Word From The Lord Jesus พระวจนะจากพระเจ้า: การแสวงหาพระองค์ในยุคสุดท้าย


Word From The Lord Jesus พระวจนะจากพระเจ้า

December 2, 2011 วันที่ 2 ธันวาคม 2011

ในขณะที่ข้าพเจ้ากำลังอธิษฐานและสารภาพบาปของข้าพเจ้าเองและบาปของคนของพระเจ้า
และข้าพเจ้ากำลังแสวงหาเพื่อจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ เพื่อนำทางคนของพระองค์อยู่นั้น
พระองค์ก็เริ่มตรัสกับข้าพเจ้าด้วยคำเตือนถึงผู้คนในยุคนี้ว่า....

“ คำพยากรณ์, เตือนคนยุคนี้ว่า จะมีเวลาที่ เมื่อพวกเขาจะแสวงหาเราและร้องเรียกเรา และจะไม่ได้รับคำตอบ
พวกเขาจะกระหายหาสติปัญญาจากเรา และจะหาไม่พบ
ด้วยว่าจะมีวันนั้นที่มาถึงเมื่อเราจะเอาสติปัญญาของเราออกจากแผ่นดินโลก
และทำให้โลกเป็นที่ทิ้งร้าง

...***ความบาปของคนยุคนี้ได้สูงไปถึงสวรรค์แล้ว ..!!!!
ช่วงเวลาแห่งพระคุณและความงดงามของเรามาถึงจุดสิ้นสุด
คำพยากรณ์เตือนคนยุคนี้ว่า...เวลาของเรากำลังมาถึงจุดสิ้นสุด..

....และจงแสวงหาเราเมื่อยังคงพอทำได้...
....เมื่อยังพอที่จะพบเราได้

....เมื่อเจ้าเรียกหาเรา และเราจะตอบเจ้า
เมื่อเรายังคงเติมเจ้าด้วยสันติสุข และเจ้าจะเป็นคนของเรา”

พระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า....

“คำพยากรณ์, จงบอกพวกเขาให้แสวงหาเราก่อนที่จะสายเกินไป เวลาจวนจะหมดแล้ว ....
.....และขณะนี้ เวลาแห่งการพิพากษาได้มาแล้ว”


..***ผู้ที่เก็บรักษาเสื้อผ้าของตนให้ขาวสะอาดอยู่ก็เป็นสุข!!!...
...** คือปราศจากรอยเปื้อนจากโลก !!!
...**และเขาได้แยกตัวเขาออกมาตั้งมั่นอยู่เพื่อเรา!!!


....วิบัติแก่ผู้ที่เยาะเย้ยและรังเกียจการเข้ามาอยู่ในเรา !!!
...พวกที่ยังคงดำเนินชีวิตในการชั่วทั้งหลาย !!!
...***และคนที่ไม่แสวงหาเราและไม่ยอมรับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์!!

..**ในวันแห่งพระพิโรจของเรา, ..
....เขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่แห้งตายในทะเลทราย !!!

...พวกเขาจะแสวงหาสติปัญญาจากเราแต่จะไม่พบ
...พวกเขาได้เก็บรักษาภาชนะของเขาซึ่งเต็มไปด้วยน้ำของเขาเอง ........

***ซึ่งไม่ใช่น้ำธำรงชีวิตจากเรา!!!!

..**ด้วยว่าพวกเขาหลอกลวงประชาชาติทั้งหลาย...
...และได้ทำให้คนจำนวนมากให้หลงเจิ่นไปด้วยคำสอนที่มาจากมาร !!!!

...***ดูเถิด...เรากำลังมาเพื่อทำให้โลกนี้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า!!!

...ดังนั้น...จงแสวงหาเราขณะที่ยังพบเราได้ !!!!

