Group Blog
 
All blogs
 
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ในหน้านี้เป็นภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับบัญฑิตที่ต้องการดูตัวอย่างภาพ เฉพาะของจุฬาฯ ซึ่งปกติ ผมจะลงภาพเอาไว้อีกเว็ปนึง และเอามาลงที่นี่ด้วย เพื่อเว็ปที่ใช้ประจำมีปัญหา จะได้เปิดดูรูปได้ครับ

สำหรับงานรับปริญญาของจุฬาฯ วันที่จะใส่ชุดครุย คือ วันถ่ายภาพหมู่ กับวันรับจริง ส่วนใหญ่ก็จะนิยมจ้างช่างภาพสองวันนี้ และงานตัวอย่างก็จะเป็นภาพที่ถ่ายจากวันถ่ายภาพหมู่และวันรับจริงครับ

สำหรับบัณฑิตจุฬาฯ ที่ยังไม่รู้ว่าจะจ้างช่างภาพวันไหนดี ลองเข้าไปอ่าน
คำแนะนำการจ้างช่างภาพสำหรับบัณฑิตจุฬาฯ ที่นี่

ภาพส่วนใหญ่จะเป็นภาพวันรับจริง และ ถ่ายภาพหมู่/ซ้อม เป็นหลัก ผมแนะนำสำหรับบัณฑิตที่จะจ้างช่างภาพสำหรับถ่ายทั้งสองวันนี้ ให้ดูตัวอย่างจากที่ถ่ายทั้งสองวันนี้เป็นหลัก เพราะทั้งสองวันจะมีทั้งเรื่องคนเยอะและหมายกำหนดการเป็นตัวบีบบังคับ ต่างจากการถ่ายรูปเล่น ออกทริป หรือนอกรอบ ซึ่งช่างภาพต้องใช้ความสามารถในการหามุม หลบคน เพื่อให้ถ่ายภาพออกมาได้ดีครับ

 photo 161020-Leafe-4 copy_zpsh5e336ax.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะครุศาสตร์

 photo 161020-CU-185-2_zpsqvyxuuzh.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะครุศาสตร์

 photo 161020-CU-180-2_zpsakiairhv.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะครุศาสตร์

 photo 161020-CU-179_zpsgzmf8stg.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะครุศาสตร์

 photo 161020-CU-120-3_zps3ttqpbgc.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะครุศาสตร์

 photo 161020-CU-041-2_zpskwylf3c0.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะครุศาสตร์

 photo 161021-Ting-358-3_zpsgkibnfyn.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง

 photo 160925-Ploy-230-2_zpsuv93cjub.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 160925-Ploy-484-3_zpspxhdajbz.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 161009-Ting-058-3_zpsxakzdlwr.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่

 photo 160925-Ploy-045-2_zps3wfgah7h.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 120719-Pam-038-3_zps21neo9rn.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันรับจริง คณะรัฐศาสตร์

 photo Re-150927-Mai-010-2_zps9htki4ue.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไหม)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วันซ้อม+ถ่ายภาพหมู่

 photo 161021-Ting-553_-2_fused-2_zpsq3o7cuvm.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 photo 161021-Ting-511_zpsxlzakeao.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 photo 161021-Ting-508_zpsqbhjhtzr.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 photo 161021-Ting-545_zpspsydzuaa.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 photo 161021-Ting-359-3_zpsnt6pupto.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 photo 161020-CU-082-3_zpsxum5zi3p.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะครุศาสตร์

 photo 161020-CU-150-3_zpsevwrziyk.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะครุศาสตร์

 photo 161020-CU-126_-2_fused_zpsnv0z9deq.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะครุศาสตร์

 photo 161020-CU-028-2_zpsif8b1qpn.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะครุศาสตร์

 photo 161008-Aom-291-2_zpsyospyhle.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 photo 161008-Aom-059_zpsf9qtcmlw.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 photo 160925-Ploy-484-3_zpsrjrfxzf7.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 160925-Ploy-509_-2_fused-2_zpsju4t4pva.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 160925-Ploy-230-3_zpsl4mvhenk.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 160925-Ploy-218-2_zpsm4rvxj0u.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 160925-Ploy-211-2_zpsaeshzxpn.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 160925-Ploy-180-2_zpsg78sc8hw.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 160925-Ploy-123_-2_fused-2_zpszoeek2ji.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 160925-Ploy-100-2_zpsdwppz7eq.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 160925-Ploy-099-2_zpszrfihlub.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 160925-Ploy-094-2_zpseyfiksik.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo Re-150927-Mai-650_-2_fused-2_zpsmpnrk20r.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 photo Re-150927-Mai-693_-2_fused-2_zpspbku7h5a.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 photo 120719-Pam-036-2_zpsraeib7qd.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันรับจริง คณะรัฐศาสตร์

 photo Re-150927-Mai-572-2_zpsq0vkbx8y.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 photo 120719-Pam-398_zpstpcsq9hz.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันรับจริง คณะรัฐศาสตร์

 photo Pam CU1-3-P7013790-16-2-2_zpsin2f2ysy.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันรับถ่ายภาพหมู่ คณะรัฐศาสตร์

 photo 150927-Mai-723_-2_fused-16_zpshq9a27im.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 photo 150927-Mai-688_-2_-3_fused-16_zpszofal06c.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 photo 150927-Mai-136_-2_fused-16_zps44hdinrx.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 photo 150927-Ploy-034_-2_-3_fused-2_zps3aejibjs.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะเศรษฐศาสตร์

 photo 150927-Ploy-033_-2_fused-2-16_zpsv8wofek8.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะเศรษฐศาสตร์

