ๑,๑๐๐ เมตร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการตรวจรับรองพรรณไม้ดังกล่าวจาก Dr. Aruna Weerasooriya ผู้เชี่ยวชาญพรรณไม้ สกุลมหาพรหมแหงมหาวิทยาลัยฮ่องกง

ข้อมูลพรรณไม้ดังกล่าว ลงตีพิมพ์ในวารสาร Nordic Journal of  Botany แห่ง ประเทศเดนมาร์ก โดยได้รับพระราชทาน พระบรมราชานุญาต ให้ใช้พระนามาภิไธย เป็นชื่อพรรณไม้ชนิดใหม่ว่า มหาพรหมราชินี ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Mitrephora siriketiae Weerasooriya, Chalermglin & R.M.K. Saunders เพื่อ เป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

ดอกบานจะอยู่ได้ 3-5 วัน กลิ่นหอมอ่อนๆ มีฤดูดอกบานเต็มต้นในช่วงเดือนพฤษภาคม มหาพรหมราชินีมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณที่แคบๆ ของยอดเขาสูงชันที่ระดับความสูง 1,100 เมตร ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน นับเป็นพรรณไม้เฉพาะถิ่น (endemic) เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ทั้งยังเป็นพรรณไม้หายาก เนื่องจากมีจำนวนต้นในสภาพถิ่นกำเนิดน้อยมาก และมีการกระจายพันธุ์ต่ำ

http://www.forest.go.th/orip


งานชิ้นที่ 9 ของเดือนนี้แล้วนะคะ เกือบไม่รอดแน่ะค่ะกับดอกไม้สีขาว ไว้ครั้งหน้าจะต้องหาส่วนของใบไม้มาเป็นพื้นบ้าง ไม่ก็ต้องพยายามผสมสีให้ดีและเว้นส่วนขาวให้ได้สัดส่วนมากกว่านี้ค่ะ ...

Create Date : 22 ตุลาคม 2558
Last Update : 22 ตุลาคม 2558 19:58:54 น.
Counter : 381 Pageviews.

0 comment
Dona Queen Sirikit-botanical painting
Dona Queen Sirikit
37x27 cms. 300 gsm. watercolour

ดอนญ่า "ควีนสิริกิติ์"  เป็นไม้พุ่มประดับ ออกดอกเกือบตลอดทั้งปี ลักษณะเด่นคือ กลีบดอกทั้ง ๕ มีขนาดใหญ่ทั้งหมด สีชมพูอ่อน ขอบสีชมพูเข้ม

เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนประเทศฟิลิปปินส์ ในปี ค.ศ.๑๙๖๓ ( พ.ศ.๒๕๒๖) มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ UP ได้ทำการผสมพันธุ์ดอนญ่าชุดนี้เลี้ยงรอดสวยอยู่ ๒ ต้น

ที่นำเข้าถวายให้สมเด็จฯ พระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรในหมู่นักข่าว เจ้าหน้าที่สถานทูตและผู้เชี่ยวชาญผู้ทำการผสมพันธุ์ของมหาวิทยาลัย UP จึงทรงโปรดพระราชทานนาม Dona Queen Sirikit  ต้นที่กลีบรองเรียบสีชมพู ดอกรูปดาวสีเหลืองสวยกว่าอีกต้นหนึ่ง แล้วทางมหาวิทยาลัยก้นำอีกต้นหนึ่งทำลาย เพื่อไม่ให้ดอนญ่าชุดนี้เหลือเป็นที่สงสัยกันต่อไป

เป็นความประสงค์ของฟิลิปปินส์ที่จะมีชื่อไว้เฉพาะต้นที่ตั้งชื่อเป็นเกียรติและเด่นที่สุดของชนิดพันธุ์นี้ตลอดมา นี่คือที่มาของชื่อ ดอนญ่าควีนสิริกิติ์ โดยปกติฟิลิปปินส์จะให้เกียรติขนานนามดอกดอนญ่าพันธุ์ใหม่ๆ ตามชื่อสุภาพสตรีมายเลข ๑ ของประเทศเขาเท่านั้น

http://www.forest.go.th/oripCreate Date : 19 ตุลาคม 2558
Last Update : 22 ตุลาคม 2558 19:59:19 น.
Counter : 451 Pageviews.