While I was praying and confessing my sins and the sins of the people to God and seeking his voice asking for a word of guidance for his people, He started to speak with me with a warning for this generation saying; “Prophecy, Warning this generation that there is coming a time when they will seek me and they cry out and I will not answer. They will be hungry for my wisdom and it shall not be found. For there is coming a day when I will remove my wisdom from this earth and lay it desolate. The sins of this generation have reached heaven. My grace period has come to an end. Prophecy warn this generation that my time is coming to an end.
And seek me while you still can. While I still may be found. While you call and I will answer you.
While I will still fill you with peace and you shall become my people. The Lord Spoke to me again saying…“Prophecy, tell them to seek me before it’s too late, time has drawn to a close and now the hour of judgment has come.” Blessed is he who has kept his robes white unstrained from this world and has laid himself apart for me. Woe to those who have scorned my council, those who have continued in the paths of unrighteousness and who have not sought my guidance or accept my Holy Spirit. They shall become like parched trees in the desert, in the days of my wrath. They shall seek my wisdom and it shall not be found. They have hewn out their own cisterns and filled them with their own water which was not my water of life. So they have deceived the nations and led many astray into doctrines of devils.
Behold I am coming to lay this world desolate.
So seek me while I still may be found.

Group in FB:https://www.facebook.com/groups/165119830201677/#!/groups/165119830201677/Create Date : 11 ธันวาคม 2554
Last Update : 10 มกราคม 2555 15:06:28 น.
Counter : 604 Pageviews.

