หนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ
Group Blog
 
All Blogs
 

คู่มือ แนวข้อสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นักวิชาการจัดการระบบข้อมูล หน่วยที่ 14-15 พร้อมเฉลย

คู่มือ แนวข้อสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นักวิชาการจัดการระบบข้อมูล หน่วยที่ 14-15 พร้อมเฉลยคู่มือ แนวข้อสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นักวิชาการจัดการระบบข้อมูล หน่วยที่ 14-15 พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-1041596-5739469-คู่มือ+แนวข้อสอบ+สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา+นักวิชาการจัดการระบบข้อมูล+หน่วยที่+14+15+พร้อมเฉลย.html


คู่มือ แนวข้อสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นักวิชาการจัดการระบบข้อมูล หน่วยที่ 14-15 พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2556
จำนวนหน้า 189 หน้า
รูปแบบ : เอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก

สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2554
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
กฎ ก.ร.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2555
กฎ ก.ร.ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ.2556
กฎ ก.ร.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2555
กฎ ก.ร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอ พ.ศ.2556
กฎ ก.ร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการ กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้าม กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม กรณีมีมลทินหรือมัวหมอง และกรณีต้องรับโทษจำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือต้องรับโทษจำคุกโดยคำสั่งของศาล พ.ศ. ๒๕๕๖
กฎ ก.ร. ว่าด้วยโรค
กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕
กฎ ก.ร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๔
กฎ ก.ร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยานการลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2555
ระเบียบ ก.ร.ว่าด้วยการลาของข้าราชการรัฐสภา
ระเบียบ ก.ร.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ.2555
ระเบียบ ก.ร.ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ.2555
ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ.2554
ระเบียบรัฐสภา. ว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา พ.ศ.2554
ระเบียบ ก.ร.ว่าด้วยการขอยกเว้นให้เข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ.2555
ระเบียบ ก.ร.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ.2555
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
Microsoft word
Microsoft Excel
Microsoft Power Point
Outlook Express
แบบทดสอบ Microsoft word
แบบทดสอบ Microsoft Excel
แบบทดสอบ Microsoft Power Point
เฉลยแบบทดสอบ Microsoft word
เฉลยแบบทดสอบ Microsoft Excel
เฉลยแบบทดสอบ Microsoft Power Point
เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2518 ชุดที่ 1
เจาะข้อสอบพ.ร.บ.จัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2518 ชุดที่ 1
เจาะข้อสอบ กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กฎ ก.ร.ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ
เจาะข้อสอบ กฎ ก.ร.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
เจาะข้อสอบ กฎ ก.ร.ว่าด้วยการทดลองข้าราชการ
เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2518 ชุดที่ 2
เจาะข้อสอบพ.ร.บ.จัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2518 ชุดที่ 2


ราคา 220 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบัน THE BEST CENTER


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-1041596-5739469-คู่มือ+แนวข้อสอบ+สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา+นักวิชาการจัดการระบบข้อมูล+หน่วยที่+14+15+พร้อมเฉลย.html**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****


**** ต้องการด่วน !! โทรสั่งได้เลย****

โทร 02-718-3517 (ทุกวัน) มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (24 ชม.ทุกวัน)


ค่าจัดส่งพัสดุ = 30 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน)
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน)
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน)

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=83379??=th

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, แฟกซ์, อีเมล, Line, WhatApps หรือ ส่งข้อความเข้ามือถือ (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com (***เว็บไซต์นี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช คณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง*** มั่นใจได้ของชัวร์ 100%)
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (24 ชม.ทุกวัน)
LINE ID : attorney285
WhatsApp : 0867748337
โทรสาร 02-903-0080 ต่อ 1555
ร้านตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2100/24 ซ.รามคำแหง 24/2 (ซ.พนาสิน 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

Create Date : 17 พฤศจิกายน 2556    
Last Update : 17 พฤศจิกายน 2556 11:09:20 น.
Counter : 121 Pageviews.  

