กุมภาพันธ์ 2560
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
5 กุมภาพันธ์ 2560

:: หนังสือที่ข้าพเจ้าอ่านในเดือนมกราคม 2560 ::


:: หนังสือที่ข้าพเจ้าอ่านในเดือนมกราคม 2560 ::

: นิตยสาร :1. มติชน สุดสัปดาห์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 1901


: หนังสือ :
1.ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 1 (Hokuto no ken) เล่ม 1
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - ภรต ศรนารถ


2.ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 1 (Hokuto no ken) เล่ม 2
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - ภรต ศรนารถ


3.ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 1 (Hokuto no ken) เล่ม 3
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - ภรต ศรนารถ


4.ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 1 (Hokuto no ken) เล่ม 4
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - ภรต ศรนารถ


5.ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 1 (Hokuto no ken) เล่ม 5
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - ภรต ศรนารถ


6.ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 1 (Hokuto no ken) เล่ม 6
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - ภรต ศรนารถ


7.ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 1 (Hokuto no ken) เล่ม 7
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - ภรต ศรนารถ


8.ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 1 (Hokuto no ken) เล่ม 8
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - ภรต ศรนารถ


9.ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 1 (Hokuto no ken) เล่ม 9
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - ภรต ศรนารถ


10.ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 1 (Hokuto no ken) เล่ม 10
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - ภรต ศรนารถ


11.ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 1 (Hokuto no ken) เล่ม 11
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - ภรต ศรนารถ


12.ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 1 (Hokuto no ken) เล่ม 12
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - ภรต ศรนารถ


13.ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 1 (Hokuto no ken) เล่ม 13
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - ภรต ศรนารถ


14.ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 1 (Hokuto no ken) เล่ม 14
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - ภรต ศรนารถ


15.ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 1 (Hokuto no ken) เล่ม 15
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - ภรต ศรนารถ


16.ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 1 (Hokuto no ken) เล่ม 16
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - ภรต ศรนารถ


17.ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 1 (Hokuto no ken) เล่ม 17
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - ภรต ศรนารถ


18.ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 1 (Hokuto no ken) เล่ม 18
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - ภรต ศรนารถ


19.ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 1 (Hokuto no ken) เล่ม 19
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - ภรต ศรนารถ


20.ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 1 (Hokuto no ken) เล่ม 20
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - ภรต ศรนารถ


21.ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 1 (Hokuto no ken) เล่ม 21
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - ภรต ศรนารถ


22.ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 1 (Hokuto no ken) เล่ม 22
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - ภรต ศรนารถ


23.ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 1 (Hokuto no ken) เล่ม 23
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - ภรต ศรนารถ


24.ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 1 (Hokuto no ken) เล่ม 24
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - ภรต ศรนารถ


25.ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 1 (Hokuto no ken) เล่ม 25
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - ภรต ศรนารถ


26.ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 1 (Hokuto no ken) เล่ม 26
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - ภรต ศรนารถ


27.ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 1 (Hokuto no ken) เล่ม 27
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - ภรต ศรนารถ


28.หมัดดาวเหนือ ภาค 2 (Hokuto no ken) เล่ม 1
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - Sprant


29.หมัดดาวเหนือ ภาค 2 (Hokuto no ken) เล่ม 2
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - Sprant


30.หมัดดาวเหนือ ภาค 2 (Hokuto no ken) เล่ม 3
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - Sprant


31.หมัดดาวเหนือ ภาค 2 (Hokuto no ken) เล่ม 4
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - Sprant


32.หมัดดาวเหนือ ภาค 2 (Hokuto no ken) เล่ม 5
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - Sprant


33.หมัดดาวเหนือ ภาค 2 (Hokuto no ken) เล่ม 6
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - Sprant


34.หมัดดาวเหนือ ภาค 2 (Hokuto no ken) เล่ม 7
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - Sprant


35.หมัดดาวเหนือ ภาค 2 (Hokuto no ken) เล่ม 8
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - Sprant


36.หมัดดาวเหนือ ภาค 2 (Hokuto no ken) เล่ม 9
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - Sprant