3 comment
Do you know the real Jesus? คุณรู้จักพระเยซูองค์จริงหรือเปล่า

Hi, this is Betsy. สวัสดีค่ะ นี่คือเบทซี่
I wanted to come on here. ดิฉันต้องการมาที่นี่
I wanted to share something with you guys this morning. ดิฉันต้องการแบ่งปันบางสิ่งไห้พวกคุณในเช้าวันนี้
This morning, I was at home. เช้านี้ดิฉันอยู่บ้าน
... I was in there straightening my hair, ดิฉันอยู่ที่นั่นและกำลังหวีผม
and the Lord started revealing things to me. และพระเจ้าก็เริ่มเปิดเผยสิ่งต่างๆให้ดิฉันทราบ
He started showing me how this whole world is deceived. พระองค์เริ่มแสดงให้ดิฉันรู้ถึงวิธีที่โลกนี้ถูกหลอกลวง
Like many people, they call themselves Christians, and they serve Jesus. เหมือนกับที่หลายๆคน ที่เรียกตนเองว่าเป็น “คริสเตียน” และรับใช้พระเยซู
But, truly they don't know Jesus. แต่ความจริง พวกเขาไม่รู้จักพระเยซู
They think they know Him. พวกเขาคิดว่าเขารู้จักพระองค์
But, they truly don't because the ones that truly know Jesus, they're the ones that obey Him. แต่จริงๆแล้วเขาไม่รู้จักพระองค์เลย เพราะผู้ที่รู้จักพระองค์จริงๆนั้น เขาจะเชื่อฟังพระองค์
They serve Him and live by His commands. พวกเขา(ผู้ที่รู้จักพระองค์)รับใช้พระองค์ และดำเนินชีวิตตามคำสั่งสอนของพระองค์
No matter what anybody says or does, they will listen to Jesus. And all they will care about is pleasing Jesus. ไม่ว่าใครจะพูดหรือทำสิ่งใด เขาจะเชื่อฟังพระเยซู และเขาจะใส่ใจที่จะทำให้พระองค์พอพระทัย
Now, Jesus has an opened up my eyes to this. ขณะนี้พระองค์ทรงได้เปิดตาของดิฉันแล้ว
Now, I’ve never seen this before. You know, it's spiritual. ดิฉันไม่เคยทราบสิ่งนี้มาก่อน คุณก็รู้ มันเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณ
But, as He started revealing these things to me, แต่ เนื่องจากที่พระองค์เริ่มแสดงให้ดิฉันเห็นสิ่งนี้
I started crying because He has showed me how deceived this world truly is. ดิฉันก็เริ่มร้องไห้ เพราะพระองค์ได้แสดงให้ดิฉันรู้ถึงวิธีที่โลกนี้ถูกหลอกลวง
Everybody thinks it is so easy to enter into the Kingdom of Heaven. ทุกๆคนคิดว่าเป็นเรื่องง่ายดายที่จะเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์
But, it is very very hard. It is a rough road. แต่!! มันยากมากๆ มันเป็นหนทางที่ขรุขระ
I had known people for years that had been saved. ดิฉันได้รู้จักผู้คนนานเป็นปีๆว่าพวกเขาได้รับความรอด
But, from what Jesus had shown me today, แต่ จากสิ่งที่พระเยซูแสดงให้ดิฉันทราบในวันนี้นั้น
very few truly know Him. มีคนจำนวนน้อยมากที่รู้จักพระองค์
The whole world thinks they are saved, and they think that they are on their way to Heaven. คนทั้งโลกคิดว่าเขารอดแล้ว และเขาคิดว่าเขากำลังอยู่ในเส้นทางไปสู่สวรรค์
Jesus had shown me these things. พระเยซูได้แสดงสิ่งนี้ให้ดิฉันรู้
He had shown me how deceived the world truly is. พระองค์ได้แสดงให้ดิฉันเห็นว่าโลกนี้ถูกหลอกลวงอย่างไร
They are out here following the world, following doctrines of men. พวกเขากำลังติดตามไปในทางของโลก และติดตามคำสอนตามหลักศาสนาของมนุษย์
But, they won't go and follow Him. พวกเขาไม่ได้ติดตามพระองค์
See, and many people will say to those who truly know Jesus and serve Him that they have heard Him and follow Him. จงดูเอาเถิด และผู้คนจำนวนมากจะพูดถึงผู้ที่รู้จักพระองค์จริงๆและรับใช้พระองค์ว่า เขาได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์และติดตามพระองค์ไป
Many people say that they follow a different Jesus. หลายคนพูดว่า เขาติดตามพระเยซูที่ไม่ใช่องค์เดียวกัน
You know what, I believe that now because most of the world is following the same Jesus. คุณรู้มั๊ย? ดิฉันเชื่อว่า เดี๋ยวนี้คนเกือบทั้งโลกกำลังติดตามพระเยซูองค์เดียวกัน
And only those who had seen Jesus, and who had a true experience with Jesus, those are the ones who are truly serving the right Jesus. และเฉพาะผู้ที่ได้เห็นพระเยซู (เห็น:ในที่นี้ ผู้แปลเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงทั้งเห็นด้วยตาเนื้อ หรือเห็นฝ่ายวิญญาณก็ได้) และผู้ที่มีประสบการณ์กับพระเยซูจริงๆ นั่นคือผู้ที่รับใช้พระเยซูองค์จริง
And those are the ones that are rejected, falsely accused, slandered, and even get murdered. รวมถึงผู้ที่ถูกปฏิเสธ ถูกใส่ร้าย ป้ายสี ถูกปล่อยข่าวลือเพื่อทำลาย และถูกฆ่า
The true children of Jesus Christ. นั่นคือลูกๆตัวจริงของพระเยซูคริสต์
