เรียนดูลายมือ เส้นวาสนา

เส้นวาสนา หรือที่เรียกกันว่าเส้นโชคนั้นก็เพราะว่าคนที่มีเส้นวาสนาที่ดีนั้นเหมือนมีโชคจริงๆ จะทำอะไรก็แลดูราบรื่นไปหมด มีคนคอยช่วยเหลือ อุปถัมภ์ให้ได้ประสบความสำเร็จโดยไม่ยากลำบากนัก


คนที่ไม่มีเส้นวาสนาเลย เหมือนคนไม่มีเข็มทิศ ไม่รู้ทิศทางว่าจะไปทางใด จะทำอะไรก็ต้องดิ้นรนมากหน่อย โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานช้าเพราะขาดคนช่วยเหลือ(แต่ถ้าเส้นชีวิต เส้นสมอง เส้นหัวใจเป็นเส้นที่ดีก็มีชีวิตที่ราบรื่นได้)


มีเส้นวาสนาแต่เป็นเส้นที่ไม่ดี อ่อนแอ มีรอยแตกขาด มีเกาะ มีเส้นตัดมาก หรือยาวจนตกร่องนิ้วไปเลย ถึงมีโชคแต่ก็ไม่มีความราบรื่น และมีอุปสรรคปัญหา และอาจไม่สามารถรักษาโชคที่ได้รับนั้นไว้ได้ตลอดไป เรียกว่าหาได้แต่รักษาไว้ไม่ได้


เส้นวาสนาที่ยาวมากจนตกร่องนิ้ว แสดงถึงการใช้จ่ายอย่างสิ้นเปลืองโดยไม่ยับยั้งชั่งใจ ถึงมีทรัพย์มากเท่าไหร่ก็ไม่สามารถรักษาเอาไว้ได้


เส้นวาสนาที่มีเส้นตัดหมายถึงอุปสรรคในอาชีพการงาน ถ้ามีมากเส้นก็มีอุปสรรคอยู่เรื่อยๆ การงานไม่ค่อยราบรื่น ถ้าถูกตัดแล้วเส้นอ่อนแอลง(A) หมายถึงอุปสรรคนั้นทำให้เกิดความเสียหายขึ้นบางส่วน และถ้าถูกตัดแล้วเส้นหายไป(B)เลยแสดงว่าอาชีพนั้นต้องหยุดชะงัก เกิดความเสียหายมากเส้นวาสนาที่มีเกาะเกิดขึ้นหมายถึงความเสียหาย ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นแก่หน้าที่การงาน ถ้าเกิดขึ้นตอนต้นเส้น(A)หมายถึงความเหน็ดเหนื่อย ยากลำบากในการประกอบอาชีพ ถ้าเกิดกลางเส้น(B)หมายถึงเกิดความเสียหายแก่อาชีพที่ทำแต่ถ้าปลายเส้นสวยงามชัดเจน ยาวเลยไปถึงเนินเสาร์ก็สามารถผ่านพ้นปัญหาไปได้ แต่ถ้าเกาะเกิดขึ้นที่ปลายเส้น(C)หรือปลายเส้นตกร่องนิ้ว จะเกิดความเสียหายแก่อาชีพเป็นอย่างมากจนไม่สามารถรักษาเอาไว้ได้เหมือนเดิม


เส้นวาสนาที่ยาวไปหยุดอยู่แค่บริเวณที่ราบอังคาร ไม่สามารถผ่านไปได้ ต้องเหนื่อยยากในการประกอบอาชีพ ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในอาชีพที่ทำ


เส้นวาสนาที่แสดงถึงการประสบความสำเร็จควรยาวถึงบริเวณเนินเสาร์ เป็นเส้นที่ไม่มีเกาะ ลึกชัด สีสันสดใส แต่ถ้าให้ดียิ่งกว่าควรมีแขนงแยกออกจากเส้นวาสนาพุ่งไปเนินต่างๆด้วยเพราะหมายถึงการได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเป็นอย่างดีด้วย


เส้นวาสนาที่มีเส้นแขนงแยกออกแล้วพุ่งไปเนินพฤหัส หมายถึงการได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานสูง มีเกียรติ


เส้นวาสนาที่มีเส้นแขนงแยกออกแล้วพุ่งไปเนินอาทิตย์ หมายถึงการประสบความร่ำรวย มีชื่อเสียง


เส้นวาสนาที่มีเส้นแขนงแยกออกแล้วพุ่งไปเนินพุธ หมายถึง มีโชคจากการค้า นายหน้า หรือจากความรู้ของตนเอง


เส้นวาสนาที่ขาดตอนตลอดเส้น ชีวิตจะเต็มไปด้วยความยากลำบาก ไม่สมหวังในอาชีพการงาน ต้องทำงานหนัก และต้องเปลี่ยนงานบ่อย จับจด ทำอะไรไม่ได้นานก็เบื่อ


