มาตราชั่ง ตวง วัด ที่ควรรู้
มาตราชั่ง ตวง วัด ที่ควรรู้

1 กุรุส = 12 โหล 1 โหล = 12 ชิ้น
กระดาษ 1 รีม = 480 แผ่น
น้ำ 1 แกลลอน = 10 ปอนด์
น้ำ 1 ลูกบาศก์ฟุต หนัก = 62.3 ปอนด์
น้ำ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร หนัก = 1 กรัม
น้ำ 1 ลิตร = 1 กิโลกรัม

มาตราตวงของไทย

1 เกวียน = 2 บั้น (100 ถัง)
1 บั้น = 50 ถัง
1 ถัง = 20 ลิตร
1 ลิตร = 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1 แกลลอน = 45.6 ลิตร

วัดพื้นที่

4,840 ตารางหรา = 1 เอเคอร์
1 เอเคอร์ = 2 1/2 ไร่
2.471 เอเคอร์ = 1 เฮกตาร์

มาตราวัดพื้นที่ของๆไทย

100 ตารางวา = 1 งาน
4 งาน = 1 ไร่ (คือตารางเส้น)

เทียบมาตราวัดระยะ เมตริก มาตราอังกฤษ และไทย

1 เมตร = 2 ศอก
1 กิโลเมตร = 25 เส้น (1,000 เมตร)
1 ไมล์ = 40 เส้น
1 ไมล์ = 1760 หลา
1 หลา = 3 ฟุตมาตราวัดความยาวไทยเทียบเมตริก

1 คืบ = 25 เซนติเมตร
1 ศอก = 50 เซนติเมตร
1 วา = 2 เมตร
1 เส้น = 40 เมตร
25 เส้น = 1 กิโลเมตร
1 โยชน์ = 16 กิโลเมตร

มาตราวัดเนื้อที่ไทยเทียบมาตราเมตริก

1 ไร่ = 1600 ตารางเมตร
1 งาน = 400 ตารางเมตร
1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร

มาตราตวงไทยเทียบเมตริก

1 ทะนานหลวง = 1 ลิตร
1 สัดหลวง = 20 ลิตร
1 บั้นหลวง = 1000 ลิตร
1 เกวียนหลวง = 2000 ลิตร

มาตราน้ำหนักไทยเทียบเมตริก

1 สลึง = 3.75 กรัม
1 บาท = 15 กรัม
1 ชั่ง = 1.2 กิโลกรัม
1 หาบ = 60 กรัม

มาตราชั่งเพชรพลอย

1 กะรัต = 20 เซนติกรัม
หรือ 200 มิลลิกรัมเทียบมาตราเบ็ดเสร็จ

1 เส้น = 40 เมตร
1 โยชน์ = 16 กิโลเมตร
1 กิโลเมตร = 25 เส้น
1 ไมล์ = 40 เส้น
1 ไมล์ = 1.6 กิโลเมตร
1 หลา = 91.5 เซนติเมตร
1 ฟุต = 31.5 เซนติเมตร
1 เมตร = 39.3 นิ้ว

มาตราชั่งน้ำหนักเมตริกเทียบไทย

15 กรัม = 1 บาท
600 กรัม = 1 ชั่งหลวง
60 กิโลกรัม = 1 หาบหลวง

มาตราชั่ง

16 ออนซ์ = 1 ปอนด์
14 ปอนด์ = 1 สโตน
112ปอนด์ = 1 ฮันเดรตเวท
20 ฮันเดรตเวท = 1 ตัน
1 ตัน = 1000 กรัม
มาตราวัดของไทย ที่คนไทยบางคนอาจไม่รู้จัก

มาตราวัดระยะ

8 ปรมาณู เป็น 1 อณู
5 อณู เป็น 1 ธุลี
8 เส้นผม เป็น 1 ไข่เหา
8 ไข่เหา เป็น 1 ตัวเหา
8 ตัวเหา เป็น 1 เม็ดข้าว
8 เม็ดข้าว เป็น 1 นิ้ว
12 นิ้ว เป็น 1 คืบ
2 คืบ เป็น 1 ศอก
4 ศอก เป็น 1 วา
20 วา เป็น 1 เส้น
400 เส้น เป็น 1 โยชน์

มาตราตวง

150 เมล็ดข้าว เป็น 1 หยิบมือ
4 หยิบมือ เป็น 1 กำมือ
4 กำมือ เป็น 1 ฟายมือ
2 ฟายมือ เป็น 1 กอบ
4 กอบ เป็น 1 ทะนาน
25 ทะนาน เป็น 1 สัด
80 สัด เป็น 1 เกวียน

มาตราชั่งน้ำหนัก

2 กล่อม เป็น 1 กุเล่า
2 กุเล่า เป็น 1 ไพ
4 ไพ เป็น 1 เฟื้อง
2 เฟื้อง เป็น 1 สลึง
4 สลึง เป็น 1 บาท
4 บาท เป็น 1 ตำลึง
20 ตำลึง เป็น 1 ชั่ง
20 ชั่ง เป็น 1 ดุน (ตุล, ดุล)
20 ดุน เป็น 1 ภารา