So I started thinking as I was straightening my hair in the mirror and crying. แล้วดิฉันก็เริ่มคิดในขณะที่ดิฉันกำลังหวีผมไปด้วยอยู่หน้ากระจกและร้องไห้
I said "Oh Lord I never looked at it like that. I never looked at it liked that, Jesus." ดิฉันพูดว่า “โอ พระเจ้า ลูกไม่เคยมองเห็นเช่นนี้เลย ลูกไม่เคยมองเห็นเช่นนี้เลย พระเยซูเจ้าข้า”
Becuase I hear many people saying that I serve a different Jesus. เพราะดิฉันเคยได้ยินหลายคนพูดว่า เขารับใช้พระเยซูอีกองค์หนึ่ง
You know, it's true. It is true after what Jesus told me today, คุณรู้แล้วว่าสิ่งนั้นจริง มันเป็นความจริงหลังจากที่พระเยซูได้บอกดิฉันในวันนี้
I knew I serve a different Jesus. ดิฉันรู้ว่าดิฉันรับใช้พระเยซูที่ไม่ใช่องค์เดียวกัน
I serve the real Jesus. ดิฉันรับใช้พระเยซูองค์จริง
And He has opened up my eyes to nothing but all Truth. และพระองค์ได้เปิดตาให้ดิฉันเห็นไม่ใช่สิ่งอื่นใด แต่คือ “ความจริง”
And I'm on here to tell you people the things that I hear and I see. ดิฉันอยู่ที่นี่เพื่อบอกคุณ ในสิ่งที่ดิฉันได้ยินและได้เห็น
I'm here to telll you people the Truth, and that's all. ดิฉันอยู่ที่นี่เพื่อบอกเล่าความจริงให้คุณทราบ ก็เท่านั้นเอง
I'm not here to tell you to follow me. ดิฉันไม่ได้มาบอกให้พวกคุณติดตามดิฉัน
I'm here to tell you to go follow Jesus for He is the only way, the Truth, and the life. ดิฉันอยู่ที่นี่เพื่อบอกคุณให้ติดตามพระเยซู เพราะพระองค์เป็นเพียงหนทางเดียว เป็นความจริง และเป็นชีวิต
But, I wanted to share to you this, people. แต่ดิฉันขอแบ่งปันสิ่งนี้ให้คุณทราบ
Because many people think they are saved, and are on their way to Heaven. เพราะว่ามีผู้คนจำนวนมากคิดว่าพวกเขาได้รับความรอดแล้ว และกำลังอยู่ในหนทางเพื่อไปสู่แผ่นดินสวรรค์
But, I'm hear to tell that if you don't love Jesus with all of your heart, all of your might, and all of your soul, then you don't put Him first. แต่ดิฉันอยู่ที่นี่เพื่อบอกคุณว่า ถ้า....คุณไม่ได้รักพระเยซูด้วยสุดจิตสุดใจ สุดกำลัง สุดความคิด และไม่ได้ให้พระองค์มาเป็นอันดับหนึ่งในชีวิต
This world is deceived because half of the world, they are all caught up in themselves, their lifestyles, their children, and all this, and all that. โลกนี้ถูกหลอกลวง เพราะครึ่งโลก พวกเขาอยู่ในกับดักของตนเอง อยู่ในกับดักของวิถีการดำเนินชีวิต อยู่ในกับดักเรื่องลูกๆ และสิ่งนั้นสิ่งนี้สารพัด
They put Jesus on the back burner. เขาเอาพระเยซูไว้ที่ข้างหลังเตา (หมายถึงเอาไว้ทีหลัง)
But, they only go to Jesus when they need Him. แต่พวกเขากลับไปหาพระองค์เมื่อเขาต้องการพระองค์เท่านั้น
They'll get Him off the back burner when they need something. เขาจะหยิบพระองค์ออกมาข้างหลังเตา เมื่อเขาต้องการอะไรบางอย่าง
"Lord Jesus, I'm sick. Or Lord I need this prayer or I need this, or I need that." “พระเจ้า พระเยซู ข้าพระองค์ป่วย โอพระเจ้าข้าพระองค์ต้องการสิ่งนั้น ต้องการสิ่งนี้”
And then after they get done, and they get what they want. They put Him on the back burner until they need Him again. และเมื่อเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้ว เขาก็เก็บพระองค์กลับไปไว้ข้างหลังเตาจนกว่าเขาจะต้องการพระองค์อีก
See, the Jesus I serve, I need Him everyday. ดูซิ พระเยซูที่ดิฉันรับใช้นั้น ดิฉันต้องการพระองค์ทุกวัน
I need Him every second of the day. I'm only here to please Him. ดิฉันต้องการพระองค์ทุกวินาทีตลอดทั้งวัน ดิฉันอยู่ที่นี่เพื่อกระทำให้พระองค์ทรงพอพระทัย
And that is another thing that Jesus has open my eyes to. และนั่นอีกสิ่งหนึ่งที่พระเยซูได้เปิดตาดิฉัน
I'm only here to serve Him. ดิฉันอยู่ที่นี่เพียงเพื่อรับใช้พระองค์
I'm only here, I'm only here to serve Him. ดิฉันเพียงอยู่ที่นี่ ดิฉันอยู่ที่นี่เพียงเพื่อรับใช้พระองค์
I no longer serve myself. I no longer serve all my wants. ดิฉันไม่รับใช้ตนเองอีกแล้ว ดิฉันไม่ได้รับใช้ความอยากของตนเองอีกต่อไป
I no longer am here for myself. ดิฉันไม่อยู่ที่นี่เพื่อตัวดิฉันเอง
I am only here to do the will of the Father. ดิฉันอยู่ที่นี่เพื่อทำตามน้ำพระทัยพระบิดา
And then after I am done with His will, then He'll take me on home. และเมื่อดิฉันทำตามน้ำพระทัยพระองค์เสร็จสิ้น เมื่อนั้นพระองค์จะรับดิฉันกลับบ้าน
See, Jesus has opened up my eyes, people. ดูซิ พระเยซูได้เปิดตาดิฉัน
And I'm only here to tell you people the Truth. และดิฉันอยู่ที่นี่เพียงเพื่อบอกเล่าความจริงแก่ผู้คน
