รับตรง สอบตรง 56 ข่าวสอบตรง สอบตรง56 สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ,ข้อสอบเยียวยา,volleyballthailandclub volleyball
 
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคมจังหวัดสระบุรีรับสมัครพนักงานราชการเอกฟิสิกส์1 ตำแหน่งสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์0870363595

โรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์ รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. รับสมัครครูอนุบาล ปริญญาตรี ปฐมวัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 023146794, 023195875 , 0898915385

โรงเรียนนนทรีวิทยา สพม. 2 รับสมัครครูฟิสิกส์ 1 อัตรา สนใจติดต่อ 086-9745175 (ครูวิลาวัลย์)
รับสมัครครู วิทย์ หรือครูคณิต งบ Sp 2
รับสมัครครู วิทย์ หรือครูคณิต งบ Sp 2
โรงเรียนเด็ก 1850 คน อยู่ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร
เดินทางสะดวก
สนใจติดต่อ รอง กัญณิชา 089958916
หรือ 0870155855
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย รับสมัครบุคลากร ดังนี้ง
1. พนักงานราชการ เอก ฟิสิกส์ 1 อัตรา
2. พนักงานราชการ เอก เคมี 1 อัตรา
3. ครูเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ( SP2)
4. ครูเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา ( SP2)
5. ครูเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ( SP2)
6. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา ( SP2)
สนใจสอบถามรายละเอียด 053 174551 - 4 หรือ http://www.pcccr.ac.th
เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บรรยากาศดีมาก นักเรียนน่ารัก+ เก่ง พร้อมมีสวัสดิการอื่น
เช่น ที่พัก + อาหาร + ฯลฯ
โรงเรียนเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัด สพม เขต 11
รับสมัครครูพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
1. ครูวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติจบสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทุกสาขา มีใบประกอบวิชาชีพครู
2. ครูสิลปะ คุณสมบัติจบสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาศิลปะทุกสาขา มีใบประกอบวิชาชีพครู
รับสมัครวันที่ 1-7 พ.ค. 2554 เวลา 09.00 น. สอบวันที่ 9 พ.ค. 2554
ณ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ กม 44 ถนนสุราษฎร์ - ภูเก็ต (แยกไฟแดง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ติดต่อสอบถาม 077393209 077393210
ผอ 0818953876
หน บริหารทั่วไป 0856925630
หน บริหารบุคคล 0899094058
หน บริหารวิชาการ 0819590290
หน บริหารกิจการฯ 0848474585

รับสมัครครูอัตราจ้างด่วน
รับสมัครครูอัตราจ้าง ด่วน

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม
ต. ปลายบาง อ. บางกรวย จ. นนทบุรี 11130
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม ต้องการรับสมัครผู้มีวุฒิทางการศึกษา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ซึ่งจะได้รับเงินเดือนเต็มตามวุฒิ ต้องการรับผู้ที่เอก อังกฤษ หรือ คณิตศาสตร์ หรือ ภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด่วน ที่ ผอ. พรรณปภรณ์ ทองมี โทร 02- 903 8369 และ 085 331 3741โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครด่วน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์ อ.ขนิษฐา ทิมโต้ โทร.0867995609
ด่วนพิเศษ !!! รับสมัครครูผู้สอน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
โรงเรียนล้อมรักแม่กลอง สมุทรสงคราม มีความประสงค์รับสมัครคุณครูดังต่อไปนี้

คุณครูผู้สอน กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
(วิชาเอกที่เกี่ยวข้องหรือ เอกประถมศึกษา)
- ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูในเบื้องต้น
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นครู
และพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ เสมอ

เงินเดือนและสวัสดิการ

- เงินเดือนเริ่มต้นที่ 9,000 บาท
- การปรับขึ้นค่าจ้างประจำปี ทุกปี
- เงินรางวัลประจำปี ( พิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน)
- สวัสดิการกองทุนสงเคราะห์ครูฯ โรงเรียนเอกชน(ค่ารักษาพยาบาล
ค่าการศึกษาของบุตรค่าช่วยเหลือบุตร เงินทดแทน เงินทุนเลี้ยงชีพ)
- ประกันอุบัติเหตุ , ชุดฟอร์ม , อาหารกลางวัน
- ค่าที่พัก (กรณีอยู่ต่างจังหวัด) และสวัสดิการอื่นๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น

หลักฐานการรับสมัคร

1. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบรับรอง (ถ้ามี) 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการผ่านงาน ,
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล ,

