นิดหนึ่งนี้อุทิศแด่ชาวนา ผู้ต่ำต้อยน้อยหน้าเหลือแสน ลำบากยากจนข้นแค้น ไป่แม้นชาวฟ้ามหานคร โดย อ. ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ

การใช้จุลินทรีย์ป้องกันและกำจัดโรค แมลง ไร ศัตรูเห็ด (๒)

โดย อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ

นายกสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

ข้าราชการบำนาญภาควิชาจุลชีววิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต่อมาใช้วิธีเฉพาะเปิดผลเทน้ำมะพร้าวใส่ถุงพลาสติกใหม่ๆ เปิดให้อากาศเข้าได้ ใส่เชิ้อ ๑ ช้อนชากวนให้เชื้อกระจาย แขวนไว้ในที่ร่ม ๔๘ ชั่วโมง ครบเวลาเชื้อในน้ำมะพร้าว ๑ ผลสามารถนำไปผสมน้ำได้อีก ๒๐ ลิตร หรือ ๑ ปิ๊ป แล้วไปฉีดพ่น

หากเป็นน้ำมะพร้าวแก่นำมาต้มให้เดือด ใส่น้ำตาลเล็กน้อยพอหวาน แบ่งใส่ถุง ถุงละ ๒๕๐ ซี.ซี. (ประมาณ ๑แก้ว) พอน้ำมะพร้าวที่ต้มเย็น ใส่เชื้อ ๑ ช้อนชา หมักนาน ๔๘ ชั่วโมง ครบเวลาหมัก นำมาผสมน้ำครบ ๒๐ ลิตร แล้วฉีดพ่น

หมักขยายด้วยไข่ไก่สด+ น้ำมะพร้าวอ่อน ใช้น้ำ ๑๕ ลิตร ใส่ภาชนะ เช่น กะละมังใหญ่ เติมน้ำมะพร้าวอ่อน ๑ผล และไข่ไก่ตี ๑ ฟอง เชื้อบาซิลลัส ๑ช้อนชาเป่าลมด้วยปั๊มลมแบบที่ใช้กับตู้ปลาใช้หัวทรายพ่นอากาศออกเป็นฟองกลางกะละมังตลอด๒๔-๔๘ ชั่วโมง นำไปผสมน้ำเปล่าได้ ๒-๕ ปิ๊ป

หมักเชื้อขยายด้วยนมข้นหวานใช้นมข้นหวาน ๑ กระป๋อง น้ำ ๒๐ ลิตร น้ำตาล ๓ ช้อนแกง เชื้อบาซิลลัส ๑ ช้อนชาเป่าลมแบบใช้หัวทรายตู้ปลา นาน ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง ครบเวลานำมาผสมน้ำเป็น ๒ – ๕ ปิ๊ป

หมักขยายเชื้อด้วยนมสดใหม่ๆใช้นมสด ๑ ลิตร น้ำ ๒๐ ลิตร เชื้อบาซิลลัส ๑ ช้อนชา เป่าลม ๒๔-๔๘ ชั่วโมง ผสมน้ำ๑-๕ ปิ๊ป

หมักเชื้อขยายด้วยนมกล่องใช้นมวัวแดงหรือนมหนองโพ หรือยี่ห้ออื่นๆ เป็นมกล่องชนิดหวาน (๒๕๐ ซี.ซี.)แกะกล่อง เทนมใส่ถุงพลาสติกใหม่สะอาด ใส่เชื้อบาซิลลัส ๑ช้อนชากวนแขวนทิ้งไว้ที่ร่ม ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง โดยเปิดให้อากาศเข้าได้ ครบเวลานำไปผสมน้ำเปล่าอีก ๒๐ ลิตร ฉีดพ่น

นมกล่องยูเอชทีเป็นนมที่ผ่านการฆ่าเชื้อ น้ำนมข้างในจึงปลอดภัย

น้ำเต้าหู้ใหม่ๆนำน้ำเต้าหู้ที่ทำใหม่ๆ ทิ้งให้เย็น ใส่เชื้อ ๑ ช้อนชา เปิดถุงให้อากาศเข้าได้หมักทิ้งไว้ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง ผสมน้ำได้ ๑-๒ปิ๊บ