37.หมัดดาวเหนือ ภาค 2 (Hokuto no ken) เล่ม 10
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - Sprant


38.หมัดดาวเหนือ ภาค 2 (Hokuto no ken) เล่ม 11
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - Sprant


39.หมัดดาวเหนือ ภาค 2 (Hokuto no ken) เล่ม 12
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - Sprant


40.หมัดดาวเหนือ ภาค 2 (Hokuto no ken) เล่ม 13
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - Sprant


41.หมัดดาวเหนือ ภาค 2 (Hokuto no ken) เล่ม 14
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - Sprant


42.หมัดดาวเหนือ ภาค 2 (Hokuto no ken) เล่ม 15
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - Sprant


43.หมัดดาวเหนือ ภาค 2 (Hokuto no ken) เล่ม 16
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - Sprant


44.หมัดดาวเหนือ ภาค 2 (Hokuto no ken) เล่ม 17
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - Sprant


45.หมัดดาวเหนือ ภาค 2 (Hokuto no ken) เล่ม 18
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - Sprant


46.หมัดดาวเหนือ ภาค 2 (Hokuto no ken) เล่ม 19
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - Sprant


47.หมัดดาวเหนือ ภาค 2 (Hokuto no ken) เล่ม 20
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - Sprant


48.หมัดดาวเหนือ ภาค 2 (Hokuto no ken) เล่ม 21
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - Sprant


49.หมัดดาวเหนือ ภาค 2 (Hokuto no ken) เล่ม 22
เรื่อง – buronson ภาพ – Tetsuo Hara
แปล - Sprant


50.อุ้ยเสี่ยวป้อ เล่ม 1
ต้นฉบับนิยาย - กิมย้ง ภาพ - Seto Kim Kiu
แปล - นิภา ผู้พัฒน์


51.อุ้ยเสี่ยวป้อ เล่ม 2
ต้นฉบับนิยาย - กิมย้ง ภาพ - Seto Kim Kiu
แปล - นิภา ผู้พัฒน์


52.อุ้ยเสี่ยวป้อ เล่ม 3
ต้นฉบับนิยาย - กิมย้ง ภาพ - Seto Kim Kiu
แปล - นิภา ผู้พัฒน์


53.อุ้ยเสี่ยวป้อ เล่ม 4
ต้นฉบับนิยาย - กิมย้ง ภาพ - Seto Kim Kiu
แปล - นิภา ผู้พัฒน์


54.อุ้ยเสี่ยวป้อ เล่ม 5
ต้นฉบับนิยาย - กิมย้ง ภาพ - Seto Kim Kiu
แปล - นิภา ผู้พัฒน์


55.อุ้ยเสี่ยวป้อ เล่ม 6
ต้นฉบับนิยาย - กิมย้ง ภาพ - Seto Kim Kiu
แปล - นิภา ผู้พัฒน์


56.อุ้ยเสี่ยวป้อ เล่ม 7
ต้นฉบับนิยาย - กิมย้ง ภาพ - Seto Kim Kiu
แปล - นิภา ผู้พัฒน์


57.อุ้ยเสี่ยวป้อ เล่ม 8
ต้นฉบับนิยาย - กิมย้ง ภาพ - Seto Kim Kiu
แปล - นิภา ผู้พัฒน์


58.อุ้ยเสี่ยวป้อ เล่ม 9
ต้นฉบับนิยาย - กิมย้ง ภาพ - Seto Kim Kiu
แปล - นิภา ผู้พัฒน์


59.อุ้ยเสี่ยวป้อ เล่ม 10
ต้นฉบับนิยาย - กิมย้ง ภาพ - Seto Kim Kiu
แปล - นิภา ผู้พัฒน์


60.อุ้ยเสี่ยวป้อ เล่ม 11
ต้นฉบับนิยาย - กิมย้ง ภาพ - Seto Kim Kiu
แปล - นิภา ผู้พัฒน์


61.อุ้ยเสี่ยวป้อ เล่ม 12
ต้นฉบับนิยาย - กิมย้ง ภาพ - Seto Kim Kiu
แปล - นิภา ผู้พัฒน์


