ตุลาคม 2553
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
21 ตุลาคม 2553
 
 
......อธิบาย คำว่า อภิญญา5 สมาบัติ8 (ของสุเมธดาบสโพธิสัตว์)......

อธิบาย คำว่า อภิญญา5 สมาบัติ8 (ของสุเมธดาบสโพธิสัตว์)


อธิบาย คำว่า อภิญญา5 สมาบัติ8 (ของสุเมธดาบสโพธิสัตว์)
Uploaded by 123okkab

คลิปสำรองเมื่อคลิปข้างบนเปิดไม่ได้ครับ
http://video.mthai.com/player.php?id=6M1287641542M0(คำอธิบายของหลวงพ่อ) ฌาน คือ ความนิ่งแน่นของใจ ใจที่ไม่ฟุ่งแล้ว หยุดนิ่งสนิท เมื่อนิ่งแน่น ความสุข ความบริสุทธิ์ก็เกิด การเห็นก็เกิดขึ้น เห็นฌานเกิดขึ้น ความเป็น(ฌาน)เกิดขึ้น , สมาบัติ คือ ความเข้าไปเป็นในฌานนั้นๆ เพื่อกลั่นกายใจ กลั่นธาตุในตัวให้สะอาดบริสุทธิ์ มีพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์อัดแน่นเข้าไปเรื่อยๆ ที่มีชื่อของฌาน ที่แตกต่างกันไปเพราะ แตกต่างกันตามความละเอียดและความนิ่งแน่นของแต่ละฌาน กันไป มวลโมเลกุลของธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศ ถูกกลั่นให้สะอาดบริสุทธิ์ อัดแน่นๆเข้าไปเรื่อยๆ จนชัดใสสว่างแจ่ม มีความสุขความบริสุทธิ์นิ่งแน่น ใจที่ละเอียดขนาดไหนก็จะเรียกชื่อของฌานตามที่ใจละเอียดเท่านั้น เช่นใจที่ละเอียดเท่ากับอากาศ ก็จะได้ชื่อของฌานว่า "อากาสนัญจายตนฌาน" เป็นต้นอธิบาย คำว่า อภิญญา 6 (ของสุเมธดาบสโพธิสัตว์ได้ อภิญญา 5)


๑. อิทธิวิธี คือ แสดงฤทธิ์ต่างๆ ได้ เช่น เหาะ , เหิน , เดินอากาศ , เดินทะลุกำแพง , ดำดิน , เดินบนน้ำ , เอามือไปลูบพระอาทิตย์ , หายตัวได้ เป็นต้น ทำได้ด้วยฌานสมาบัติ ไม่ใช่คาถาอาคมเหมือนวิชาไสยเวทของวิทยาธร ...

๒. ทิพพโสต คือ หูทิพย์ , สามารถฟังภาษาสัตว์ต่างๆรู้เรื่องได้

๓. เจโตปริยญาณ คือ ญาณที่รู้ใจคนอื่นได้ รู้ความคิดของผู้อื่นได้ ทายใจคนอื่นได้

๔. ปุพเพนิวาสานุสติญาณ คือ ญาณที่ทำให้ระลึกชาติได้ รู้เรื่องราวในอดีตของตัวเองได้

๕. ทิพพจักขุ คือ มีตาทิพย์ , มองเห็นทั้ง 3 ภพ โลก นรก สวรรค์ ฯลฯ

๖. อาสวักขยญาณ คือ ญาณที่ทำให้ กิเลส อาสวะ หมดสิ้นไป จนเป็นพระอรหันต์ในที่สุด


ผู้ที่ได้ อภิญญา 5 ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้หมดกิเลสอาสวะ เป็นแต่เพียงข่มกิเลสมิให้แสดงออกมาเท่านั้น (เปรียบเสมือนหินทับหญ้าเท่านั้น)

มีแต่ผู้ที่ได้ อภิญญา 6 เท่านั้นจึงจะหมดกิเลส อาสวะ ได้โดยสิ้นเชิง ถึงที่สุดแห่งทุกข์คือ พระนิพพานได้ สำเร็จเป็น พระอรหันต์ในที่สุด