ติดต่อ คุณครูป้าไก่ 089-9195465
โรงเรียนนนทรีวิทยา สพม. 2 รับสมัครครูฟิสิกส์ 1 อัตรา สนใจติดต่อ 086-9745175 (ครูวิลาวัลย์)
โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครด่วน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์ อ.ขนิษฐา ทิมโต้ โทร.0867995609


#1 โรงเรียนเมืองคง 2011-04-12 06:58
โรงเรียนเมืองคง มีความประสงค์รั บสมัครบุคลากรปฏ ิบัติหน้าที่ในโ รงเรียนดังนี้
ครูปฏิบัติการสอ น วุฒิป.ตรี หลักสูตร 4 ปี เงินเดือน 7,940 บาท หลักสูตร 5 ปี เงินเดือน 8,700 บาท
1.วิชาเอกพลศึกษา 2 อัตรา
2.วิชาเอกคอมพิวเต อร์ 1 อัตรา
3.วิชาเอกอุตสาหกร รมศิลป์ 2 อัตรา
4.วิชาเอกดนตรีไทย 1 อัตรา
5.วิชาเอกฟิสิกส์ 1 อัตรา
6.วิชาเอกชีววิทยา 1 อัตรา
7.วิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา
8.วิชาเอกสังคมศึก ษา 4 อัตรา
9.วิชาเอกคณิตศาสต ร์ 1 อัตรา
10.วิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรก าร เงินเดือน 7,100 บาท 2 อัตรา
พนักงานขับรถ เงินเดือน 6,500 บาท 1 อัตรา
พนักงานทำความสะ อาด เงินเดือน 4,500 4 อัตรา
รับสมัครระหว่าง วันที่ 18 - 25 เมษายน 2554 ในวันและเวลาราช การ ติดต่อสอบถามได้ ที่ 044-459133
รับสมัครบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงนราชการ จำนวน ๖ อัตรา ดังนี้
๑. เอกเคมี ๒. เอกดนตรี ๓. เอกนาฏศิลป์ ๔. เอกภาษาอังกฤษ ๕. เอกประถมศึกษา ๖. เอกคณิตศาสตร์
รับสมัครวันที่ ๒๙ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
ณ กลุ่มอำนวยการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบคัดเลือก วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สนใจสอมราละเอียดได้ที่ ๐๓๖ ๗๙๖๘๓ ต่อ ๑๑๒ /๐๘๙ ๕๓๑๘๔๓๑เห็นลงประกาศครับ ที่อำนาจเจริญรับนะครับ เป็นพนักงานราชการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญรัสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง เอก ภาษาไทย สังคม ฟิสิกส์ และดนตรี รับสมัคร 6-12 พคนี้ ใครมีญาติสนใจติดต่อได้ที่ 045511131

ลองโทรไปสอบถามดูนะครับถ้าอยากเป็นครูก็ลองเป็นพนักงานราชการก่อนก็ได้แล้วค่อยสอบเป็นข้าราชการ

แล้วโชคดีนะครับ
thebeyondtutors@hotmail.com
โรงเรียนไหน รับสมัครพนักงานราชการเอกฟิสิกส์ บ่างคะ
ดิฉันและเพื่อนๆ อยากสอนคะ
ขอบคุณคะ
0844714186
0895802028
ninephoom@gmail.com
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร มีความประสงค์รับพนักงานราชการ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์) วันที่ 27 เม.ย. - 3 พ.ค. 2554 สอบถาม : 042-706230 รายละเอียดประกาศ>>>http://www.zidofile.com/2TbXuev-v เจอด่าแน่เลย....ขออนุญาตเห็นแก่ตัวหน่อยนะครับ


โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาวิทยาศาสตร์ หรือชีววิทยา หรือฟ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาวิทยาศาสตร์ หรือชีววิทยา หรือฟิสิกส์ หรือเคมี 2 อัตรา
เอกสาร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (transcrip) หรือ ใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ
4. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สมัครได้ด้วยตัวเอง หรือ โทรศัพท์ : 084-3566712 (ครูสุภัค)

หมายเหตุ : รู้ผลทันทีในวันสมัคร


โรงเรียนนนทรีวิทยา ยานนาวา สังกัด สพม.2 กำลังรับสมัครอยู่ โทรมาคุยกับพี่ได้ 086-9745175 (วิลาวัลย์)Create Date : 03 พฤษภาคม 2554
Last Update : 3 พฤษภาคม 2554 9:25:38 น. 0 comments
Counter : 8238 Pageviews.
 
 

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]
[Add hangclub's blog to your web]

MY VIP Friend

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com