ibaz.org
Group Blog
 
All Blogs
 

จัดเป็นสวนหย่อมสวนครัว

ปลูกริมรั้ว หรือการทำค้างให้ผักเลี้อยเกาะ การปลูกผักประเภทนี้เน้นการปลูกเป็นแถวตามแนวรั้วกินด้ เช่น ตำลึง กระถิน ชะอม ผักหวานบ้าน ถั่วพู เป็นต้น ซึ่งผักประเภทนี้ควรเริ่มปลูกในช่วงต้นฤดูฝน รวมทั้งต้องมีการดูแลรักษาบ้าง เช่นเดียวกับผักสวนครัวประเภทอื่นๆ ไม่ควรปล่อยปละละเลยด้วยเห็นว่าเป็นผักที่ขึ้นง่าย นอกจากนี้เมื่อถึงเวลาอันควรก็ต้องมีการรื้อแปลงทิ้งแล้วปลูกใหม่ เช่น ชะอมควรมีการรื้อแปลงทิ้งทุกๆ 4 ปี แล้วปลูกใหม่เพื่อการเก็บผลผลิตที่ดีกว่า


ปลูกผักลงแปลงปลูก ในกรณีที่มีบริเวณบ้านเพียงพอชนิดผักที่เลือกปลูก ควรเป็นผักอายุสั้นหรือที่เยกกันว่า พืชผักล้มลุก ปลูกหมุนเวียนสลับกันไปหรือปลูกผักหลายชนิดในแปลงเดียวกัน โดยปลูกผักที่มีอายุเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันคละกัน หรือปลูกในแปลงเดียวกันแต่ทยอยปลูกครั้งละ 3-5 ต้น หรือประมาณว่าพอรับประทานได้ในครอบครัวในแต่ละครั้งที่เก็บเกี่ยวเท่ากับว่าชนิดของผักปรับได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และความต้องการในการบริโภค ซึ่งทำให้มีผักสดเก็บไว้รับประทานได้ทุกวันตลอดปี
 ... แปลงปลูกผักสวนครัวควรอยู่ด้าเหนือหรือด้านใต้ของตัวบ้านหรือแปลงผักให้หลีกเลี่ยงเงาบ้านทอดทับแปลงผัก การเตรียมแปลงปลูกทำได้ 2 วิธี แล้วแต่การวางแผนการปลูกพืชผักสวนครัวในแต่ละบ้าน


การเตรียมแปลงปลูกแบบธรรมดา ขนาด 1 เมตร และยาว 4 เมตร เพียง 3-4 แปลงก็นับว่าพอ แปลงปลูกแต่ละแปลงควรห่างกันประมาณ 50 เซนติเมตร สำหรับใช้เป็นทงเดิน ขุดดินด้วยจอบพลิกดินลึก 6-8 นิ้ว ตากดินจนแห้งใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ จากนั้นย่อยดินให้มีขนาดเล็กลง ยกแปลงสูงจากระดับพื้นดิน 20-25 เซนติเมตร ขุดเปิดตอนกลางของแต่ละแปลงเป็นร่องกว้าง 1 ฟุต ลึก 6-8 นิ้ว นำเศษไม้ใบหญ้า หรือ ฟางข้าวใส่จนเต็มอัดให้แน่นพอประมาณ จะช่วยระบายน้ำเก็บความชื่นได้ดียิ่งขึ้น ย่อยดินปลับผิวแปลงให้เรียบ ใส่ปูนขาว 3-5 กิโลกรัม และปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 4-5 บุ้งกี๋ คลุกเคล้าให้เข้ากันเกลี่ยปลับผิวแปลงให้เรียบอีครั้ง