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ข้อสอบ นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติด้านกฎหมาย

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ข้อสอบ นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติด้านกฎหมายคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติด้านกฎหมาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-1041596-5735097-คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ+นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติด้านกฎหมาย+สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.html


คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติด้านกฎหมาย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2556
จำนวนหน้า 220 หน้า
รูปแบบ : เอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก

สารบัญ

1. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2559)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
2.โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3.ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
4. ประวัติวุฒิสภา
5. ความรู้ในวงงานรัฐสภา
6. กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา
7. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
8. ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ.2544
9. ญัตติหรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดำเนินการศึกษาหรือสอบสอวนในเรื่องต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ
10. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ
11. เจาะข้อสอบความรอบรู้เกี่ยวกับรัฐสภา
12. เจาะข้อสอบข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา


ราคา 220 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบัน THE BEST CENTER


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-1041596-5735097-คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ+นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติด้านกฎหมาย+สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.html
**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****


**** ต้องการด่วน !! โทรสั่งได้เลย****

โทร 02-718-3517 (ทุกวัน) มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (24 ชม.ทุกวัน)


ค่าจัดส่งพัสดุ = 30 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน)
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน)
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน)

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=83379??=th

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, แฟกซ์, อีเมล, Line, WhatApps หรือ ส่งข้อความเข้ามือถือ (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com (***เว็บไซต์นี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช คณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง*** มั่นใจได้ของชัวร์ 100%)
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : attorney285
โทรสาร 02-903-0080 ต่อ 1555
ร้านตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2100/24 ซ.รามคำแหง 24/2 (ซ.พนาสิน 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

Create Date : 15 พฤศจิกายน 2556    
Last Update : 15 พฤศจิกายน 2556 16:54:40 น.
Counter : 144 Pageviews.  

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติด้านวิชาการ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติด้านวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติด้านวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-1041596-5735080-คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ+นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติด้านวิชาการ+สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.html


คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติด้านวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2556
จำนวนหน้า 234 หน้า
รูปแบบ : เอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก


สารบัญ

• ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันใหม่ล่าสุด
• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
• ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• ประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY)
• แนวข้อสอบ - ข้อสอบ อาเซียน : ASEAN
• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 สาระสำคัญ - สรุป – ย่อความรู้
• ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตามรัฐธรรมนูญ 2550
• เฉลยแนวข้อสอบ
• ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
• เฉลยคำตอบ
• ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐบาลว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2548
• ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา สภาผู้แทน + วุฒิสภา
• ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
• ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551
• ความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติและพระราชกำหนด
• พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
• แผนยุทธศาสตร์สำนักเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)
• ประมวลจริยธรรมข้าราชการวุฒิสภา
• แนวคำถาม-ตอบ
• แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
• หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและญัตติที่เสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภา ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
• กระบวนการนิติบัญญัติ
• กระบวนการแปรญัตติ
• ญัตติ
• แผนยุทธศาสตร์สำนักเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)
• แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา


ราคา 250 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-1041596-5735080-คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ+นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติด้านวิชาการ+สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.html
**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****


**** ต้องการด่วน !! โทรสั่งได้เลย****

โทร 02-718-3517 (ทุกวัน) มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (24 ชม.ทุกวัน)


ค่าจัดส่งพัสดุ = 30 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน)
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน)
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน)

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=83379??=th

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, แฟกซ์, อีเมล, Line, WhatApps หรือ ส่งข้อความเข้ามือถือ (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com (***เว็บไซต์นี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช คณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง*** มั่นใจได้ของชัวร์ 100%)
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : attorney285
โทรสาร 02-903-0080 ต่อ 1555
ร้านตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2100/24 ซ.รามคำแหง 24/2 (ซ.พนาสิน 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

Create Date : 15 พฤศจิกายน 2556    
Last Update : 15 พฤศจิกายน 2556 15:40:50 น.
Counter : 106 Pageviews.  