He woke me up off my sick bed, and He showed me nothing but all Truth. พระองค์ปลุกดิฉันให้ตื่นจากเตียงคนป่วย และพระองค์ไม่ได้บอกสิ่งอื่นใด นอกจาก “ความจริง”
People, I come on here and I tell you people to please go to Jesus. ท่านหลาย ดิฉันมาที่นี่ และบอกผู้คน “ได้โปรดไปหาพระเยซู”
Go get on your knees, and go seek Him until you find Him. Because He is really alive, He speaks, and He is not stuck in a book. คุกเข่าลง แสวงหาพระองค์จนกระทั่งคุณได้พบพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่จริงๆ พระองค์ตรัส และพระองค์ไม่ได้ติดหนึบอยู่ในหนังสือ
Don't get me wrong, the Bible is good. โปรดอย่าเข้าใจผิด พระคัมภีร์เป็นสิ่งที่ดี
I read my bible all the time. People, Jesus is alive. ดิฉันอ่านพระคัมภีร์ตลอดเวลา ท่านทั้งหลาย พระเยซูนั้นพระองค์ทรงพระชนม์อยู่
He is alive, and He speaks every day. พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ พระองค์ทรงตรัสทุกวัน
He has a living word every day. He has a new fresh word every day. พระองค์มีถ้อยคำที่มีชีวิตทุกวัน พระองค์มีคำใหม่ๆทุกวัน
People, you cannot live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. พี่น้องทั้งหลาย, คุณไม่อาจดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียว แต่ด้วยพระวจนะทุกคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
Only the words that come out of the mouth of God are those words that are living words out of Jesus Christ's mouth. เฉพาะพระวจนะที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า คือพระวจนะที่ออกมาจากพระโอษฐ์(ปาก)ของพระเยซูคริสต์
And He is alive, people. He is truly alive. และพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ พระองค์ทรงพระชนม์อยู่จริงๆ
I'm here to tell you people to go get to know Him. ดิฉันอยู่ที่นี่ เพื่อบอกให้คุณทำความรู้จักกับพระองค์
Please, get to know Jesus. He has opened up my eyes to many things. ได้โปรด ทำความรู้จักกับพระองค์ พระองค์ได้เปิดตาดิฉันในหลายๆสิ่ง
I'm only here to tell you people the Truth. ดิฉันอยู่ที่นี่เพื่อบอก “ความจริง”
I'm only here to tell you that Jesus is real. ดิฉันอยู่ที่นี่เพียงเพื่อบอกคุณว่าพระเยซูนั้นเป็นจริง
And He is calling you people out. และพระองค์กำลังเรียกพวกคุณให้ออกมา
And He is wanting you to get to know Him. พระองค์ต้องการให้คุณรู้จักพระองค์จริงๆ
See, I can't do anything for nobody. ดูซิ ดิฉันไม่อาจทำสิ่งใดให้ใครได้เลย
You know, I was a lost sinner, dead in my sins like everybody else. คุณรู้ ดิฉันก็เป็นคนบาปที่หลงหาย ตายแล้วในความบาปเหมือนใครหลายๆคน
You know, and I don't down great sinners. คุณรู้ ดิฉันไม่ประณามคนบาป
I don't say nothing about them because I used to be a sinner myself. ดิฉันไม่ว่ากระไรเกี่ยวกับเขา เพราะดิฉันก็เคยเป็นคนบาป
You know, we have all sinned. คุณรู้ว่า เราทุกคนนั้นเคยทำบาป
You know, and we have all been sinners, and out the world. But, I'll tell you what. คุณรู้ พวกเราทุกคนเป็นคนบาป และออกจากโลกแล้ว แต่ดิฉันจะบอกอะไรให้นะ
Jesus loves you. He loves you enough. พระเยซูรักคุณ พระองค์รักคุณมากพอ
He loves you enough to save your soul from the pit of Hell. พระองค์รักคุณมากพอที่จะช่วยจิตวิญญาณของคุณจากห้วงเหวลึกของนรก
People, go to Jesus. Go to Jesus. ท่านทั้งหลาย จงเข้าหาพระเยซู จงเข้าหาพระเยซูเถิด
People say it's boring. ผู้คนมักพูดว่ามันน่าเบื่อหน่าย
It is not boring serving Jesus. มันไม่เบื่อเลยในการับใช้พระเยซู
When you truly get experience with Jesus, and you truly love, it is a different love. เมื่อคุณได้รับประสบการณ์โดยตรงกับพระองค์ คุณจะรักอย่างแท้จริง เป็นความรักที่แตกต่าง
It is no love like here on earth. ไม่มีความรักเช่นนี้บนแผ่นดินโลก
It is a love that you know He is always there. มันเป็นความรักที่คุณรู้ว่าพระองค์ยังคงอยู่ที่นั่นเสมอ
When the world comes and gets at you, He is always there. เมื่อโลกมา มาถึงตัวคุณ พระองค์อยู่ที่นั่น
People, go call out on Him. ท่านทั้งหลาย จงร้องหาพระองค์
These things I tell you is true.สิ่งเหล่านี้ที่ดิฉันบอกคุณนั้น เป็นความจริง
I hope this video can help you. ดิฉันหวังว่าวีดีโอนี้จะช่วยคุณได้
May the Lord Jesus bless you. ขอพระเยซูอวยพระพรแก่คุณ
Bye Bye.Create Date : 10 ธันวาคม 2554
Last Update : 10 ธันวาคม 2554 0:09:45 น.
Counter : 602 Pageviews.