เชื้ออื่นที่เจริญพร้อมกันพบว่าเชื้อจุลินทรีย์ทั่วไปมีการเจริญควบคู่ไปพร้อมกับเชื้อบาซิลลัสเชื้อสามัญเหล่านี้มีปริมาณ ๔๐ % ของทั้งหมด แต่ไม่มีผลเสีย บาซิลลัสยังเจริญได้และให้ผลตามปกติ

หมักแยกใช้รวมเนื่องจากเชื้อบาซิลลัส ๓ กลุ่มคือ พลายแก้วปราบรา บีทีปราบหนอนและไมโตฟากัสปราบไรถ้าจะใช้ฉีดได้ร่วมกันให้หมักแยก หรือแยกภาชนะ เมื่อหมักครบเวลาจึงค่อยนำมารวมกันแล้วผสมน้ำฉีดไปพร้อมกันได้ เหตุผลที่ให้หมักแยกเพื่อให้เชื้อจุลินทรีย์แต่ละตัวได้เจริญเติบโตเต็มที่สร้างสารหรือเอนไซม์ได้เต็มประสิทธิภาพ

ผลในการกำจัดแมลงเชื้อบีทีปราบหนอน เมื่อหมักขยายแล้วนำไปผสมน้ำฉีด สามารถกำจัดหนอนแมลงหวี่ หนอนแมลงวันหนอนผีเสื้อได้ดีมาก เพียงหนึ่งวันถึงสองวันหนอนจะตกลงมาจากก้อนเชื้อจนหมดหากมีแหล่งเพาะแมลงอยู่ใกล้ๆ ควรหมักและฉีดพ่น ๕ – ๗ วัน เพื่อตัดวงจรแพร่เชื้อผู้ที่มีเครือข่ายใช้พลายแก้วกำจัดรา ในการเพาะเห็ดถุงมากที่สุดมีรายงานคือไพบูลย์ พูนทอง ๐๘๑-๗๒๙-๒๓๕๕ (ขอนแก่น)และคุณอำพล สุขเกต ๐๘๙-๙๘๒-๔๙๐๙ (ราชบุรี)

ป้องกันเชื้อราใช้ตามวิธีของอาจารย์สุภพงษ์ วงศ์สมิตกุลที่โรงเรียนปากช่อง คือหมักน้ำมะพร้าวอ่อน ๑ ผล เชื้อพลายแก้ว ๑ – ๒ ช้อนชาหมักนาน ๒๔-๔๘ ชั่วโมง นำมาผสมน้ำ ๑๐ ลิตรรดบนกองขี้เลื่อย ๑๐๐ กิโลกรัม ที่ผสมอาหารเสริมต่างๆ พร้อมแล้วคลุกผสมกันแล้วเติมน้ำเปล่า จนได้ความชื้นที่พอเหมาะ กรอกใส่ถุงนึ่งฆ่าเชื้อตามปรกติ ก้อนเย็นแล้วใส่เชื้อเห็ด การทำดังนี้ป้องกันราปนเปื้อนในถุงได้เกือบทั้งหมด

ฟาร์มเห็ดที่เคยมีปัญหาราปนเปื้อนเชื้อเห็ดเมื่อใช้วิธีนี้แก้ปัญหาราปนเปื้อนเชื้อได้เช่นกัน

กำจัดไรไข่ปลาในเห็ดบดเห็ดขอน ใช้บาซิลลัส ไมโตฟากัส หมักขยายแล้วฉีดพ่นทับเห็ดบด เห็ดขอนฉีดพ่นทุกส่วนทั้งในและนอกโรงเรือน บนดอกเห็ด บนถุง ชั้นวาง เสา ซอก เพียง ๒ – ๓วัน ไรไข่ปลายุบฝ่อ ใช้แว่นขยายส่งไม่พบ ทำทุก ๗ วัน ไรหมดไปเครือข่ายของคุณไพบูลย์ พูนทอง๐๘๑-๗๒๙-๒๓๕๕ ใช้วิธีนี้ได้ผลดีที่สุด

กำจัดไรไข่ปลาในเห็ดหูหนูการใช้ไมโตฟากัส หมักขยายตามวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้สูตรมะพร้าวอ่อนเพราะที่ราชบุรีมีมะพร้าวอ่อนมาก ราคาถูก พบว่าฟาร์มเห็ดหูหนูในเครือข่ายสนับสนุนวิชาการโดย นายอำพล สุขเกตุ โทร. ๐๘๙-๙๘๒-๔๙๐๙ ได้ผลดีในการกำจัดไรไข่ปลาเป็นอย่างยิ่งทั้งค่าใช้จ่ายน้อยและปลอดภัยส่วนหนึ่งนำไปใช้ได้ผลดีในการกำจัดไรไข่ปลาในเห็ดขอนขาวเช่นกัน

