หนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ
Group Blog
 
All Blogs
 

คู่มือ+แนวข้อสอบ กรมสรรพากร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พร้อมเฉลยคู่มือ+แนวข้อสอบ กรมสรรพากร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2135
รายละเอียด:
คู่มือ+แนวข้อสอบ กรมสรรพากร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2560
จำนวนหน้า 275 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
สารบัญ
ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ 
ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร 
หลักบัญชี
 เจาะข้อสอบ ประมวลรัษฎากร 
 เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
 เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 111
 เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังพ.ศ. 2544 
 แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544 
 เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
 เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่1 
 เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่2 
 เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/146

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

Create Date : 23 มิถุนายน 2560    
Last Update : 23 มิถุนายน 2560 16:44:29 น.
Counter : 3 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

กฎหมาย แพ่งพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560) เล่ม 4 วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์กฎหมาย แพ่งพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560) เล่ม 4 วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1237
รายละเอียด:
กฎหมาย แพ่งพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560) เล่ม 4 วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
ผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
ปีที่พิมพ์ครั้งที่ : มิถุนายน 2560
จำนวนหน้า: 543 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
สารบัญ
ทรัพย์สิน
ทรัพย์, ทรัพย์สิน
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ฯ
ผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิได้อยู่ก่อน
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
ที่งอกริมตลิ่ง
การสร้างโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่น
สิทธิของผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด
แดนกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์
ข้อจำกัดสิทธิแห่งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ทางจำเป็น
กรรมสิทธิ์รวม
สิทธิครอบครอง
การแย่งการครอบครอง
การครอบครองสิ้นสุด การโอนการครอบครอง
การครอบครองปรปักษ์
ภาระจำยอม
สิทธิเก็บกิน
มรดก
มรดก การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
การถูกกำจัดมิให้รับมรดก
การตัดมิให้รับมรดก
การสละมรดก
พระภิกษุเป็นทายาทและพระภิกษุเป็นเจ้ามรดก
บุตรนอกกฎหมายและบุตรบุญธรรม
ลำดับชั้นของทายาทโดยธรรม
การรับมรดกแทนที่
พินัยกรรม
แบบพินัยกรรม
การเพิกถอนพินัยกรรม
ผู้จัดการมรดก
อายุความการจัดการมรดก
การแบ่งปันทรัพย์มรดก
อายุความมรดก


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/4

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

Create Date : 23 มิถุนายน 2560    
Last Update : 23 มิถุนายน 2560 16:43:45 น.
Counter : 1 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

กฎหมายมหาชน สุวิทย์ ปัญญาวงศ์กฎหมายมหาชน สุวิทย์ ปัญญาวงศ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2134
กฎหมายมหาชน สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
ผู้แต่ง : สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2560
จำนวนหน้า: 182 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม. 
รูปแบบ : ปกอ่อน
คำนำ
ความหมายของกฎหมายและความหมายของกฎหมายมหาชน การแบ่งแยกกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนและการแบ่งแยกสาขาย่อยของกฎหมายมหาชน พัฒนาการของกฎหมายมหาชน นิติวิทยาของกฎหมายมหาชน หลักการพื้นฐานที่สำคัญในทางมหาชน ทฤษฎีว่าด้วยรัฐ องค์กรของรัฐและหลักการจัดระเบียบราชการบริหาร การจัดทำภารกิจของรัฐ การควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ระบบศาลในทางมหาชน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/24

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

Create Date : 23 มิถุนายน 2560    
Last Update : 23 มิถุนายน 2560 16:41:53 น.
Counter : 2 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กองทัพเรือ ชั้นสัญญาบัตร วุฒิ ป.ตรี ภาควิชาการ ภาษาไทย อังกฤษ ทุกตำแหน่งต้องสอบคู่มือสอบ แนวข้อสอบ กองทัพเรือ ชั้นสัญญาบัตร วุฒิ ป.ตรี ภาควิชาการ ภาษาไทย อังกฤษ ทุกตำแหน่งต้องสอบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2133
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กองทัพเรือ ชั้นสัญญาบัตร วุฒิ ป.ตรี ภาควิชาการ ภาษาไทย อังกฤษ ทุกตำแหน่งต้องสอบ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2557
จำนวนหน้า 237 หน้า 
รูปแบบ : เอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
สารบัญ
- ประวัติทหารเรือไทย
- แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
- ความรู้ทั่วไป ข่าวเหตุการณ์ปัจจบุัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
- ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
- ข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
- แนวข้อสอบ/ ตัวอย่างข้อสอบ การเมือง การปกครอง ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/199

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

Create Date : 23 มิถุนายน 2560    
Last Update : 23 มิถุนายน 2560 16:41:26 น.
Counter : 1 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

ประมวลรัษฎากร แก้ไขล่าสุด พ.ศ.2560 พร้อมคำอธิบายและฎีกา ทัศนีย์ เหลืองเรืองรองประมวลรัษฎากร แก้ไขล่าสุด พ.ศ.2560 พร้อมคำอธิบายและฎีกา ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2132
ประมวลรัษฎากร แก้ไขล่าสุด พ.ศ.2560 พร้อมคำอธิบายและฎีกา ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
ผู้แต่ง : ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2560
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ขนาด : 14.5x21 ซม. A5
รูปแบบ : ปกอ่อน
คำนำ
ประมวลรัษฎากรเริ่มใช้ในปี 2481 ต่อมามีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม นโยบายของรัฐบาลเป็นลำดับมาจนถึงปัจจุบันประมวลกฎหมายสำคัญฉบับนี้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้งเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย และมีการออกกฎหมายลูกหลายฉบับ จนมีเนื้อหาและรายละเอียดทางปฏิบัติมากมาย หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านได้มีความรู้พื้นฐานทางภาษีที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรให้ครบถ้วน ทันสมัย มีการสรุปหลักการของภาษีแต่ละประเภทตามแผงผัง พร้อมยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายประกอบคำพิพากษาศาลฎีกาแลำคำวินิจฉัยของกรมสรรพากร นอกจากนี้ได้รวบรวมสถิติการออกข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต และข้อสอบผูช่วยผู้พิพากษาในแต่ละมาตราเพื่อให้ผู้อ่านใช้เป็นแนวทางในการสอบซึ่งจะเห็นว่าข้อสอบจะออกในส่วนที่เป็นเนื้อหาในการเสียภาษีในส่วนที่เกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษี และฐานภาษี ส่วนเรื่องอำนาจหน้าที่และวิธีปฏิบัติของเจ้าพนักงานประเมินไม่นิยมนำไปออกข้อสอบ การระบุเพียงมาตราโดยไม่ระบุว่าเป็นบทบัญญัติตามกฎหมายใดในหนังสือเล่มนี้ให้ถือว่าเป็นมาตราที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร
โดยในการจัดพิมพ์ประมวลกฎหมายรัษฎากรในครั้งนี้ได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 45)พใศ. 2560


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/178

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

Create Date : 23 มิถุนายน 2560    
Last Update : 23 มิถุนายน 2560 16:40:28 น.
Counter : 3 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

สมาชิกหมายเลข 961607
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
หนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ
Friends' blogs
[Add สมาชิกหมายเลข 961607's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.