ดูลายมือ เส้นสมองหรือเส้นความคิด

เส้นสมองแสดงถึงสติปัญญา ความคิด ความสามารถในการทำงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงานและการดำเนินชีวิต เส้นสมองคือเส้นที่สำคัญที่สุดบนฝ่ามือ หากเส้นอื่นๆ ดีแต่เส้นสมองเสียหายก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เพราะความคิดและการตัดสินใจที่ผิดพลาด แต่หากเส้นอื่นๆ ไม่ดี แต่เส้นสมองดีก็ยังสามารถประคับประคองให้เหตุการณ์ต่างๆ ดีขึ้นมาได้เพราะกำลังของสติปัญญานั่นเอง


เส้นสมองในมือซ้ายได้รับการถ่ายทอดมาทางพันธุกรรม ส่วนเส้นสมองในมือขวาคือสติปัญญาที่แท้จริงที่เกิดจากการอบรมบ่มนิสัยของเราเองในภายหลัง


หากเส้นสมองในมือซ้ายเบาบาง อ่อนแอ ไม่ชัดเจน แต่เส้นสมองในมือขวามีความสวยงามและชัดเจนดี แสดงว่ามีความมานะพยายาม และพากเพียรในหน้าที่การงาน และพัฒนาสติปัญญาและความสามารถของตัวเอง มีความตั้งใจจริงในการทำงาน


หากเส้นสมองในมือขวาอ่อนแอ เบาบาง ไม่ชัดเจน แสดงถึงการปล่อยชีวิตไปตามยถากรรม ไม่คิดแก้ไขปัญหา และพัฒนาศักยภาพตัวเอง ขาดความตั้งใจจริงในการทำงาน ขาดความมานะอดทน


เส้นสมองที่สวยงามนั้นจะมีความคม ลึก และค่อยๆ เรียวลงทีละน้อยตามลำดับจากต้นเส้นสู่ปลายเส้น แสดงถึงสติปัญญาที่เฉียบแหลม เฉลียวฉลาด


เส้นสมองที่ไม่สวยงามนั้นจะมีความหยาบ กว้าง ตื้น แสดงถึงการขาดสมรรถภาพทางความคิด ไม่ชอบใช้ความคิด ม้กชอบใช้แรงมากกว่าคิด ทำการงานโดยไม่คิดหรือไตร่ตรองเอาไว้ก่อน


เส้นสมองที่บอบบาง ไม่ชัดเจน แลดูอ่อนแอ แสดงถึงความอ่อนแอของสมอง ขาดความตั้งใจ ขาดความเชื่อมั่น มีความคิดที่สับสน ฟุ้งซ่าน ไม่มีทิศทางที่แน่นอน


เส้นความคิดที่แตกขาด หรือมีเกาะ มีเส้นตัด แสดงถึงอันตรายที่เกิดกับสมอง หรือความทุกข์ยากตรากตรำของสมอง

เส้นสมองที่เป็นเส้นตรง(เส้น1)ไม่มีความอ่อนโค้งเลย แสดงถึงความเป็นนักปฏิบัติ ขยันขันแข็ง พูดจริงทำจริง ตัดสินใจได้เด็ดขาด แต่มีนิสัยยอมหักไม่ยอมงอ ไม่รู้จักประนีประนอม ขาดความยืดหยุ่น ทำให้ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ยาก


เส้นสมองที่มีความอ่อนโค้ง (เส้น2)แสดงถึงความอ่อนโยน รู้จักประนีประนอม มีความยืดหยุ่นดี ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ไม่ตรงจนเกินไป รู้จักหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง


เส้นสมองที่อ่อนโค้งมากเกินไป(เส้น3) ปลายเส้นโค้งลงสู่เนินจันทร์มากเกินไป แสดงถึงจิตใจที่อ่อนไหวมาก มีอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้ง ชอบกระทำการตามอารมณ์ หลงใหลสิ่งใดได้ง่ายๆ ยับยั้งใจไว้ไม่ได้ มีลางสังหรณ์ที่ดี และมีความสามารถในงานศิลปะ


เส้นสมองที่ปลายเส้นโค้งขึ้นด้านบนเพียงเล็กน้อย(เส้น4) แสดงถึงความสามารถในด้านการเงิน การค้าขาย ประสบความสำเร็จได้รวดเร็ว มีไหวพริบเล่ห์เหลี่ยม


เส้นสมองที่ปลายเส้นโค้งขึ้นด้านบนจรดเส้นหัวใจ(เส้น5) หรือขึ้นไปถึงเนินพุธแสดงถึงสติปัญญาดีแต่มีความละโมภ คิดกอบโกยแต่ผลประโยชน์เข้าตัวเสมอ