ช่วงที่เส้นวาสนาขาดตอน(A)หมายถึงช่วงเวลาที่กำลังตกงาน ว่างงาน หรือเกิดความเสียหายแก่อาชีพ แต่ถ้าช่วงที่เส้นขาดไปนั้นมีเส้นวาสนาเกิดขึ้นด้านข้าง(B)จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอาชีพ เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต


เส้นวาสนาที่เริ่มต้นจากข้อมือ เป็นเส้นที่สวยงาม ปลายยาวไปถึงเนินเสาร์ เกิดในตระกูลที่มีฐานะการเงินดี มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์เป็นอย่างดีตั้งแต่เยาว์วัย วิถีชีวิตราบรื่น


เส้นวาสนาเกิดจากเส้นชีวิตยาวขึ้นไปถึงเนินเสาร์(A) ระยะที่เส้นพุ่งขึ้นจากเส้นชีวิตเป็นระยะที่สามารถตั้งตัวได้ สร้างฐานะจากความบากบั่นของตนเอง แต่ถ้าเป็นเส้นสั้นๆยาวไม่ถึงเนินเสาร์(B) จะต้องล้มเลิกอาชีพนั้นกลางคัน


เส้นวาสนาเกิดจากบริเวณเนินจันทร์แล้วยาวขึ้นไปถึงเนินเสาร์(A) ประสบความสำเร็จจากอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะชน อาชีพที่ต้องได้รับการยอมรับจากผู้อื่น แต่ถ้ายาวไปจรดเส้นหัวใจ(B)หมายถึงการมีโชคในเรื่องคู่ครอง ได้พึ่งพาคู่ครองที่ดี


เส้นวาสนาเริ่มต้นจากเนินจันทร์แล้วยาวไปถึงเนินพฤหัส ในมือหญิงจะได้สามีที่มีเกียรติมีฐานะดีอุปถัมภ์ ในมือชายจะได้ภรรยาที่ดีคอยส่งเสริม


เส้นวาสนาเริ่มต้นจากใจกลางมือ บริเวณที่ราบอังคาร เมื่อน้อยลำบาก เมื่อกลางคนแล้วจึงค่อยดีขึ้น และถ้ามีเส้นแขนงแยกไปเนินอาทิตย์ด้วย หมายถึงช่วงเวลานั้นหลุดพ้นจากความยากลำบาก


เส้นวาสนาเกิดจากบริเวณเนินศุกร์ จะได้สานต่อกิจการของครอบครัว


เส้นวาสนาที่เป็นรู หรือหลุมลึกๆ ต้องประกอบอาชีพที่ตนไม่ถนัด และไม่ชอบ ต้องหนักใจและเหนื่อยยากมาก


เส้นโชคสั้นๆ เกิดที่บริเวณเนินเสาร์ เป็นคนจับจด เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ขาดความมานะพยายามในกิจการงานใด


เส้นโชคที่แสดงถึงการได้รับมรดก จะเริ่มต้นจากเนินจันทร์แล้วพุ่งไปใต้เนินเสาร์(A) โดยไม่บรรจบกับเส้นโชคเส้นอื่น และเป็นเส้นที่หนักชัด หรือเส้นโชคที่เกิดจากเส้นกำไลมือ(B) และต้องไม่มีรอยขาดแตก


เส้นโชคเล็กๆ สั้นๆ ในมือจำพวกสี่เหลี่ยม ดีกว่าเส้นเล็กๆสั้นๆในมือจำพวกเรียวยาว เพราะมือสี่เหลี่ยมอาศัยโชคจากการกระทำ ส่วนในมือเรียวยาวที่ชอบใช้ความคิดแต่ไม่ค่อยทำ หากขาดเส้นโชคที่ดีย่อมประสบความสำเร็จได้ยาก


เส้นโชคที่ดี สวยงาม แต่เนินเสาร์เป็นหลุมลึก ถึงแม้มีความสามารถในการแสวงหาทรัพย์แต่ก็เกิดการรั่วไหล สูญเสีย ไม่สามารถสร้างฐานะให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงได้

Create Date : 15 กันยายน 2552
Last Update : 8 ตุลาคม 2552 21:43:01 น. 15 comments
Counter : Pageviews.

