10//ของร่วง-ของลอย ใช้แต่งบล๊อกในวันปีใหม่


รูปลูกโป่งนี้ ขาดไม่ได้ ต้องนำมาให้จิ้มกันทุกปี
และสำหรับเพื่อนใหม่ที่ยังไม่เคยลอง
Merry Cristmas & Happy New Year Everybody.

****


ดอกร่วงดอกลอย ใช้ในโอกาสวันปีใหม่
นำไปวางที่ Script area ก่อนวางลบจุด * ออกทุกจุด


1
SNOW2016<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/46/46275/117/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*a href="http://bpmaker.giffy.me/"><*img src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/46/46275/117/banner.png?1450929229" /><*/a><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/349574/">SNOW2016<*/a><*/p>


2
Fun winter-2<*script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/cmn/parts00.js?us=55045&id=375"><*/script><*script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/55/55045/374/parts.js"><*/script><*script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/55/55045/373/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*a href="http://bpmaker.giffy.me/"><*img src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/55/55045/374/banner.png?1449356475" /><*/a><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/348861/">Fun winter-2<*/a><*/p>


3
คริส ร่วง<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/1146/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*a href="http://bpmaker.giffy.me/"><*img src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/1146/banner.png?1450345039" /><*/a><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/349420/"><*/a><*/p>4
ช่อร่วง<*script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/55/55045/367/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*a href="http://bpmaker.giffy.me/"><*img src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/55/55045/367/banner.png?1450475422" /><*/a><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/348325/"><*/a><*/p>


5
ต้นสน-หิมะร่วง<*script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/46/46075/480/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*a href="http://bpmaker.giffy.me/"><*img src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/46/46075/480/banner.png?1448190323" /><*/a><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/348236/"><*/a><*/p>


6
รถไฟคริสมาสผ่าน<*script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/cmn/parts00.js?us=25387&id=1147"><*/script><*script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/1146/parts.js"><*/script><*script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/1137/parts.js"><*/script><*script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/1132/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/349421/"><*/a><*/p>7
คริสมาสร่วง<*script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/1146/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*a href="http://bpmaker.giffy.me/"><*img src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/1146/banner.png?1450345039" /><*/a><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/349420/"><*/a><*/p>8
เพลง ,ผ่านหน้าจอ ,ร่วง line<*script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/cmn/parts00.js?us=25387&id=1150"><*/script><*script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/696/parts.js"><*/script><*script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/695/parts.js"><*/script><*script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/694/parts.js"><*/script><*script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/700/parts.js"><*/script><*script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/735/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/349591/"><*/a><*/p>9
เพลง ,แซนต้าผ่านหน้าจอ ,ร่วง line<*script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/cmn/parts00.js?us=25387&id=1149"><*/script><*script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/733/parts.js"><*/script><*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/732/parts.js"><*/script><*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/735/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/349590/"><*/a><*/p>10
ดอกลอย<*script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/55/55045/368/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*a href="http://bpmaker.giffy.me/"><*img src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/55/55045/368/banner.png?1449279245" /><*/a><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/348795/"><*/a><*/p>11
Lune* poinsettia ลอย<*script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/32/32842/1152/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*a href="http://bpmaker.giffy.me/"><*img src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/32/32842/1152/banner.png?1385288411" /><*/a><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/253680/">Lune* poinsettia<*/a><*/p>


12
Lune*Xmas ลอย<*script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/32/32842/1129/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*a href="http://bpmaker.giffy.me/"><*img src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/32/32842/1129/banner.png?1385129079" /><*/a><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/252926/">Lune*Xmas<*/a><*/p>13
กล่องของขวัญวิ่งขึ้นลง<*script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/52/52675/48/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*a href="http://bpmaker.giffy.me/"><*img src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/52/52675/48/banner.png?1417849895" /><*/a><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/320315/"><*/a><*/p>14
HAPPY NEW YEAR! ลอย line<*script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/1155/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*a href="http://bpmaker.giffy.me/"><*img src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/1155/banner.png?1451212209" /><*/a><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/349846/"><*/a><*/p>


15
HAPPY NEW YEAR! เพลง line ลอย<*script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/cmn/parts00.js?us=25387&id=1156"><*/script><*script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/1155/parts.js"><*/script><*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/1154/parts.js"><*/script>
<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/714/parts.js"><*/script><*script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/817/parts.js">

<*/a><*/p>

ขอบคุณที่ติดตามชม
เครดิต http://www.silvitablanco.com
Create Date : 30 ธันวาคม 2558
Last Update : 30 ธันวาคม 2558 14:30:50 น. 14 comments
Counter : 836 Pageviews.

 
มาขอบคุณค่ะสำหรับการแต่งบล็อคสวยๆ แม่บุญใช้แต่ของเดิมมาหลายปีแล้ว ลืมวิธีเปลี่ยนแล้วค่ะ อิ อิ


โดย: Maeboon วันที่: 30 ธันวาคม 2558 เวลา:19:47:30 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
foreverlovemom Diarist ดู Blog
Tui Laksi Photo Blog ดู Blog
Tristy Food Blog ดู Blog
ชมพร About Weblog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

Happy Birthday ค่าป้าพร
ขอให้คุณป้ามีความสุขมาก ๆ
สุขภาพแข็งแรงค่ะ


โดย: Close To Heaven วันที่: 31 ธันวาคม 2558 เวลา:10:33:25 น.  