มาตราเงิน

10 เบี้ย เป็น 1 เก๊
5 เก๊ เป็น 1 โสพส
2 โสฬส เป็น 1 อัฐ
2 อัฐ เป็น 1 ไพ (เสี้ยว)
2 ไพ (เสี้ยว) เป็น 1 ซีก
2 ซีก เป็น 1 เฟื้อง
2 เฟื้อง เป็น 1 สลึง
4 สลึง เป็น 1 บาท
4 บาท เป็น 1 ตำลึง
20 ตำลึง เป็น 1 ชั่ง

----------

Replies
Eagle

View Member Profile
Find Member's Posts Oct 29 2007, 03:47 PM Post #2


Premium


Group: Moderator
Posts: 3,603
Joined: 30-January 07
From: Ladprow, Bkk, Thailand.
Member No.: 56มาตราตวง
20 ทะนาน = 1 สัด
50 สัด = 1 บั้น
2 บั้น =1 เกวียน

มาตราวัดระยะ แบบ ยุ่งๆ

25 วา= 1 อสุภะ
80 อสุภะ = 1 คาวุต
4 คาวุต = 1 โยชน์
และ
4 ศอก= 1 ธนู
500 ธนู= 1 โกสะ
4 โกสะ= 1 คาวุต
4 คาวุตเป็น = โยชน์

เทียบมาตราวัดระยะเมตริกมาตราอังกฤษและไทย

1 เมตร = 2 ศอก
1 กิโลเมตร = 25 เส้น (1,000เมตร)
1 ไมล์ = 40 เส้น
1 ไมล์ = 1,760 หลา
1 หลา = 3 ฟุต

มาตราวัดความยาวไทยเทียบเมตริก

1 คืบ = 25 เซนติเมตร
1 ศอก = 50 เซนติเมตร
1 วา = 2 เมตร
1 เส้น = 40 เมตร
25 เส้น = 1 กิโลเมตร
1 โยชน์ = 16 กิโลเมตร

มาตราวัดเนื้อที่ไทยเทียบมาตราเมตริก

1 ไร่ = 1,600 ตารางเมตร
1 งาน = 400 ตารางเมตร
1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร

มาตราตวงไทยเทียบเมตริก

1 ทะนานหลวง = 1 ลิตร
1 สัดหลวง = 20 ลิตร
1 บั้นหลวง = 1,000 ลิตร
1 เกวียนหลวง = 2,000 ลิตร

มาตราน้ำหนักไทยเทียบเมตริก

1 สลึง = 4 กรัม
1 บาท = 15 กรัม
1 ชั่ง = 1 กิโลกรัม
1 หาบ = 60 กรัม

มาตราชั่งเพชรพลอย

1 กะรัต = 20 เซนติกรัม
หรือ 200 มิลลิกรัม

เทียบมาตราเบ็ดเสร็จ

1 เส้น = 40 เมตร
1 โยชน์ = 16 กิโลเมตร
1 กิโลเมตร = 25 เส้น
1 ไมล์ = 40 เส้น
1 ไมล์ = 2 กิโลเมตร
1 หลา = 92 เซนติเมตร
1 ฟุต = 32 เซนติเมตร
1 เมตร = 39 นิ้ว

มาตราชั่งน้ำหนักเมตริกเทียบไทย

15 กรัม = 1 บาท
600 กรัม = 1 ชั่งหลวง
60 กิโลกรัม = 1 หาบหลวง

มาตราวัดขนาดที่เล็กของไทย บางคนอาจเคยท่องได้ว่า 4 กระเบียด เป็น 1 นิ้ว แสดงว่ามีขนาดที่เรียกว่า กระเบียด อีกคำ บางแห่งมีคำ อนุกระเบียด อีก คือ 2 อนุกระเบียดเป็น 1 กระเบียด ไม่มีมาตราวัดที่เล็กกว่านี้อีกแล้วของไทย มีแต่คำเล็ก ๆ ที่ไม่ใช่มาตราวัด เช่น ธุลี (ละออง, ฝุ่น)

มาตราวัดระยะห่างที่ใกล้กันมาก ๆ คือ ห่างกันแค่เส้นยาแดงผ่าแปด ซึ่งในพจนานุกรมบอกว่าเป็นภาษาพูด หมายถึงห่างกันนิดเดียว ซึ่งคำว่า ยาแดง ในที่นี้ คงหมายถึงยาสูบชนิดหนึ่งของจีน เส้นแดง ซึ่งเป็นเส้นขนาดเล็ก ๆ อยู่แล้ว เอามาผ่าแปดส่วนอีก ขนาดก็ยิ่งเล็กลงไป บางทีก็ใช้คำว่า เส้นผมผ่าแปด
Create Date : 24 กรกฎาคม 2552
Last Update : 24 กรกฎาคม 2552 0:21:32 น.
Counter : Pageviews.

0 comments
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
SONG982
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
เจนนิเฟอร์Goodbye My Love [Live].mp3 - Jennifer Kim
กรกฏาคม 2552

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31