เส้นสมองที่เป็นตรงไปจนจรดริมฝ่ามืออีกด้าน(เส้น6) (ลายมือขาด) เป็นคนมีความตั้งใจที่เด็ดขาด หนักแน่น ไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆ เวลาตั้งใจทำสิ่งใดแล้วจะมุ่งมั่นจนกว่าจะสำเร็จไม่ท้อถอยเปลี่ยนแปลง(กัดไม่ปล่อย) มีความมุ่งมั่นทะเยอทะยาน ความคิดว่องไว ปฏิภาณดี ซ่อนความรู้สึกได้เก่ง จึงมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มาก

เส้นลายมือขาดที่เกิดสูง(เส้น7) (อยู่ในแนวของเส้นหัวใจ) ทำสิ่งใดมักเอาแต่อารมณ์เป็นใหญ่ ไม่คำนึงถึงเหตุผล


เส้นลายมือขาดที่เกิดต่ำ(เส้น8)(อยู่ในแนวของเส้นสมอง) ทำสิ่งใดมักทำตามเหตุผล มีความคิดที่หนักแน่น เด็ดขาด ทำตามความคิดเสียมาก ไม่มีความอ่อนไหวหรือเห็นอกเห็นใจใครง่ายๆ


เส้นสมองที่สั้น(เส้น9) แสดงถึงความหุนหันพลันแล่น มุทะลุ ทำตามอารมณ์ ขาดสติยั้งคิด ตัดสินใจผิดพลาด ถ้าสั้นมากจนยาวไม่ถึงกึ่งกลางฝ่ามือ แสดงถึงความโง่เขลา รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความนึกคิด


เส้นสมองที่ยาว(เส้น10) แสดงถึงคิดทนทานในการใช้ความคิดได้นานๆ โดยไม่เหนื่อยล้า ถ้ายาวมาก แสดงถึงความเฉื่อยช้าของสมอง ความคิดช้า ขาดไหวพริบปฏิภาณ (ถ้าปลายเรียวคมก็จะมีไหวพริบดีขึ้นได้)

ปลายเส้นความคิดแตกออกเป็น 2 ง่าม(เส้น11) มีความคิดและการกระทำที่ไม่ตรงกัน คิดอย่างทำอย่าง ความคิดและการกระทำเปลี่ยนแปลงได้ง่าย เอาแน่เอานอนไม่ได้ มีเล่ห์เหลี่ยมไหวพริบ สามารถทำงานได้ทุกอย่าง แต่ทำได้ไม่นานก็เบื่อหน่าย ไม่อดทนทำต่อไป


เส้นสมองเกิดใต้เส้นชีวิต(เส้น12) เป็นคนขี้โมโห หงุดหงิด ฉุนเฉียวง่าย ถ้าเส้นหยาบหนาและแตกขาดด้วยจะวู่วามจนขาดสติ ขาดความยั้งคิด

เส้นสมองเกิดร่วมกับเส้นชีวิต(เส้น13) มีความระมัดระวังตัว ละเอียดรอบคอบ แต่ก็ขาดความมั่นใจในตัวเอง แต่ถ้าเป็นเส้นตรงจะมีความกล้าหาญ กล้าคิดกล้าทำมากขึ้น


เส้นสมองเกิดร่วมกับเส้นชีวิตแล้วอ่อนโค้งลงมาเนินจันทร์มาก(เส้น14) ชอบคิดฝัน ฟุ้งซ่าน ขึ้อาย ไม่กล้าแสดงออก คิดมาก วิตกกังวล

เส้นสมองเกิดร่วมกับเส้นชีวิตแล้วโค้งลงเนินจันทร์แล้วปลายเส้นงอกลับขึ้น(เส้น15) ชอบครุ่นคิด คิดมากเกินกว่าเหตุ มีอารมณ์ทุกเศร้าอยู่เสมอ


เส้นสมองเกิดร่วมกับเส้นชีวิตแล้วแยกตอนกลางมือ(เส้น16) เมื่ออายุน้อยไม่มีความคิดเป็นของตัวเอง อยู่ใต้การบังคับของผู้ใหญ่ มักหงุดหงิดง่าย ขี้ใจน้อย กลางคนแล้วจึงมีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้น


เส้นสมองเกิดเหนือเส้นชีวิต(ไม่ห่างเกิน 3 มิลลิเมตร)(เส้น17) มีความคิดเป็นอิสระ มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจได้เด็ดเดี่ยว กล้าหาญ