ถามตอบ จาก Facebook เกี่ยวกับศาสนา
ถาม: ขออนุญาติถามค่ะ ดูทีวีเมื่อกี้ เค้านำสามศาสนา พุธ คริส อิสลาม มาหนุนใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ฟังดูแล้วดีหมดเลยค่ะ เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าของเราดีสุดค่ะ หนุนใจหน่อยค่ะ (ผู้เชื่อใหม่)

ตอบ: ได้ชมเพียงบางส่วน เพราะรู้สึกว่าเกือบทั้งหมดที่พวกเขาพูดนั้นอยู่ในการถูกหลอกลวงโดยสิ้นเชิง
: ตอนที่คุณอัญชลีพูด สังเกตว่าทางรายการได้ใส่ภาพของศาสนาคาทอลิค(ขอให้รู้ว่าลึกๆแล้ว พวกผู้นำคาทอลิคนมัสการซาตาน) และทางอิสลามดูจะแย่งพูดคำว่าพระเจ้าก่อนพี่ปุ๊ (ที่แรกพี่ปุ๊กำลังจะพูดคำว่าพระเจ้าแต่กลับไปใช้คำอื่นแทน) ยังดีที่พี่ปุ๊พูดคำว่า"พระเยซู" ค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อย
: อย่างไรก็ตาม ให้สังเกตว่าอิสลามเขาบอกว่าพระเจ้าของพวกเขาทดสอบพวกเขาด้วยความกลัว- ตรงนี้แสดงชัดเจนว่า ไม่ใช่พระเจ้าองค์เดียวกับของเราแน่นอน พระในพระเจ้าของเราไม่มีความกลัวมีแต่ความรัก (1 ยน.4:18 ในความรักนั้นไม่มีความกลัว แต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสีย ด้วยว่าความกลัวทำให้ทุกข์ทรมาน และผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์)
: ซึ่งความจริงนั้นพระเจ้าของอิสลามก็คือซาตานอีกร่างนึงเท่านั้นเอง(เรื่องนี้ลึกลับนะ) ซาตานมักพยายามทำทุกอย่างเพื่อเลียนแบบพระเจ้าเสมอ เขากล้าบอกว่าพระเจ้าของเขาสร้างโลก (ว่าไปโน้นแน่ะ)
: ส่วนพุทธนั้น ก็ดูจะพยายามอธิบายในเชิงวิทยาศสตร์ พวกเขาไม่รู้จักพระเจ้า เขารู้จักแต่เพียงบางสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาแล้ว คือธรรมชาติ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่:
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=debunk&date=26-10-2009&group=1&gblog=32

