อภิสิทธิ์ ย้ำาความสำาคัญของภาษาอังกฤษ
อภิสิทธิ์ ย้ำาความสำาคัญของภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษภาคภาษาอังกฤษ เรื่อง “ความส�าคัญของ
ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน” โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ณ อาคาร
เรียนกลุ่มสังคมศาสตร์ (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นประธานต้อนรับและกล่าวเปิดงานถึงความส�าคัญของ
ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน การเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�า
วัน แนวทางการวางแผนอนาคตของการศึกษาไทยสู่มาตราฐานสากล
หลังจากนั้นเป็นการบรรยายโดย ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในหัวข้อ
“ความส�าคัญของภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน” โดยต้องการเน้นให้ทุกคน
ตระหนักถึงความส�าคัญของภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 พร้อมเล่าประสบการณ์ใน
การเดินทางไปปฏิบัติงานหลายจังหวัดในประเทศไทย เช่น พิษณุโลก
นครสวรรค์ สตูล เป็นต้น โดยได้เล่าถึงการเตรียมความพร้อมที่ดีในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของจังหวัดต่างๆ อีกเรื่องที่เน้นหนักคือ การฝึกฝน
ทักษะของตนเองในการใช้งานภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน การ
เรียนภาษาที่สองหรือสามท�าให้เรามีความรู้สึกเห็นคุณค่าภาษานั้นๆ และ
พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ เมื่อกล่าวถึงความส�าคัญของสังคมออนไลน์ที่
ปัจจุบันมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต์ นั้น
ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ข้อดีของสังคมออนไลน์ คือ สะดวก
รวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่ายน้อย แต่ก็ยังมีข้อเสียคือ ท�าให้มีการพูดคุยแลก
เปลี่ยนกันน้อยลงเมื่อเทียบกับอดีต เพราะทุกคนมุ่งให้ความสนใจแต่
เครื่องมือสื่อสารของตนเองเท่านั้น
นอกจากนี้ยังมีค�าถามจากนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธรและคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึง
คณาจารย์และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าฟังบรรยาย อาทิเช่น ความพร้อม
ของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทั้งเรื่องการ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา การพัฒนาอาชีพการงาน ความแตกต่าง
ของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารกับ
ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ความส�าคัญของสื่อสารมวลชน
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และค�าถาม
จากนักศึกษาต่างชาติที่กล่าวถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยที่ ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ ตอบในประเด็นหลักๆ ว่า เราควรภาคภูมิใจในความเป็นไทย
แต่ไม่ควรมีความกังวัลถึงการเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้อง สิ่งที่ส�าคัญควรปรับตัวให้เข้ากับสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การสร้างความมั่นใจโดยหมั่นเพิ่มพูนทักษะ
ความรู้ความสามารถ ทั้งนักเรียน นักศึกษาและบุคคลท�างานทั่วไป
ทั้งนี้ ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยังให้เคล็ดลับดีๆ ในการ
ที่จะประสบความส�าเร็จทั้งทางด้านการเรียนและการงานในอนาคต ไว้ 3
ประเด็นหลักๆ คือ ค้นหาตนเองให้เจอว่าต้องการสิ่งใด จากนั้นเตรียม
ตัวให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวทางด้านการศึกษาเล่าเรียนหรือ
เพิ่มพูนความรู้และทักษะในอาชีพการงาน และสุดท้ายรักในสิ่งที่ตนเองท�า
เราไม่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆ ภายนอกได้ เช่น สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ
การเมืองและสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนจ�าเป็นต้องยอมรับ ดังนั้น เราเพียง
แค่ท�าในสิ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองให้ดีที่สุด
6 | จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 45 ฉบับที่ 8 | สิงหาคม 2555
TU NEWSสถาบันทรัพยากCreate Date : 22 เมษายน 2556
Last Update : 22 เมษายน 2556 15:34:53 น.
Counter : 719 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Valentine's MonthKanchanasuwan
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูมดโคราช

1.เซฟวัน(ถนนคลองส่งน้ำ) 044-211-708
2.หัวทะเล(หลังโลตัส) 086-781-2521-085-682-8815
รับสอนพิเศษ ติวสอบ ทุกวิชา
รับสอน พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ เด็ก-ผู้ใหญ่
http://baankroomodkorat.bloggang.com
http://www.baankroomod.com/
https://www.facebook.com/BaanKrooMod
อยากพูดภาษาอังกฤษ โทรครูมด เซฟวัน - หัวทะเล 044-211-708, 086-781-2521, http://baankroomodkorat.bloggang.com http://www.baankroomod.com/ https://www.facebook.com/BaanKrooMod
New Comments
เมษายน 2556

 
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
23
27
28
29
30
 
 
All Blog