การเตรียมแปลงปลูกแบบล้อมรั้ว ซึ่งวัตถุประสงค์การทำรั้วเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเข้าไปทำลายพืชผัก การปลูกพืชผักสวนครัวในลักษณะนี้คงต้องมีที่กว้างขวางหน่อยใช้เนื้อที่ประมาณ 36 ตารางเมตร กว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกไม่เกิน 5 คน รูปแบบนี้ได้รับการยอมรับมากที่สุด เนื่องจากมีเนื้อที่ปลูกเพียง 36 ตารางเมตรเท่านั้น แต่สามารถปลูกผักได้ถึง 48 ชนิด แบ่งเป็นผักยืนต้นปานกลางอายุยืน และผักล้มลุกอายุยืน 14 ชนิด เช่น ตะไคร้ ข่า ขิง กระชาย กะเพรา แมงลัก ผักหวานบ้าน โหระพา ชะอม ผักชีฝรั่ง ชะพลู บัวบก เป็นต้น ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวไว้รับประทานตลอดทั้งปี รวมทั้งพืชล้มลุกอายุสั้นปลูกหมุนเวียนตลอดทั้งปี 34 ชนิด เช่น หอมแบ่ง ( ต้นหอม ) กุยช่าย กะหล่ำปลี ผักกาดขาว ผักกาดเขียวปลี เป็นต้น ทำแปลงผักยืนต้นอายุยืนติดกับรั้วด้านในกว้าง 50 เซนติเมตร แบ่งออกเป็นแปลงเล็กๆ ยาวแปลงละ 1 เมตร จำนวน 16แปลง และแปลงรอบรั้วติดกับประตูทางเข้าอีก 4 แปลง ยาวแปลงละ 1.25 เมตร รวม 20แปลงเล็ก ซึ่งจะปลูกพืชยืนต้น และยืนต้นปานกลางได้ 14 ชนิด ทำแปลงผักพืชล้มลุกหมุนเวียนให้มีความกว้าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร จำนวน 3 แปลง โดยแต่ละแปลงแบ่งเป็นแปลงเล็กๆ แปลงละ 1 ตารางเมตร จะปลูกพืชหมุนเวียนได้ครั้งละ 12 ชนิด หมุนเยนตลอดทั้งปี


สวนครัวกระดาษ การเตรียมแปลงปลูกแบบนี้เป็นการนำเอาทรัพยากรมาหมุนเวียนให้เป็นประโยชน์ เป็นแนวความคิดของกลุ่มผู้ปลูกผักสวนครัวย่านชานเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งดัดแปลงมาจากงานวิจัยในการปลูกผักแบบใช้น้ำน้อย เริ่มตั้งแต่การเลือกสถานที่ทำแปลงให้ใกล้ครัวมากที่สุด เพื่อความสะดวกในการเก็บผลผลิตเมื่อขาดอะไรก็เดินเข้าไปเก็บมาใช้ได้เลย กำหนดขนาดที่เหมาะสมทำได้ตั้งแต่ 2-3 ตารางเมตร ไปจนถึง 25 ตารางเมตร รูปทรงไม่จำกัดเพียงแต่ให้มีพื้นที่รอบๆ แปลง ให้เดินเข้าไปได้ ตัดหญ้าให้เรียบติดดิน เอาปุ๋ยคอกมาโรยให้ทั่วแปลงหนาประมาณ 1 นิ้ว แล้วรดน้ำให้ชุ่ม ปูกระดาษหนังสือพิมพ์ หรือกล่องกระดาษทับบนปุ๋ยคอก โดยให้ซ้อนทับกันอย่าให้มีช่องว่าง ถ้าใช้กระดาษหนังสือพิมพ์จะทนกว่าแต่ต้องปูให้หนา ถ้าใช้กล่องกระดาษอย่างหนาปูชั้นเดียวก็พอ นำอิฐมาเรียงตามขอบแปลง ทับลงบนกระดาษให้ชายกระดาษล้ำออกมาประมาณ 20เซนติเมตร เสร็จแล้วรดน้ำให้ชุ่มบนชั้นกระดาษนำแกลบมาโรยหนาประมาณ 1 คืบแล้วรดน้ำอีกที หลังจากนั้นจะใช้วิธีย้ายกล้ามาปลูก หรือหยอดเมล็ดก็ทำคล้ายกัน คือ แหวกแกลบลงไปเป็นหลุมจนถึงกระดาษ ใช้มีดกรีดกระดาษให้เปิดออกแล้วขุดงไปในชั้นดินให้เป็นหลุมเล็กๆ พอปลูกได้ ถ้าดินยังไม่ดีให้หาดินร่วนมากรอกใส่หลุม จะช่วยให้กล้าผักมีดินสำหรับยึดรากในช่วงตั้งตัว วัสดุแต่ละชิ้นมีหน้าที่ของมัน ปุ๋ยคอกเป็นตัวให้ธาตุอาหาร..  ..และมีจุลินทรียืทำงานอย่างแข็งขัน กระดาษเป็นตัวสกัดการเจริยเติบโตของวัชพืช ดังนั้นจึงต้องปูให้หนาเพื่อที่วัชพืชจะได้ไม่ได้รับแสงแดด อิฐเป็นตัวสกัดไม่ให้วัชพืชจากภายนอกรุกล้ำเข้ามาในแปลง แกลบและกระดาจะเป็นตัวเก็บความชื้นในดิน ดังนั้นในฤดูฝนแทบไม่ต้องรดน้ำ จะรดบ้างในฤดูร้อน 5-7 วันครั้งก็ยังได้ แกลบและกระดาษจะย่อยสลายเป้นหน้าดินภายในปีเดียว
... เมื่อผ่านขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูกเรียบร้อยแล้ว ก่อนลงมือปลูกควรทดสอบเปอร์เซนต์การงอกของเมล็ดผักเสียก่อน เพื่อที่จะได้รูว่าเมล็ดพันธุที่ซื้อมานั้นดีหรือไม่เมื่อลงทุนลงแรงปลูกไปแล้วจะได้ไม่เสียแรงปล่า โดยการนำเมล็ดจำนวน 100 เมล็ด เพาระในกระดาษทิชชชู รดน้ำให้ชุ่ม 2 คืน เปิดกระดาษนับเมล็ดที่งอก ถ้ามีอัตราร้อยละ 80ขึ้นไปนับว่าใช้ได้ นำเมล็ดหว่านลงในแปลงที่เตรียมไว้ อย่าให้หนาแน่นจนเกินไปทั่วทั้งแปลง หรือใช้วิธีหยอดหลุม หลุมละ 3-5 เมล็ด ระยะปลูก 5 x 10 เซนติเมตร กลบด้วยฟางข้าวบางๆทั่วทั้งแปลง หลังเมล็ดงอกแล้ว 10 วัน ถอนแยกต้นที่หนาแน่นเกินไปออก ส่วนในวิธีการหยอดเมล็ดนั้นให้ถอนเหลือ 2 ต้นต่อหลุม
 