62.อุ้ยเสี่ยวป้อ เล่ม 13
ต้นฉบับนิยาย - กิมย้ง ภาพ - Seto Kim Kiu
แปล - นิภา ผู้พัฒน์


63.อุ้ยเสี่ยวป้อ เล่ม 14
ต้นฉบับนิยาย - กิมย้ง ภาพ - Seto Kim Kiu
แปล - นิภา ผู้พัฒน์


64.อุ้ยเสี่ยวป้อ เล่ม 15
ต้นฉบับนิยาย - กิมย้ง ภาพ - Seto Kim Kiu
แปล - นิภา ผู้พัฒน์


65.เฮ้งบ่อกี้ จอมยุทธ์พยัคฆ์หมัดเมา เล่ม 1
Original story - Tony Wong
ภาพ – ซิวฝูหลง แปล - นิภา ผู้พัฒน์


66.เฮ้งบ่อกี้ จอมยุทธ์พยัคฆ์หมัดเมา เล่ม 2
Original story - Tony Wong
ภาพ – ซิวฝูหลง แปล - นิภา ผู้พัฒน์


67.เฮ้งบ่อกี้ จอมยุทธ์พยัคฆ์หมัดเมา เล่ม 3
Original story - Tony Wong
ภาพ – ซิวฝูหลง แปล - นิภา ผู้พัฒน์


68.เฮ้งบ่อกี้ จอมยุทธ์พยัคฆ์หมัดเมา เล่ม 4
Original story - Tony Wong
ภาพ – ซิวฝูหลง แปล - นิภา ผู้พัฒน์


69.เฮ้งบ่อกี้ จอมยุทธ์พยัคฆ์หมัดเมา เล่ม 5
Original story - Tony Wong
ภาพ – ซิวฝูหลง แปล - นิภา ผู้พัฒน์


70.เฮ้งบ่อกี้ จอมยุทธ์พยัคฆ์หมัดเมา เล่ม 6
Original story - Tony Wong
ภาพ – ซิวฝูหลง แปล - นิภา ผู้พัฒน์


71.เฮ้งบ่อกี้ จอมยุทธ์พยัคฆ์หมัดเมา เล่ม 7
Original story - Tony Wong
ภาพ – ซิวฝูหลง แปล - นิภา ผู้พัฒน์


72.เฮ้งบ่อกี้ จอมยุทธ์พยัคฆ์หมัดเมา เล่ม 8
Original story - Tony Wong
ภาพ – ซิวฝูหลง แปล - นิภา ผู้พัฒน์


73.นักฆ่าจากนรก เล่ม 1 (Hell Cripper)
เรื่อง - โซดะ มาซาริ ภาพ - ฮาร่า เท็ตสึโอะ
ไม่ปรากฏชื่อผู้แปล


74.นักฆ่าจากนรก เล่ม 2 (Hell Cripper)
เรื่อง - โซดะ มาซาริ ภาพ - ฮาร่า เท็ตสึโอะ
ไม่ปรากฏชื่อผู้แปล


75.พายุหมุนทอร์นาโด
เรื่อง - Louise & Richard Spilsbury
แปล - ดวงตา ปาวา


76.มหาอุทกภัย
เรื่อง - Louise & Richard Spilsbury
แปล - ดวงตา ปาวา


77.มหาพายุใต้ฝุ่น
เรื่อง - Louise & Richard Spilsbury
แปล - ดวงตา ปาวา


78.ภูเขาไฟระเบิด
เรื่อง - Louise & Richard Spilsbury
แปล - ดวงตา ปาวา


79.100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ การบิน
เรื่อง - ซู เบ็คเลค
แปล - ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต


80.100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ดินแดนขั้วโลก
เรื่อง - สตีฟ พาร์คเกอร์
แปล - ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต


81.100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ สัตว์กลางคืน
เรื่อง - คามิลลา เดอ ลา เบอโดแยร์
แปล - ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต


82.100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ โรมโบราณ
เรื่อง - ฟิโอนา แม็คโดนัลด์
แปล - ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต


83.100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ สุนัข
เรื่อง - คามิลลา เดอ ลา เบอโดแยร์
แปล - ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต


84.100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ อวกาศ
เรื่อง - ซู เบ็คเลค
แปล - ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต


85.100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ นักสำรวจ
เรื่อง - แดน นอร์ท
แปล - ศรรวริศา เมฆไพบูลย์


86.100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ อาวุธและชุดเกราะ
เรื่อง - รูเพิร์ต แมทธิว
แปล - ศรรวริศา เมฆไพบูลย์


87.100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ เสือ
เรื่อง - คามิลลา เดอ ลา เบอโดแยร์
แปล - ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต


88.100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ การกู้โลก
เรื่อง - แอนนา เคลย์บอร์น
แปล - ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต


89.100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์
เรื่อง - รูเพิร์ต แมทธิว
แปล - ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต


90.รอยยิ้มใต้สายฝน
เขียน - วินทร์ เลียววาริณ


91.เข้มแข็งแค่ไหนก็ต้องร้องไห้เป็น
เขียน - ปะการัง


92.เจาะกึ๋นคนสร้างประวัติศาสตร์โลก
โดย - Lin Qing Yuan & Zhuang Jianyu
แปล - ภัทรพร สหวัฒนพงศ์


93.เจาะกึ๋นคนดังพลิกโฉมโลก
โดย - Lin Qing Yuan & Zhuang Jianyu
แปล - ภัทรพร สหวัฒนพงศ์


94.บันทึกลับนินจา ฮีโร่ในเงามืด
เรื่อง - กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์บุ๊คส์ เมคเกอร์
ภาพ - Kampol Saeeow


95.ความรักประมาณนี้
เรื่อง - Antohony ภาพ - echo
แปล - ปารณัท บวรนาถสกุล


96.รักษ์เนปาล
คำ - ว.วชิรเมธี ภาพ - เดวิด เล้า


97.20 ปี มาลีฮวนน่า บุปผาแห่งเสียงเพลง
จัดทำโดย - สำนักพิมพ์ผจญภัย


98.กล้วยไม้ไทย
โดย - อุไร จิรมงคลการ


99.พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดย - กระทรวงวัฒนธรรม

: ภาพยนตร์ :


1. Green zone
2. Bullet to the head
3. L is for Libido
4. Operation Meakong
5. The sniper
6. Xuan Zang
7. Dead rising endgame
8. Jack Reacher 2 : Never go back
9. Manhattan night
10. The accountant
11. A dirty carnivalCreate Date : 05 กุมภาพันธ์ 2560
Last Update : 5 กุมภาพันธ์ 2560 6:29:24 น. 2 comments
Counter : 446 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณอุ้มสี


 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ปีกบาง Literature Blog ดู Blog
Tui Laksi Photo Blog ดู Blog
comicclubs Music Blog ดู Blog
mcayenne94 Home & Garden Blog ดู Blog
ไม่ต้องหวานซึ้ง...ก็นึ่งได้ Food Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Book Blog ดู Blog

มอร์นิ่งจ๊ะน้องก๋า


โดย: อุ้มสี วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:6:37:07 น.  

 
อ่านเป็นร้อยเลย ถึงการ์ตูนมันใช้เวลาอ่านไม่นาน แต่ก็ต้องถือว่าเยอะนะครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:11:27:27 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

กะว่าก๋า
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 309 คน [?]
มองฉันอีกครั้ง
เธออาจเห็นฉัน
หรืออาจไม่เห็นฉัน

ฉันแค่แวะผ่านทางมา
และอาจไม่หวนกลับมาทางนี้อีกแล้ว

เราเคยรู้จักกัน
และมันจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป

มองดูฉันอีกครั้ง
เธออาจเห็นฉัน
และฉันอาจมองไม่เห็นเธอ.

[Add กะว่าก๋า's blog to your web]