 
็Happy Birthday ค่ะ ป้าเก๋า ขา ..

ขอให้ ป้าเก๋า แข็งแรงนะคะ ..

มีความสุขมากๆค่ะ ..

โดย: foreverlovemom วันที่: 31 ธันวาคม 2558 เวลา:11:17:44 น.  

 
มาอวยพรปีใหม่ค่ะ ขอให้พบแต่สิ่งดีๆ ในชีวิต ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมปรารถนา และปราศจากโรคภัยเบียดเบียนนะคะ

ตอนนี้กลับมาอยู่กับความหนาวเย็นค่ะ คิดถึงเมืองไทยมาก


โดย: Maeboon วันที่: 31 ธันวาคม 2558 เวลา:17:07:47 น.  

 


เอาอาหารส่งท้ายปีมาฝากคะคุณป้า
วันนี้บ้านหนูเปิดดิสโก้เทค ส่งท้ายปีด้วยคะ
ไอคอนน่ารัก คราวหน้าขอยืมคุณป้าหน่อยนะคะ
ขอบคุณสำหรับภาพสุนัขคะ น่ารักมาก


โดย: Mitsubachi วันที่: 31 ธันวาคม 2558 เวลา:17:56:11 น.  

 
สุขสันต์วันเกิด ขอให้มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ
ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ด้วยเลยค่ะ

โดย: ALDI วันที่: 31 ธันวาคม 2558 เวลา:20:04:00 น.  

 


แวะมาร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดและส่งความสุขปีใหม่นะคะ
และขอบคุณที่เขียนบล็อกเป็นเพื่อนกันมาทั้งปี
ปีใหม่นี้ขอให้ป้าเก๋าและครอบครัวมีความสุขมาก ๆ ไม่เจ็บไม่จน
คิดอะไรก็ให้ได้อย่างที่หวังและโชคดีตลอดปี สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ


โดย: haiku วันที่: 31 ธันวาคม 2558 เวลา:21:47:40 น.  

 
สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดค่ะป้าเก๋า

ขอให้คุณป้ามีความสุขมากๆ มีสุขภาพแข็งแรง
และสมปรารถนาในทุกสิ่งที่ตั้งใจนะคะ

สวัสดีปีใหม่ 2016 ด้วยค่ะคุณป้าโดย: Sweet_pills วันที่: 31 ธันวาคม 2558 เวลา:23:59:39 น.  

 สวัสดีปีใหม่คะ ขอให้คุณป้าพบกับความสุขประสบแต่ความสำเร็จ
ที่ปรารถนาในชีวิตและเจริญรุ่งเรืองในปี 2016 นี้คะ


โดย: Mitsubachi วันที่: 1 มกราคม 2559 เวลา:0:48:04 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 มกราคม 2559 เวลา:7:18:00 น.  

 ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง
สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของป้าเก๋า ตลอดปีและตลอดไปค่ะ


โดย: หมุยจุ๋ย วันที่: 1 มกราคม 2559 เวลา:11:46:58 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะ ป้าเก๋า ขา ..

ขอให้ ป้าเก๋า แข็งแรง มากๆนะคะ ..

มีเงินใช้เยอะๆ ..


มีความสุขที่สุดในโลกค่ะ ..โดย: foreverlovemom วันที่: 1 มกราคม 2559 เวลา:12:18:41 น.  

 


สวัสดีปีใหม่ 2016 ค่ะป้าเก๋า

ขอบคุณคุณป้ามากนะคะสำหรับคำอวยพร
ปีใหม่นี้ขอให้คุณป้ามีความสุขมากๆ มีสุขภาพที่แข็งแรง
และสมปรารถนาในทุกสิ่งที่ตั้งใจนะคะโดย: Sweet_pills วันที่: 1 มกราคม 2559 เวลา:17:20:29 น.  

 
สวัสดีวันปีใหม่ค่ะป้าเก๋าโดย: เนินน้ำ วันที่: 1 มกราคม 2559 เวลา:19:09:36 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
ชมพร
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 145 คน [?]

หลังเกษียณเรามีเวลาว่าง
'Internet' แม้จะเป็นเรื่อง
ใหม่ แต่ก็เหมาะกับเรา
"Bloggangเปิดโอกาสให้
เราบันทึกได้อิสระดังใจคุณ"
เมื่อเข้ามาแล้วก็เพลิดเพลิน
มีเพื่อนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน
แวะเวียนมาทักทาย บ้างก็
ผ่านมา แล้วก็ผ่านไป บ้าง
ก็คงอยู่ ทักทายช่วยเหลือกัน
เราอยากให้ผู้สูงวัยที่มีเวลาว่าง
สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกBloggang
กันมากๆจะได้มีเพื่อนๆ เป็นสังคม
Online ที่ไม่จำกัด เพศและวัย

.

Flag Counter
นับใหม่ 18July2559 เริ่มสมัคร Merch 2550
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
. - . -

.
บล๊อคแนะนำ
แจกของแต่งบล๊อค, สอนมือใหม่แต่ง บล๊อค
ต้องขออภัยที่ยกเลิกบล๊อกบางบล๊อก ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวออก
-
.
.
-
Group Blog
 
 
ธันวาคม 2558
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
30 ธันวาคม 2558
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ชมพร's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.