เส้นสมองเกิดเหนือเส้นชีวิตแล้วปลายโค้งต่ำลง(เส้น18) ชอบทำตามอารมณ์ตัวเอง ใช้ชีวิตอย่างอิสระตามใจตัวเอง เลื่อนลอยไม่เป็นแก่นสาร

เส้นสมองเกิดเหนือเส้นชีวิตแล้วปลายโค้งขึ้นด้านบนเล็กน้อย(เส้น19) ยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อผู้อื่น และเพื่อความสำเร็จ เป็นผู้นำที่ดีได้


เส้นสมองเกิดห่างจากเส้นชีวิตมากเกินควร(เส้น20) ขาดความรอบคอบ ประมาท ไม่อยู่กับร่องกับรอย เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ถ้าโค้งต่ำลงเนินจันทร์มาก จะขาดสติ อารมณ์อ่อนไหวรุนแรง ฟุ้งซ่าน คิดมากเกินกว่าเหตุ

ต้นเส้นสมองเกิดต่ำลงมาเนินอังคารต่ำแล้วปลายเส้นโค้งขึ้นเนินพุธ(เส้น21) มักเป็นคนละโมภ คดโกง กล้าที่จะทำผิดเพราะความละโมภ


ต้นเส้นสมองและเส้นชีวิตเกิดสูงขึ้นไปอยู่บนเนินพฤหัส(เส้น22) มีความมานะพยายามในหน้าที่การงานดี สติปัญญาดี ยับยั้งชั่งใจตัวเองได้ดี สามารถตั้งตัวได้

เส้นสมองและเส้นชีวิตเกิดต่ำลงมามาก(เส้น23)มักชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อืน เห็นแก่ตัว ชอบดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น มักใหญ่ใฝ่สูง คดโกง ดื้อดึง ชอบทะเลาะวิวาท


เส้นสมองขาดตรงกับใต้เนินเสาร์(เส้น24) เกิดอันตรายแก่สมองโดยฉับพลัน

เส้นสมองโค้งขึ้นตอนใต้เนินเสาร์(เส้น25) คิดและทำอะไรไม่อยู่กับร่องกับรอย พูดจาโพล่งๆ แต่เอาแน่เอานอนไม่ได้ เพราะเปลี่ยนแปลงความคิดได้ง่าย


มีเส้นแขนงจากเส้นสมองแยกขึ้นไปเชื่อมกับเส้นหัวใจ(เส้น26) เวลารักมักรักจนหลง ยับยั้งใจตัวเองไม่ได้

ปลายเส้นสมองเป็นเกาะ(เส้น27) การดำเนินชีวิตผิดพลาดเพราะการตัดสินใจของตัวเอง


เส้นสมองคู่(เส้น28) มีปฏิภาณดีมาก สุภาพเรียบร้อย วางตัวได้เหมาะสม มีความคิดเด็ดเดี่ยวไม่โลเล ไว้ใจตนเองมาก

เส้นสมองคดไปคดมา(เส้น29) ไม่สม่ำเสมอ ความคิดไม่แน่นอน


เส้นสมองเกิดเบียดกับเส้นชีวิตมาก(เส้น30) ความคิดฟุ้งซ่าน บ้าๆบอๆCreate Date : 04 กันยายน 2552
Last Update : 8 ตุลาคม 2552 22:55:21 น. 3 comments
Counter : Pageviews.

 
ติดตามอยู่นะครับ

เป็นศาสตร์ที่น่าสนใจมาก ขอบพระคุณครับ


โดย: ohh! IP: 114.128.188.156 วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:14:56:11 น.  

 
ขอบคุณครับ ชอบมากครับ จะติดตามไปเรื่อยๆนะครับ ^^


โดย: Ralai IP: 114.128.77.3 วันที่: 30 กันยายน 2552 เวลา:13:40:02 น.  

 
ดีมากค่ะ ตื่นเต็นมากค่ะ เพราะว่าก็ดูของตัวเองไปด้วยสนุกมาก


โดย: คนไกลบ้าน IP: 79.200.0.94 วันที่: 29 ธันวาคม 2552 เวลา:2:38:02 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

ดาวเกตุ
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Online
picture1
ขอบคุณที่แวะมาอ่านและให้กำลังใจค่ะ ถ้าติดตามอ่านอยู่อย่าลืมแวะทักทายกันบ้างนะคะ
Group Blog
 
<<
กันยายน 2552
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
4 กันยายน 2552
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ดาวเกตุ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.