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติด้านวิชาการ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติด้านวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติด้านวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-1041596-5735101-คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ+นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติด้านวิชาการ+สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.html


คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติด้านวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2556
จำนวนหน้า 172 หน้า
รูปแบบ : เอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก


สารบัญ

1. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
2. ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
3. ประวัติวุฒิสภา
4. องค์ประกอบและที่มาของวุฒิสภา
5. ความรู้ในวงงานรัฐสภา
6. การให้บริการวิชาการด้านกระบวนการนิติบัญญัติ
7. การพิจารณาของวุฒิสภากับการควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน
8. คณะกรรมาธิการละอำนาจหน้าที่และบทบาทของคณะกรรมการ
9. เจาะข้อสอบหมวดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พ.ศ. 2550
10. เจาะข้อสอบความรอบรู้เกี่ยวกับรัฐสภา
11. แนวคำถาม-ตอบ รัฐธรรมนูญ 2550


ราคา 220 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบัน THE BEST CENTER


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-1041596-5735101-คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ+นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติด้านวิชาการ+สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.html
**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****


**** ต้องการด่วน !! โทรสั่งได้เลย****

โทร 02-718-3517 (ทุกวัน) มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (24 ชม.ทุกวัน)


ค่าจัดส่งพัสดุ = 30 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน)
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน)
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน)

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=83379??=th

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, แฟกซ์, อีเมล, Line, WhatApps หรือ ส่งข้อความเข้ามือถือ (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com (***เว็บไซต์นี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช คณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง*** มั่นใจได้ของชัวร์ 100%)
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : attorney285
โทรสาร 02-903-0080 ต่อ 1555
ร้านตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2100/24 ซ.รามคำแหง 24/2 (ซ.พนาสิน 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

Create Date : 15 พฤศจิกายน 2556    
Last Update : 15 พฤศจิกายน 2556 14:20:45 น.
Counter : 91 Pageviews.  

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการสนับสนุนงานด้านกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการสนับสนุนงานด้านกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการสนับสนุนงานด้านกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-1041596-5735099-คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ+นักวิชาการสนับสนุนงานด้านกฎหมาย+สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.html


คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการสนับสนุนงานด้านกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2556
จำนวนหน้า 200 หน้า
รูปแบบ : เอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก


สารบัญ

1. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
2. โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3. ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
4. ประวัติวุฒิสภา
5. องค์ประกอบและที่มาของวุฒิสภา
6. สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
7. รัฐสภา
8. ความหมายของคำที่ใช้ในวงรัฐสภา
9. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550
10. กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรรัฐธรรมนูญและองค์กรอื่นๆ
11. การถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง
12. เจาะข้อสอบหมวดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย
13. เจาะข้อสอบความรอบรู้เกี่ยวกับรัฐสภา
14. แนวคำถาม-ตอบ รัฐธรรมนูญ 2550


ราคา 220 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบัน THE BEST CENTER


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-1041596-5735099-คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ+นักวิชาการสนับสนุนงานด้านกฎหมาย+สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.html
**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****


**** ต้องการด่วน !! โทรสั่งได้เลย****

โทร 02-718-3517 (ทุกวัน) มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (24 ชม.ทุกวัน)


ค่าจัดส่งพัสดุ = 30 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน)
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน)
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน)

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=83379??=th

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, แฟกซ์, อีเมล, Line, WhatApps หรือ ส่งข้อความเข้ามือถือ (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com (***เว็บไซต์นี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช คณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง*** มั่นใจได้ของชัวร์ 100%)
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : attorney285
โทรสาร 02-903-0080 ต่อ 1555
ร้านตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2100/24 ซ.รามคำแหง 24/2 (ซ.พนาสิน 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

Create Date : 15 พฤศจิกายน 2556    
Last Update : 15 พฤศจิกายน 2556 13:15:09 น.
Counter : 73 Pageviews.  

1  2  

สมาชิกหมายเลข 961607
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
หนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ
Friends' blogs
[Add สมาชิกหมายเลข 961607's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.