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=debunk&date=29-10-2009&group=1&gblog=38Create Date : 29 ตุลาคม 2554
Last Update : 29 ตุลาคม 2554 13:22:14 น.
Counter : 578 Pageviews.

0 comment
น้ำท่วมกรุงเทพ- พระเยซูกำลังเสด็จมาเร็วๆนี้แน่นอน


กรุงเทพหรือประเทศไทย หรือโลกใบนี้จะไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้ว มันถึงเวลาที่จะต้องชำระ เพราะความบาปที่มนุษย์ได้กระทำมันสูงไปถึงสวรรค์แล้ว เหตุการณ์อันเลวร้ายจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ พระเจ้าเร่งวันเร่งคืน พระเยซูคริสต์พร้อมแล้วที่จะมารับเจ้าสาวของพระองค์และบรรดาเจ้าสาวของพระองค์ก็พร้อมแล้ว อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงเสียพระทัยที่จะมีคนเป็นจำนวนมากที่จะต้องถูกทิ้งไว้ เพราะเขาไม่กลับใจมาหาพระเจ้า พวกเขาตาบอด หูหนวก คอแข็ง ดื้อดึง เย่อหยิ่ง พวกเขายังหลงอยู่ในความบาปและการล่อลวงของโลก; ความสนุกสนาน เงินทอง เทคโนโลยี เซ็กส์ ความเพลิดเพลิน ศาสนาจอมปลอม ฯลฯ พวกเขาเลือกความตาย แทนการเลือกชีวิต

อิสยาห์ 24
ความทุกข์เวทนาครั้งใหญ่ (สดด 2:5; วว 7:14)
24:16 ตั้งแต่ที่สุดปลายโลกเราได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญว่า สง่าราศีจงมีแก่ผู้ชอบธรรม แต่ข้าพเจ้าว่า "ข้าพเจ้าก็ผ่ายผอม ข้าพเจ้าก็ผ่ายผอม วิบัติแก่ข้าพเจ้า เพราะคนทรยศประพฤติอย่างทรยศยิ่ง เออ คนทรยศประพฤติอย่างทรยศยิ่ง"
24:17 โอ ชาวแผ่นดินโลกเอ๋ย ความสยดสยองและหลุมพรางและกับก็มาทันเจ้าแล้ว
24:18 ต่อมาผู้ใดหนีเมื่อได้ยินเสียงความสยดสยองนั้น จะตกในหลุมพราง และผู้ที่ปีนออกมาจากหลุมพรางก็จะติดกับ เพราะว่าหน้าต่างของฟ้าสวรรค์ก็ถูกเปิด และรากฐานของแผ่นดินโลกก็หวั่นไหว
24:19 โลกแตกสลายสิ้นเชิงแล้ว โลกแตกเป็นเสี่ยงๆ โลกถูกเขย่าอย่างรุนแรง
24:20 โลกก็จะซวนเซไปอย่างคนเมา มันจะแกว่งไปอย่างเพิง การละเมิดของโลกจะหนักอยู่บนมัน และมันจะล้มและจะไม่ลุกอีก24:21 ต่อมาในวันนั้นพระเยโฮวาห์จะทรงลงโทษบริวารของฟ้าสวรรค์ในฟ้าสวรรค์ และบรรดากษัตริย์ของแผ่นดินโลกในแผ่นดินโลก


จงกลับใจมาหาพระเจ้าแล้วท่านจะได้ชีวิต.....