แผนลดปัญหาไรอื่นๆในอนาคต ปัจจุบันยังขาดข้อมูลในไรขาวใหญ่และไรดีด แต่ไรในเห็ดฟางได้ผลดีมากได้มีการนำเชื้อไมโตฟากัสไปหมักและฉีดพ่นในรังกล้วยไม้เพื่อกำจัดไรก็ได้ผลดีเช่นกัน

สำหรับวันนี้ก็ได้ข้อมูลเรื่องการหมักขยายเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อลดต้นทุนกันไปไม่มากก็น้อยนะครับไว้พรุ่งนี้ค่อยมาต่อในตอนจบ ที่เกี่ยวกับเรื่องการขยายในปริมาณมากๆในกรณีที่มีพื้นที่การเกษตรหรือโรงเรือนเห็ดจำนวนมากๆจะได้ช่วยเรื่องต้นทุนในการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพกำจัดแบบประหยัดอีกทั้งไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ปลอดภัยต่อผู้ที่จะนำไปบริโภค

มนตรี บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com
Create Date : 28 พฤษภาคม 2555
Last Update : 28 พฤษภาคม 2555 7:35:02 น. 0 comments
Counter : 1698 Pageviews.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

greenagro
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 34 คน [?]
เกษตรปลอดสารพิษ ชีวิตจะปลอดภัย อายุขัยยืนนาน ลูกหลานรื่นเริง

สวัสดดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจการทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ ไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพ มือสมัครเล่น มือใหม่ มือเก่า ก็เข้าได้ทุกคนครับ ขอเชิญเข้ามาเยี่ยมชมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ที่นี่เลยนะครับ "ชีวิตจะได้มีสุขกับเกษตร"

ประวัติและผลงาน


ปี ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง / เรียบเรียง จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์
ปี 2535 พนักงานชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ปี 2540 ธุรการ/จัดพิมพ์หนังสือ สมุนไพรใช้ในกุ้ง : ลูกใต้ใบ พญายอ ฟ้าทะลายโจร อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร อักษรสยามการพิมพ์
ปี 2540 ธุรการ/จัดพิมพ์หนังสือ การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร อักษรสยามการพิมพ์
ปี 2541 กองบรรณาธิการ พืชผักปลอดสารพิษด้วยภูไมท์ อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร อักษรสยามการพิมพ์
ปี 2541 กองบรรณาธิการ การใช้ปูนและซีโอไลท์ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร อักษรสยามการพิมพ์
ศิลป์ การใช้ปูนและซีโอไลท์ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร อักษรสยามการพิมพ์
ปี 2542 กองบรรณาธิการ มะนาวด่านเกวียนปลอดสารพิษ อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร อักษรสยามการพิมพ์
ปี 2542 ผู้จัดการชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ปี 2553 บทความตีพิมพ์ นิตยสารผักเศรษฐกิจ บ. มิเดีย ออฟ กรีน กรุ๊ฟ จก. บ. มิเดีย ออฟ กรีน กรุ๊ฟ จก.
ปี 2554 บทความตีพิมพ์ เทคโนโลยีชาวบ้าน มติชน มติชน
ปี 2554 บทความดีพิมพ์ หลากวิธีการบังคับมะนาวนอกฤดู "เงินล้าน" เล่ม 2 พริ้ม ศรีหานาม บจ. นาคา อินเตอร์มีเดีย นาคา อินเตอร์มิเดีย

ปี 2555 คอลัมน์ประจำ/ไม่ประจำ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์ ฯลฯ, นิตยสาร ไม่ลองไม่รู้, ผักเศรษฐกิจ, รักษ์เกษตร, เกษตรวาไรตี้ ฯลฯ

ปี 2556- ปัจจุบัน นักกจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุมก.บางเขน, มก. ขอนแก่น, มก. เชียงใหม่, มก. สงขลา และเครือข่ายสยามชัยเรดิโอ

ปัจจุบัน ประธาน/กรรมการผู้ัจัดการ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ/บริษัท ไทยกรีนอะโกร จำกัด
[Add greenagro's blog to your web]