พระอรหันต์ คือผู้ที่ดับกิเลส จนสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ ไม่สามารถมีอะไรปรุงแต่งจิตของท่านได้อีกต่อไป จึงทำให้ ไม่ต้องไปเกิดในภพใดๆ อีกต่อไป เป็นการสิ้นสุด การเดินทางในวัฏฏสังสารอันยาวนาน พระอรหันต์เอง ก็มีหลายแบบ สามารถแบ่งได้ 4 ประเภท ตามสิ่งที่ได้มาด้วยพร้อมการบรรลุอรหันต์ คือ

1) พระอรหันต์แบบ "สุขวิปัสสโก" คือ บรรลุอรหันต์ได้ด้วยการ เน้นการเจริญวิปัสสนา พอบรรลุอรหันต์แล้วก็จะไม่มี option พิเศษใดๆติดมาพร้อมการบรรลุเลย

2) พระอรหันต์แบบ "เตวิชโช" คือ ได้ วิชชา 3 มาพร้อมกับการบรรลุอรหันต์
วิชชา 3 ได้แก่
- บุพเพนิวาสานุสติญาณ คือ ญาณในการระลึกชาติได้
- จูตูปปาตญาณ คือ ญาณในการรู้เห็นการเกิด การตายของสัตว์ทั้งหลาย
- อาสวขยญาณ คือ ญาณในการกำจัดกิเลสให้สิ้นไป

3) พระอรหันต์แบบ "ปฏิสัมภิทัปปัตโต" คือ ได้ ปฏิสัมภิทาญาณ 4 อย่างมาพร้อมกับการบรรลุอรหันต์ ปฏิสัมภิทาญาณทั้ง 4 ได้แก่
- ความแตกฉานใน อรรถ
- ความแตกฉานใน ธรรม
- ความแตกฉานใน ภาษา
- ความแตกฉานใน ปฏิภาณ
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า แม้แต่พระอรหันต์เองก็ยังมีความแตกต่าง อันนี้ก็ขึ้นกับ บุญญาธิการของท่านที่ท่านได้สร้างไว้ใน ชาติก่อนๆ ด้วย ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่พระอรหันต์บางรูปท่านไม่รู้และไม่แตกฉานในพระอภิธรรมปิฏก
(อ่านคำอธิบายเพิ่มเติม กดดูที่นี้ครับ)

4) พระอรหันต์แบบ "ฉฬภิญโญ" คือ ได้ อภิญญา 6 มาพร้อมกับการบรรลุอรหันต์ อภิญญา 6 ได้แก่
- แสดงอิทธิฤทธิ์ได้เช่น เหาะเหิร เดินอากาศ หายตัว ฯลฯ
- มีหูทิพย์ (ทิพยโสต)
- ระลึกชาติได้ (บุพเพนิวาสานุสติญาณ)
- รู้วาระจิตผู้อื่นได้ หรือ อ่านใจคนอื่นได้ว่าคิดอะไร (เจโตปริยญาณ)
- มีตาทิพย์ (ทิพยจักขุ)
- อาสวขยญาณ

อภิญญา 5 อย่างแรกนั้น พวกฤาษี ชีไพรทั้งหลายก็สามารถทำได้ แต่ อาสวขยญาณนั้นจะเกิดกับพระอรหันต์เท่านั้น
อธิบาย คำว่า สมาบัติ 9 (ของสุเมธดาบสโพธิสัตว์ได้ สมาบัติ 8)

