หนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ
Group Blog
 
All Blogs
 

คู่มือสอบ เจาะแนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. แบบใหม่ ระดับ ป.ตรี พร้อมเฉลยอธิบายละเอียดคู่มือสอบ เจาะแนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. แบบใหม่ ระดับ ป.ตรี พร้อมเฉลยอธิบายละเอียดดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1544

คู่มือสอบ เจาะแนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. แบบใหม่ ระดับ ป.ตรี พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY 
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2560
จำนวนหน้า 272 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก 
ขนาด : A4

สารบัญ 
ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
- เศษส่วน
- ทศนิยมVSเศษส่วน
- อัตราส่วน
- ดอกเบี้ยทบต้น
ด้านการคิดคำนวณ
ความสัมพันธ์ของแบบรูป
เฉลยคำตอบ
อนุกรม (SERIES)
แบบทดสอบอนุกรม ชุดที่ 1
เฉลยแบบทดสอบ ชุดที่ 1
แบบทดสอบอนุกรม ชุดที่ 2
เฉลยแบบทดสอบ ชุดที่ 2
อนุกรมตัวเลข
การสรุปความจากเงื่อนไขทางภาษา
วิเคราะห์เงื่อนไขทางภาษา
ความสามารถการวิเคราะห์เชิกตรรกศาสตร์
อุปมา-อุปไมย
แนวข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไป
เฉลยพร้อมคำอธิบาย
การอ่าน
แนวข้อสอบ : การอ่าน
เฉลยคำตอบ
การเรียงลำดับข้อความ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ https://www.attorney285.co.th/category/106

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

Create Date : 12 เมษายน 2560    
Last Update : 12 เมษายน 2560 13:07:50 น.
Counter : 97 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

คู่มือ แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 1-2 ภาค ก. ปวช.ปวส.ปวท. สรุปกระชับ เฉลยเข้มข้นคู่มือ แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 1-2 ภาค ก. ปวช.ปวส.ปวท. สรุปกระชับ เฉลยเข้มข้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1360

คู่มือ แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 1-2 ภาค ก. ปวช.ปวส.ปวท. สรุปกระชับ เฉลยเข้มข้น
รวบรวมและจัดทำโดย : วิรัช แสนจันทร์ วรวิทย์ แสนจันทร์ พัชรี ชดช้อย
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2559
จำนวนหน้า 524 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด  18.5x26
สารบัญ
ส่วนที่ 1 คณิตศาสตร์ 
  ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
  เฉลยความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
  อนุกรม
  เฉลยอนุกรม
  สดมภ์
  เฉลยสดมภ์
  เงื่อนไขสัญลักษณ์
  เฉลยเงื่อนไขสัญลักษณ์
  การวิเคราห์ข้อมูล
  เฉลยการวิเคราห์ข้อมูล
  เงื่อนไขภาษา
ส่วนที่ 2 ภาษาไทย
  หลักภาษา
  ความสำคัญของภาษา
  อิทธิพลของภาษาต่อมนุษย์
  ลักษณะของภาษาไทย
  เสียงในภาษา
  อักษรควบ - อักษรนำ
  มาตราตัวสะกด
  คำเป็น - คำตาย
  คำครุ - คำลหุ
  คำอุปมา - อุปไมย
  คำคล้องจอง
  คำพ้องรูปและพ้องเสียง
  การใช้คำบุพบท
  เสียงวรรณยุกต์
  การผันวรรณยุกต์
  พยางค์
  ชนิดของคำ
  การสร้างคำในภาษาไทย
  คำซ้อน
  คำซ้ำ
  คำสมาส
  คำสนธิ
  วลีและประโยค
  การนำภาษาไปใช้
  การเขียนคำลักษณะพิเศษ
  หลักการอ่านภาษาไทย
  คำราชาศัพท์
  การใช้คำ
  สุภาษิต สำนวน คำพังเพย และคำคม
  ระดับของภาษา
  การเรียงลำดับข้อความ
  โวหารเขียนประเภทต่างๆ
  การเขียนย่อความ
  การเขียนเรียงความ
  การเขียนจดหมาย
  การเขียนบันทึก
  การใช้ภาษาเพื่อพัฒนาความคิด
  เหตุผลกับภาษา
  การแสดงทรรศนะแบบต่างๆ
  การโน้มนาวใจ
  การโต้แย้ง
  การอ่านจับใจความ
  การอ่านตีความ
  อุปมาอุปไมย (Analogy/Analysis)
  ข้อสอบภาษาไทย
  เฉลยข้อสอบภาษาไทย
  แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย
  เฉลยแนวข้อสอบอุปมาอุปไมย
ส่วนที่ 3 ภาษาอังกฤษ
  ส่วนที่ 1 Structure : โครงสร้างภาษ
  ส่วนที่ 2 Vocabulary : คำศัพท์
  ส่วนที่ 3 Structure, Vocabulary and Reading Comprehension
  ส่วนที่ 4 Conversation

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ https://www.attorney285.co.th/category/106

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

Create Date : 12 เมษายน 2560    
Last Update : 12 เมษายน 2560 13:02:27 น.
Counter : 70 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

คู่มือสอบ เจาะแนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. แบบใหม่ ระดับ ป.ตรี พร้อมเฉลยอธิบายละเอียดคู่มือสอบ เจาะแนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. แบบใหม่ ระดับ ป.ตรี พร้อมเฉลยอธิบายละเอียดดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1544

คู่มือสอบ เจาะแนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. แบบใหม่ ระดับ ป.ตรี พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY 
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2560
จำนวนหน้า 272 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก 
ขนาด : A4