 
ดูเส้นวาสนาแล้วก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่า มีมั่งหรือเปล่า แหะ ๆ สู้ยื่นมือให้หมอดาวเกตุดูเลยดีกว่าเนอะ จะได้รู้ว่า ตอนนี้มีวาสนากับเขาบ้างหรือยัง
อ้อ...เพลงหายไปไหนแล้ว เป็นเพลงบรรเลงก็ดีนะ ฟังสบาย ๆ
อยากวิจารณ์ให้ถึงกึ๋นเหมือนกัน แต่ทำไม่ลง เพราะของเขาดีอยู่แล้ว (ประจบ ๆ ) สู้ ๆ นะ


โดย: ซีอิ้วหวาน IP: 61.90.66.108 วันที่: 17 กันยายน 2552 เวลา:12:09:59 น.  

 
แวะมาเยี่ยมค่า
ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆ นะคะ


Photobucket


โดย: sunsmile_a วันที่: 19 กันยายน 2552 เวลา:22:13:42 น.  

 
แวะเข้ามาเยี่ยมชมครับ น่าสนใจมากเลยนะครับ


โดย: ติดปีกบินไปให้ไกลไกลแสนไกล วันที่: 25 กันยายน 2552 เวลา:19:36:43 น.  

 
เหอๆ ลายมือขาดเป็นเส้นเดี่ยวๆทั้งสองข้างเลยอ่ะ
อ่านไปก็สนุกดีค่ะ
แต่ งง เหอๆ


โดย: แชมพูรสช็อกโกแลต^^ IP: 117.47.59.182 วันที่: 13 ตุลาคม 2552 เวลา:16:52:43 น.  

 
ดูแล้วจะแก้ด้วยวิธีใดช่วยบอกให้รู้บ่าง


โดย: ความไทย IP: 125.27.192.234 วันที่: 18 ธันวาคม 2552 เวลา:11:18:51 น.  

 
แวะมาทักทาย ให้กำลังใจจ๊ะ

ขอบคุณมากนาค้า


โดย: โดเรมี่ IP: 118.172.159.206 วันที่: 4 เมษายน 2553 เวลา:11:04:21 น.  

 
แวะมาเยี่ยมเยียน น่าสนใจมากครับ อยากเรียนไว้ประดับความรู้จังเลย จะทำอย่างไรดีครับ


โดย: บุญช่วย เจริญธรรม IP: 182.52.118.136 วันที่: 1 กันยายน 2553 เวลา:20:50:52 น.  

 
ชอบมาก ดูแล้วเข้าใจง่ายจัง


โดย: อ้น IP: 113.53.40.155 วันที่: 11 กันยายน 2553 เวลา:13:58:50 น.  

 
ขอบคุณค่ะ สำหรับความรู้ที่ให้ ถึงมันจะไม่มากเท่าไร แต่ก้อพอทำให้คนที่ไม่รู้ ได้มาสัมผัสมือของตัวเองมั้ง จากที่คนอื่นชอบมาสัมผัสมือของเรา เผื่อจะมีคนเลี้ยงกะเค้าบ้าง


โดย: ดวงใครดวงมัน IP: 192.168.1.200, 61.90.15.101 วันที่: 9 มีนาคม 2554 เวลา:7:26:23 น.  

 
ตอนแรกนึกว่าดูลายมือจะเป็นอะไรที่ยาก แต่พอไปลองเรียนที่วัดธาตุทองแล้ว ง่ายกว่าที่คิดเยอะค่ะ


โดย: ปาล์มมี่ IP: 125.24.220.59 วันที่: 14 มีนาคม 2554 เวลา:14:01:54 น.  

 
ชอบๆๆๆๆๆ


โดย: ชนิรันดิ์ IP: 125.24.208.163 วันที่: 13 มิถุนายน 2554 เวลา:10:58:22 น.  

 
อ่านดูแล้วได้ความรู้เกี่ยวกับลายมือและมีประโยชน์ครับ


โดย: โชติวัฒน์ IP: 101.108.190.38 วันที่: 31 มีนาคม 2555 เวลา:13:51:30 น.  

 
ขอบคุณนะคะ อยากให้มีเยอะๆ ได้ความรู้ดีค่ะ


โดย: sureeratana IP: 171.7.174.126 วันที่: 28 พฤษภาคม 2555 เวลา:20:40:20 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ อ่านเข้าใจง่ายมากเพราะมีรูปประกอบชัดเจน


โดย: ธมน IP: 82.35.108.192 วันที่: 15 มิถุนายน 2555 เวลา:1:03:05 น.  

 
ดูดวงให้เปน นะ


โดย: ปลื้ม IP: 182.53.177.120 วันที่: 7 ตุลาคม 2555 เวลา:21:46:59 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

ดาวเกตุ
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Online
picture1
ขอบคุณที่แวะมาอ่านและให้กำลังใจค่ะ ถ้าติดตามอ่านอยู่อย่าลืมแวะทักทายกันบ้างนะคะ
Group Blog
 
<<
กันยายน 2552
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
15 กันยายน 2552
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ดาวเกตุ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.