Create Date : 08 เมษายน 2557    
Last Update : 8 เมษายน 2557 10:57:45 น.
Counter : 788 Pageviews.  

ปืนลุ้นตั๋วชปล.เหนื่อย

  หลังล่าสุดออกไปแพ้ เอฟเวอร์ตัน 0-3 ถึงสนาม กูดิสัน พาร์ค ในเกม พรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน ที่ผ่านมา        ประตูจาก สตีเว่น เนสมิธ ในนาทีที่ 14, โรเมลู ลูกากู นาทีที่ 34 และการทำเข้าประตูตัวเองของ มิเกล อาร์เตต้า ในนาทีที่ 62 ทำให้ อาร์เซน่อล ยังมี 64 แต้มเท่าเดิม จากการลงเล่น 33 นัด โดน เอฟเวอร์ตัน ไล่จี้มาเหลือแค่ 1 คะแนน แถมพวกเขายังลงเล่นมากกว่า "ทอฟฟี่สีน้ำเงิน" 1 นัดด้วย        เวนเกอร์ ให้สัมภาษณ์ว่า "เอฟเวอร์ตัน เล่นได้ดีกว่า, เฉียบคมกว่า และสมควรเป็นผู้ชนะแล้ว ครั้งเดียวที่เราดูเหมือนจะกลับมาสู่เกมได้ก็คือในครึ่งหลัง แต่แล้วเราก็เสียประตูไปแบบง่ายๆ การจบฤดูกาลด้วยการติดอยู่ใน 4 อันดับแรกจะเป็นงานที่ยาก แต่อันดับแรกเราต้องให้ความสำคัญกับฟอร์มการเล่นของเราก่อน"        "ผมไม่สงสัยถึงสปิริตของทีมชุดนี้ แต่เราเสียบางอย่างในเรื่องของความมั่นใจไป เราดูเล่นกันได้ไม่ต่อเนื่องหลังจากที่เราต้องเป็นฝ่ายตามหลัง ความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ในเกมเยือนหนอื่นๆ
 

Create Date : 07 เมษายน 2557    
Last Update : 7 เมษายน 2557 6:08:23 น.
Counter : 376 Pageviews.  

ยื่น12ล้านยูโรซื้อวูชินิช

 แข้งทีมชาติมอนเตเนโกร ตกเป็นข่าวย้ายออกจากถิ่นตูริน และเมื่อเดือนมกราคมก็เกือบที่จะได้ไปเป็นสมาชิกใหม่ อินเตอร์ มิลาน ก่อนที่การตกลงจะล้มเหลวลงในนาทีสุดท้าย และล่าสุดแหล่งข่าวในอังกฤษ ระบุว่าหลายสโมสรรวมถึง อาร์เซน่อล เตรียมเดินหน้าคว้า วูชินิช ช่วงซัมเมอร์นี้

        มีการคาดกันว่า ค่าตัว วูชินิช อยู่ที่ 12 ล้านปอนด์ ซึ่งเป็นจำนวนที่ อาร์แซน เวนเกอร์ ผู้จัดการทีม อาร์เซน่อล สามารถจ่ายได้ โดยในฤดูกาลนี้เขาได้รับโอกาสลงสนามไม่มากนัก เนื่องจากได้รับบาดเจ็บ รวมถึงการย้ายมาของ คาร์ลอส เตเวซ และ เฟร์นานโด ยอเรนเต้ 2 หัวหอกตัวเก่ง โดยแข้งวัย 30 ปีลงเล่น 14 นัดและยิง 2 ประตู
 

Create Date : 06 เมษายน 2557    
Last Update : 6 เมษายน 2557 19:12:06 น.
Counter : 342 Pageviews.  