"ขโมย(ซาตาน หรือ โลก หรือสติปัญญาแห่งโลก)นั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย เรา(พระเยซูคริสต์)ได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์" ยอห์น 10:10"บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเรามีใจอ่อนสุภาพและถ่อมลง และท่านทั้งหลายจะพบที่สงบสุขในใจของตน ด้วยว่าแอกของเราก็แบกง่าย และภาระของเราก็เบา"
มัทธิว 11:28-30

Create Date : 28 ตุลาคม 2554
Last Update : 28 ตุลาคม 2554 7:10:38 น.
Counter : 1022 Pageviews.

2 comment
การพิพากษา 3 ระดับ
1 โครินธ์ 11

11:31 เพราะถ้าเราจะพิจารณาตัวเราเอง เราจะไม่ต้องถูกทำโทษ

11:32 แต่เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำโทษเรานั้น พระองค์ทรงตีสอนเรา เพื่อมิให้เราถูกพิพากษาลงโทษด้วยกันกับโลก


การพิพากษา ระดับที่ 1 เราพิพากษาตนเอง เพื่อจะไม่ต้องถูกทำโทษ (1 คร. 11:31)

การพิพากษา ระดับที่ 2 นั้นเกิดขึ้นเมื่อเราไม่พิพากษาตนเอง คือไม่ตรวจดูและไม่ทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของเราอยู่ในเส้นทางอันชอบธรรมของพระเจ้า ชีวิตตกอยู่ในความบาปผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วพระเจ้าก็จะตีสอนเรา เมื่อเราถูกตีสอน เราเข้าหาพระเจ้า แสวงหาทางแก้ไขและเราจึงสำนึกถึงความบาปผิดที่เราได้กระทำลงไป จากนั้นเราสารภาพบาป กลับใจมาหาพระเจ้า พระเจ้าก็จะยกโทษให้ (1 คร. 11:32)

การพิพากษา ระดับที่ 3 เมื่อเราสอบตกทั้งข้อ 1 และข้อ 2 เราก็จะถุกพิพากษาร่วมกับคนทั้งโลก เมื่อถึงวันพิพากษาใหญ่ของโลก(1 คร. 11:32)
Create Date : 24 ตุลาคม 2554
Last Update : 2 ธันวาคม 2554 3:34:12 น.
Counter : 633 Pageviews.

0 comment
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  

Narno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาความจริงจากในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน?

ข่าวดี!! ที่นี่มีคำตอบ ขอให้อ่านด้วยใจเปิดกว้าง และพินิจพิจารณา อ่านช้าๆ แล้วคุณจะพบคำตอบของชีวิตที่คุณค้นหามานาน

Inner peace is built by discovering your creator, and your purpose.

KNOWLEDGE IS POWER!!!!

You are created as a Soul, and placed into this physical body.

Your body is just a "Tool".

A tool, for your soul to carry out this temporary physical section, of your Eternal Life

A tool which should be guided into investing and feeding the soul.

But all people remain to do, is invest in the body rather than the SOUL!!

The Truth Set You Free!!!

May the Love and the Truth of the True God fill your Heart!!

Note: Please share your ideas or commend politely and wisely. ANY COMMENT POSTED NEEDS TO BE BASED ON INTELLIGENCE, LOGIC, AND REASONING; THOSE BASED MERELY ON RELIGIOUS BELIEF(S) AND/OR EMOTIONS WILL NOT SUFFICE.


Thanks for visiting!

Have a great wonderful day and night!!

## Pls. feel free to spread the words!!

New Comments
All Blog