ประกอบด้วย รูปฌาน 4 , อรูปฌาน 4 , นิโรธ สมาบัติ 1

(คำอธิบายของหลวงพ่อ) ฌาน คือ ความนิ่งแน่นของใจ ใจที่ไม่ฟุ่งแล้ว หยุดนิ่งสนิท เมื่อนิ่งแน่น ความสุข ความบริสุทธิ์ก็เกิด การเห็นก็เกิดขึ้น เห็นฌานเกิดขึ้น ความเป็น(ฌาน)เกิดขึ้น , สมาบัติ คือ ความเข้าไปเป็นในฌานนั้นๆ เพื่อกลั่นกายใจ กลั่นธาตุในตัวให้สะอาดบริสุทธิ์ มีพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์อัดแน่นเข้าไปเรื่อยๆ ที่มีชื่อของฌาน ที่แตกต่างกันไปเพราะ แตกต่างกันตามความละเอียดและความนิ่งแน่นของแต่ละฌาน กันไป มวลโมเลกุลของธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศ ถูกกลั่นให้สะอาดบริสุทธิ์ อัดแน่นๆเข้าไปเรื่อยๆ จนชัดใสสว่างแจ่ม มีความสุขความบริสุทธิ์นิ่งแน่น ใจที่ละเอียดขนาดไหนก็จะเรียกชื่อของฌานตามที่ใจละเอียดเท่านั้น เช่นใจที่ละเอียดเท่ากับอากาศ ก็จะได้ชื่อของฌานว่า "อากาสนัญจายตนฌาน" เป็นต้น

รูปฌาน 4 มี

1. ปฐมฌาน
2. ทุติยฌาน
3. ตติยฌาน
4. จตุตถฌาน

อรูปฌาน 4 มี

1. อากาสนัญจายตนะ
2. วิญญาณัญจายตนะ
3. อากิญจัญญายตนะ
4. เนวสัญญานาสัญญายตนะ

(อ่านเพิ่มเติม รูปฌาน 4 อรูปฌาน 4 ได้ที่นี้ครับ)

นิโรธสมาบัติ 1

1. สัญญาเวทยิตนิโรธ

อนุปุพพวิหารสมาบัติ 9 หมายถึง สมาบัติ 8 กับ นิโรธสมาบัติ(เข้าถึงและทำได้เฉพาะพระอรหันต์เท่านั้น)พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 1 บทนำ การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 2 ท้าวความถึงสุเมธดาบสโพธิสัตว์
รับชม พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนต่อไปได้ที่นี้ครับเพลง พระศรีอริยเมตไตรย์

มหากฐินคุณยายอาจารย์ จันทร์ ขนนกยูง เพื่อสร้างอาคาร100ปีเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก 7-11-2553
Uploaded by 123okkab

...มหากฐินคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง (เพื่อสร้างอาคาร100ปีคุณยายฯ)...
รายละเอียดของ โครงการบวช อุบาสิกาแก้ว หน่ออ่อน 1 ล้านคน กดดูที่นี้ครับ


วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น (ตอนที่ 1)

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=d-club&month=02-2010&date=01&group=11&gblog=1
รูป องค์พระภายในตัวเรา


อานิสงส์ของการฝึกสมาธิ

มีใจเป็นสมาธิ,ใจจะเย็นลงมาก,มีความอดทน อดกลั้นมากขึ้น,ระบบความคิด คำพูดและการกระทำจะถูกเรียบเรียงให้เป็นระบบระเบียบ ที่ถูกต้อง ดีงาม โดยธรรมชาติ(อัตโนมัติ),คิด พูด ทำ ในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องด้วยเหตุและผล,มีสติมากขึ้นรู้ตัวเองมากขึ้น,
เกิดปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้ดี,เข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่น ยอมรับผู้อื่นได้มากขึ้น,ทัศนะคติเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น,
ทุกๆอย่างจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ทั้ง ความคิด คำพูดและการกระทำ มีความสุขในปัจจุบันและในอนาคต ความสุขในปัจจุบันเมื่อเข้าถึงดวงปฐมมรรค(ดวงธรรม) เป็นจุดเริ่มต้นของความสุข ความสุขอันไม่มีประมาณ มีความสุขมากมายจนพูดไม่ออกบอกไม่ถูกทีเดียว สุขด้วยตัวของตัวเอง ไม่ต้องมีอะไรแลกเปลี่ยน สุขยิ่งกว่าการได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิซะอีก ความสุขในอนาคตจะได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ซึ่งเป็นความสุขนิรันดร์ เป็นสุดยอดความสุขที่มนุษย์ทั้งมวลปรารถนาจะไปให้ถึงตรงนั้น