0 comment
Sirindhronia เอื้องศรีเชียงดาว-botanical painting
Sirindronia Pulchella
37x27 cms. 300 gms. watercolour

เอื้องศรีเชียงดาว ชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Sirindhornia pulchella H.A.Pedersen & Indham. เป็นพืชชนิดใหม่ของโลก พบครั้งแรกที่ดอยหลวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกล้วยไม้ดินที่อาศัยตามซอกหินบนเทือกเขาหินปูนที่มีเศษซากพืชทับถม บริเวณที่โล่งแจ้ง แสงแดดจัด ที่ระดับความสูง ๑,๘๐๐ – ๒,๐๐๐ เมตร เหนือระดับน้ำทะเล และที่สำคัญยังเป็นพืชหายาก และพืชถิ่นเดียวที่พบเฉพาะในประเทศไทย โดยคำระบุชื่อชนิดว่า “pulchella” มีที่มาจากภาษากรีก แปลว่า สวยงาม (ขอบคุณข้อมูลจากเว็บกรมป่าไม้ค่ะ)

http://www.forest.go.th/orip

รูปภาพเบิร์ดเซิสหาจากในอินเทอร์เนต พบข้อมูลและภาพนี้จากบอร์ดเรือนไทยวิชาการที่คุณเพ็ญชมพูได้โพสท์ไว้ค่ะ (รูปจากกล้วยไม้เจ้าฟ้าสิรินธรความงดงามแห่งแผ่นดิน เรื่องและภาพ โดย หัสชัย บุญเรือง อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ ๔๙  ฉบับที่ ๙  เมษายน ๒๕๕๑) เสียดายที่ภาพมีความละเอียดน้อยไปนิด เบิร์ดต้องใช้แว่นขยายส่องเอาตอนวาด 5555 ล้อเล่นค่ะ ต้องใช้รูปอื่นๆมาประกอบในการวาดด้วย เพราะโครงสร้างของดอกไม้เห็นไม่ค่อยชัด ไว้จะลองพยายามหาจากเพื่อนๆช่างภาพอีกครั้งเผื่อว่าใครได้ถ่ายไว้จะเอามาวาดอีกครั้งค่ะ

หลังจากกลับมาวาดรูปด้วยสีน้ำอีกครั้งก็รู้สึกว่าอืม..สนุกมาก และอยากวาดทุกวัน ตอนนี้เลยเบนเข็มตั้งใจว่าจะวาดดอกไม้นามพระราชทานก่อน พยายามหาข้อมูลจากในอินเทอร์เนต หากเบิร์ดวาดรูปที่เจ้าของไม่อนุญาตให้นำมาวาด กรุณาแจ้งให้ทราบทางหลังไมค์นะคะ เบิร์ดจะได้ไม่นำรูปที่วาดมาลง และจะหารูปจากที่อื่นแทนค่ะ แต่หากอนุญาต ก็ต้องขออภัยที่ไม่ได้แจ้งเจ้าตัวให้ทราบก่อน เพราะบางครั้งติดต่อไปทางต้นทางโพสท์ เค้าก็ไม่ใช่เจ้าของรูปค่ะ เลยจะขอแจ้งมาให้ทราบ ณ blog นี้ค่ะCreate Date : 16 ตุลาคม 2558
Last Update : 22 ตุลาคม 2558 19:59:45 น.
Counter : 658 Pageviews.

0 comment
Pink hollyhock - botanical painting
ระหว่างวาดดอกhollyhock ก็ถอนายใจพู่ๆๆไปค่ะ anatomy ของดอกในส่วนรายละเอียดของกลีบค่อนข้างซับซ้อนในส่วนของเส้นใยดอก วาดๆลบๆหลายรอบดีว่ากระดาษไม่ช้ำจนน่าเกลียด เอาใหม่ๆ เพิ่งจะจับทางของลักษณะเส้นใยดอกได้ แต่ก็เกือยจะเลิกวาดไปหลายรอบเลยค่ะ 555 ไว้ภาพใหม่แก้มือกันอีกหลายๆรอบเนอะCreate Date : 14 ตุลาคม 2558
Last Update : 14 ตุลาคม 2558 17:36:36 น.
Counter : 602 Pageviews.

0 comment
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

แมวมีหนวดสีเทาเทา
Location :
ลำปาง  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 16 คน [?]This work is licensed under Parichart Padhesana an Artist License. ลิขสิทธิ์ภาพทั้งหมดบนเว็บบล๊อคนี้เป็นของเจ้าของผลงานแต่เพียงผู้เดียว ไม่อนุญาติให้นำภาพไปทำซ้ำเพื่อการค้า งานมูลนิธิการกุศลติดต่อศิลปินโดยตรงเท่านั้น
New Comments
All Blog