สารบัญ 
ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
- เศษส่วน
- ทศนิยมVSเศษส่วน
- อัตราส่วน
- ดอกเบี้ยทบต้น
ด้านการคิดคำนวณ
ความสัมพันธ์ของแบบรูป
เฉลยคำตอบ
อนุกรม (SERIES)
แบบทดสอบอนุกรม ชุดที่ 1
เฉลยแบบทดสอบ ชุดที่ 1
แบบทดสอบอนุกรม ชุดที่ 2
เฉลยแบบทดสอบ ชุดที่ 2
อนุกรมตัวเลข
การสรุปความจากเงื่อนไขทางภาษา
วิเคราะห์เงื่อนไขทางภาษา
ความสามารถการวิเคราะห์เชิกตรรกศาสตร์
อุปมา-อุปไมย
แนวข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไป
เฉลยพร้อมคำอธิบาย
การอ่าน
แนวข้อสอบ : การอ่าน
เฉลยคำตอบ
การเรียงลำดับข้อความ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ https://www.attorney285.co.th/category/106

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

Create Date : 11 เมษายน 2560    
Last Update : 11 เมษายน 2560 17:31:01 น.
Counter : 19 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

รวมแนวข้อสอบ นิติกร กรมบังคับคดี 900 ข้อ พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุด ปี 60รวมแนวข้อสอบ นิติกร กรมบังคับคดี 900 ข้อ พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุด ปี 60ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1546

รวมแนวข้อสอบ นิติกร กรมบังคับคดี 900 ข้อ พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุด ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : กลุ่มนักวิชาการ
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2560
จำนวนหน้า 233 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
สารบัญ
ส่วนที่ 1 ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
- กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- กฎหมายลักษณะพยาน
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถทั่วไป
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ https://www.attorney285.co.th/category/135

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

Create Date : 11 เมษายน 2560    
Last Update : 11 เมษายน 2560 17:28:16 น.
Counter : 69 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

คู่มือ แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 1-2 ภาค ก. ปวช.ปวส.ปวท. สรุปกระชับ เฉลยเข้มข้นคู่มือ แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 1-2 ภาค ก. ปวช.ปวส.ปวท. สรุปกระชับ เฉลยเข้มข้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1360

คู่มือ แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 1-2 ภาค ก. ปวช.ปวส.ปวท. สรุปกระชับ เฉลยเข้มข้น
รวบรวมและจัดทำโดย : วิรัช แสนจันทร์ วรวิทย์ แสนจันทร์ พัชรี ชดช้อย
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2559
จำนวนหน้า 524 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด  18.5x26
สารบัญ
ส่วนที่ 1 คณิตศาสตร์ 
  ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
  เฉลยความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
  อนุกรม
  เฉลยอนุกรม
  สดมภ์
  เฉลยสดมภ์
  เงื่อนไขสัญลักษณ์
  เฉลยเงื่อนไขสัญลักษณ์
  การวิเคราห์ข้อมูล
  เฉลยการวิเคราห์ข้อมูล
  เงื่อนไขภาษา
ส่วนที่ 2 ภาษาไทย
  หลักภาษา
  ความสำคัญของภาษา
  อิทธิพลของภาษาต่อมนุษย์
  ลักษณะของภาษาไทย
  เสียงในภาษา
  อักษรควบ - อักษรนำ
  มาตราตัวสะกด
  คำเป็น - คำตาย
  คำครุ - คำลหุ
  คำอุปมา - อุปไมย
  คำคล้องจอง
  คำพ้องรูปและพ้องเสียง
  การใช้คำบุพบท
  เสียงวรรณยุกต์
  การผันวรรณยุกต์
  พยางค์
  ชนิดของคำ
  การสร้างคำในภาษาไทย
  คำซ้อน
  คำซ้ำ
  คำสมาส
  คำสนธิ
  วลีและประโยค
  การนำภาษาไปใช้
  การเขียนคำลักษณะพิเศษ
  หลักการอ่านภาษาไทย
  คำราชาศัพท์
  การใช้คำ
  สุภาษิต สำนวน คำพังเพย และคำคม
  ระดับของภาษา
  การเรียงลำดับข้อความ
  โวหารเขียนประเภทต่างๆ
  การเขียนย่อความ
  การเขียนเรียงความ
  การเขียนจดหมาย
  การเขียนบันทึก
  การใช้ภาษาเพื่อพัฒนาความคิด
  เหตุผลกับภาษา
  การแสดงทรรศนะแบบต่างๆ
  การโน้มนาวใจ
  การโต้แย้ง
  การอ่านจับใจความ
  การอ่านตีความ
  อุปมาอุปไมย (Analogy/Analysis)
  ข้อสอบภาษาไทย
  เฉลยข้อสอบภาษาไทย
  แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย
  เฉลยแนวข้อสอบอุปมาอุปไมย
ส่วนที่ 3 ภาษาอังกฤษ
  ส่วนที่ 1 Structure : โครงสร้างภาษ
  ส่วนที่ 2 Vocabulary : คำศัพท์
  ส่วนที่ 3 Structure, Vocabulary and Reading Comprehension
  ส่วนที่ 4 Conversation

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ https://www.attorney285.co.th/category/106

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

Create Date : 11 เมษายน 2560    
Last Update : 11 เมษายน 2560 17:25:45 น.
Counter : 17 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

สมาชิกหมายเลข 961607
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
หนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ
Friends' blogs
[Add สมาชิกหมายเลข 961607's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.