อานิสงส์ใหญ่จะทำให้เป็นผู้มีปัญญามาก ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรม มีสวรรค์เป็นที่ไป มีที่สุดคือพระนิพพาน
โครงการบวชพระ100000รูป รุ่นเข้าพรรษา ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=d-club&group=22
เพลง บางสิ่งที่แสวงหา


เพลง เขาคอยคุณ
พิธีจุดธัมมจาริณีประทีป 100000 ดวง เป็นพุทธบูชา

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=d-club&month=03-2010&date=13&group=18&gblog=3
ขอขอบคุณ
ข้อคิด สะกิดใจ

- เราเกิดมาทำไม ,อะไรคือเป้าหมายของชีวิตที่แท้จริง ?

"เราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี"

- คำตอบของชีวิต อยู่ภายในตัวเราเอง

- บางสิ่งที่แสวงหา มีอยู่ภายในตัวเราเอง

- ในตัวเรามีองค์พระ ในตัวเรามีพระรัตนตรัย

- เรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่แท้จริง สิ่งอื่นไม่ใช่

- พูดคุย ปรึกษา แนะนำ ติชม กันได้ที่ (แอด MSN)

mookab1987@hotmail.comCreate Date : 21 ตุลาคม 2553
Last Update : 22 ตุลาคม 2553 12:25:12 น. 0 comments
Counter : 9504 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
 

กรรไกรรัตนะ
Location :
ยะลา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
"เราทุกคนเกิดมาเพื่อ ทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี" Mookab Dakdee | Create Your Badge

สตีฟ จ็อบส์ (Steve Jobs) ตายแล้วไปไหน ตอนที่ 1 (ช่วงที่ 1)


แผนผัง ดวงบุญ ดวงบาป ในใจของเรา ตอนที่ 1


หนังสือ คู่มือสมภาร (สำหรับการฝึกปฏิบัติธรรม วิชชาธรรมกายเบื้องต้น ฉบับเก่า)


ทบทวนงานบุญ...วันวิสาขบูชา...วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2555
เพลง ฉันคือแสงเทียน ( วันมาฆบูชา)


โครงการบวชพระ 100,000 รูป ครั้งที่ 4 ทั่วไทย


" เกิดมาว่าจะมาหาแก้ว พบแล้วไม่กำ จะเกิดมาทำไม อ้ายที่อยากมันก็หลอก อ้ายที่หยอกมันก็ลวง ทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใย เลิกอยากลาหยอก รีบออกจากกาม เดินตามขันธ์สามเรื่อยไป เสร็จกิจสิบหก ไม่ตกกันดาร เรียกว่า "นิพพาน" ก็ได้ "

โอวาท พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ


รับฟังหรือโหลดไฟล์เสียงประวัติพระมงคลเทพมุนีได้ที่นี้


วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น


แม้ตาบอดสนิท ก็สามารถเข้าถึงธรรม ได้(ผลสมาธิ)
มงคลชีวิต38ประการเป็นหลักการดำเนินชีวิตของชาวพุทธทุกคน
ดาวน์โหลด มงคลชีวิต38ประการ ที่นี้


อธิบาย คำว่า อภิญญา5 สมาบัติ8 (ของสุเมธดาบสโพธิสัตว์)
Uploaded by 123okkab
มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารฯ,ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มาศึกษาเรียนรู้ผลการปฏิบัติธรรมกันนะครับ

โครงการบวชพระ100000รูปรุ่นเข้าพรรษา2553

โครงการบวชพระ100000รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย

โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน100000คนทั่วไทยรวมหนังสือธรรมะE-BOOKโหลดได้ฟรีจ้า

โครงการเด็กดีV-STARเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

MV V-Star Change the World

ติดต่อหลังไมค์กับกรรไกรรัตนะได้ที่นี้ รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ติดต่อทางอีเมล์ได้ที่นี้

[Add กรรไกรรัตนะ's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com