 photo 150927-Ploy-031_-2_fused-3-16_zpsudceyoct.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะเศรษฐศาสตร์

 photo 150927-Ploy-013_-2_fused-3-16_zpsvmme2mx4.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะเศรษฐศาสตร์

 photo 150927-Ploy-002_-2_fused-3_zpsvzpkodmb.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะเศรษฐศาสตร์

 photo 150922-Ple-368_-2_fused-16-3_zpsplvqt81y.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันซ้อม สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

 photo 150922-Ple-459_-2_fused-2-2_zpsifrxhdo8.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันซ้อม สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

 photo 120719-Pam-391-2_zpsiseaed0t.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันรับจริง คณะรัฐศาสตร์

 photo Re-150922-Ple-143-2_zpsz5r2nyik.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันซ้อม สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

 photo Re-150922-Ple-065_-2_fused-2-2_zps5uajqnlw.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันซ้อม สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

 photo Re-150922-Ple-342-3_zpsliviifbk.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันซ้อม สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

 photo Re-150922-Ple-072_-2_fused-2-2_zpsu9726wbt.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันซ้อม สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

 photo Re-150922-Ple-060_-2_fused-2-2_zpsgowvgxs5.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันซ้อม สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร


งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันซ้อม สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

 photo Re-150922-Ple-076-2_zpsil7gdvsl.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันซ้อม สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

 photo Re-150922-Ple-332-2_zpson1lirwj.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันซ้อม สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

 photo 900-130711-Ploy-1161-3_zpsdqrbtab5.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันรับจริง คณะเศรษฐศาสตร์

 photo 900-130623-Dear-0152-2_zpsblp3ivsy.jpg
-
 photo 900-Bua CU-IMG_4840-2_zpsqpcpha8c.jpg
-
 photo 900-130630-Ploy-0035-3_zpsbjnfbysi.jpg
-

 photo Re-150922-Ple-521_-2_fused-2-2_zpslkjb8pso.jpg

 photo Re-150922-Ple-388_-2_fused-2_zpsnbayiny5.jpg

 photo Re-120701-Pam1-013-3_zpsjkkki9jz.jpg
-
 photo 120701-Pam1-320-10_zpsyksjaup4.jpg
-
 photo 120701-Pam1-492-5_zpsyabqp11v.jpg
-
 photo 120701-Pam1-508-7_zpsciul0lsd.jpg
-
 photo 120701-Pam1-161-5_zpsxntwu8db.jpg
-
 photo 120719-Pam-513-2_zpsouzujcr5.jpg
-
 photo Book-IMG_5192-5_zpsipqlhn0l.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะแพทยศาสตร์

 photo Book-IMG_5536-5_zpsmb45atge.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะแพทยศาสตร์

 photo 130707-Kwang-238-4_zpseycsqqnv.jpg
-
 photo 140608-PAT-129-2_zps7p0v5a4v.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์
-
 photo 140608-PAT-119-2_zpsdggb5zu7.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 140608-PAT-008-2-2_zpsmelxjdto.jpg

 photo 140608-PAT-066-2-2_zps91iiutaq.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 140608-PAT-141-3_zpsmbxp5o3v.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 140608-PAT-162-2_zps2y4c9psg.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 140608-PAT-179-2_zpscuitkjmj.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 140608-PAT-180-2_zpsumrrb5fd.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 140608-PAT-303-2_zpsvzxiounn.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 140608-PAT-338-2_zpshgwzehgg.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 140608-PAT-360_zpsdswrgld1.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 140608-PAT-387_zpst5iv2wsz.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 140608-PAT-008-2-2_zpsmelxjdto.jpg
-
 photo 900-Ploy CU-IMG_4099__1_fused-3_zps4bf8fhst.jpg
-
 photo 900-130623-Dear-0207-2_zpsa7e9lenl.jpg
-
 photo 900-130623-Nui-007-4_zpsqpdma43s.jpg
-
 photo 120719-Pam-563-5_zpsvnojjtwb.jpg
-
 photo 120708-Bow-113-4_zpsgd8dq2wn.jpg
-
 photo 120708-Bow-139-5_zpsqbrggpgs.jpg
-
 photo 900-Nui CU-IMG_2611__1_fused-3_zpsakoakeoe.jpg
-
 photo 120719-Pam-427-4_zpsufaqeczw.jpg
-
 photo 120708-Bow-103-5_zpstvy0mxzt.jpg
-
 photo 151009-Nook187-2_zpsms48akjt.jpg
-
 photo 151009-Nook172-2_zpsrsysrsf5.jpg
-
 photo 150920-Nook-146_zpsdritljng.jpg
-
 photo Ploy CU-IMG_3629__1_fused-3_zpsrmigg7qp.jpg
-
 photo 130707-Kwang-189-3_zpsb6aueewl.jpg
-
 photo 150920-Nook-082-2_zpsbgptnp55.jpg
-
 photo 150920-Nook-079-2_zps4vgmclri.jpg
-
 photo Re-140704-073-3_zpsrlcqwf1s.jpg
-
 photo Pech CU-IMG_5518-2_zpskekcrhvl.jpg
-
 photo Pech CU-IMG_5509-2_zpst1cwynip.jpg
-
 photo Pech CU-IMG_5494-2_zps2lu52ayl.jpg
-
 photo 900-Bua CU-IMG_5159-3_zpsnqtoj0gp.jpg

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/chotephoto69Create Date : 11 พฤษภาคม 2560
Last Update : 12 พฤษภาคม 2560 10:58:29 น. 0 comments
Counter : 621 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

too-CH
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
visitors
Friends' blogs
[Add too-CH's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.