แรมซี่ย์ส่อฟิตทันทำศึกเอฟเอคัพ

อารอน แรมซี่ย์ กองกลาง อาร์เซน่อล ยักษ์ใหญ่พรีเมียร์ลีก อังกฤษ มีโอกาสที่จะฟิตกลับมาทันช่วยต้นสังกัดทำศึกเอฟเอ คัพ รอบรองชนะเลิศ ที่จะพบกับ วีแกน แอธเลติก ในวันเสาร์ที่ 12 เม.ย.นี้ ที่สนามเวมบลีย์ หลังจากที่ไม่ได้ลงเล่นอีกเลย นับตั้งแต่เกมลีก "บ็อกซิ่งเดย์" ที่บุกไปเอาชนะ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 3-1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธ.ค.ที่ผ่าน
มา เนื่องจากมีอาการเจ็บต้นขา        มิดฟิลด์ทีมชาติเวลส์ วัย 23 ปี จำต้องพักฟื้นนานกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ หลังจากกล้ามเนื้อใช้เวลานานกว่าปกติในการเยียวยา อันเนื่องมาจากการก่อตัวของเนื้อเยื่อแผลเป็นรอบๆ บริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ อย่างไรก็ดี แรมซี่ย์ ที่เพิ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่ระยะเวลา 5 ปี พร้อมรับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ 90,000 ปอนด์ (ประมาณ 4.95 ล้านบาท) ไปเมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับการคาดหมายว่าน่าจะกลับมาฝึกซ้อมอย่างเต็มรูปแบบได้ภายในสุดสัปดาห์นี้        หากเป็นไปตามนั้น ทีมสตาฟฟ์โค้ช "ไอ้ปืนใหญ่" ก็เชื่อว่า แรมซี่ย์ น่าจะมีสิทธิ์คัมแบ็กกลับมาลงเตะได้ทันเวลาประชันแข้งกับทีมของ อูเว่ รอสเลอร์ ในรอบตัดเชือกฟุตบอลถ้วยเก่าแก่ที่สุดของเมืองผู้ดีต่อไปได้ โดย อาร์แซน เวนเกอร์ ผู้จัดการทีมชาวฝรั่งเศส จะประเมินสภาพร่างกายของเจ้าตัวจากช่วงการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ร่วมกับเพื่อนร่วมทีม
 

Create Date : 03 เมษายน 2557    
Last Update : 3 เมษายน 2557 9:41:00 น.
Counter : 349 Pageviews.  

โอซิลตั้งเป้าพาปืนซิวแชมป์

 มซุต โอซิล เพลย์เมกเกอร์ อาร์เซน่อล ยืนยันกับแฟนบอล "เดอะ กันเนอร์ส" ว่า ตนต้องการคว้าแชมป์ร่วมกับสโมสรให้ได้อย่างน้อย 1 รายการในฤดูกาลนี้ ภายหลังจากที่ "ไอ้ปืนใหญ่" ยังมีลุ้นแชมป์ พรีเมียร์ลีก และผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ เอฟเอ คัพ 


         กองกลางทีมชาติเยอรมัน ซึ่งเวลานี้ต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเข่า โพสต์ข้อความลงใน "เฟซบุ๊ค" เครือข่ายสังคมออนไลน์ชื่อดังว่า "ตอนนี้ผมมาอยู่กับทีมได้ 200 วันแล้ว ผมรู้สึกดีตั้งแต่วันแรกที่มาอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นเหมือนครอบครัว อาร์เซน่อล ของผม"  


         "ผมต้องการปิดฉากฤดูกาลแรกของผมด้วยการคว้าแชมป์ให้ได้อย่างน้อย 1 รายการ ตอนนี้ผมกำลังตั้งตารอคอยที่จะได้กลับไปลงสนามอีกครั้ง" โอซิล ที่ย้ายมาจาก เรอัล มาดริด เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมา ด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติของ อาร์เซน่อล
 

Create Date : 22 มีนาคม 2557    
Last Update : 22 มีนาคม 2557 5:29:43 น.
Counter : 329 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  

BlogGang Popular Award#13


 
taurolar
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add taurolar's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.