space
space
space
 
กุมภาพันธ์ 2560
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
space
space
25 กุมภาพันธ์ 2560
space
space
space

รีวิว ทำไมต้องใช้บริการ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
จากข้อมูลของ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รามอินทรา การดูแลคนชราที่มีโรคประจำตัวที่บ้าน อาจเป็นเรื่องที่ทำได้ยากสำหรับหลายๆคน เพราะว่าคนชราจะต้องอยู่ในการควบคุมตลอดและอาจจะต้องได้รับการช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวต่างๆ เช่น นอน ยืน เดิน ลุก และจากความจำเป็นที่หลาน ลูก และญาติๆ ที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน เช่น พนักงานบริษัทเอกชน เจ้าของกิจการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ฉะนั้นการที่เราปล่อยให้คนชราอยู่บ้านเพียงคนเดียว อาจจะมีอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้

การเลือกบ้านพักคนชราจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่จะทำให้คนชรามีความปลอดภัยในชีวิต นอกจากนี้บ้านพักคนชราจะมีการจัดกิจกรรม และมีการฝึกอบรมบุคลากรทางการพยาบาล การกายภาพสำหรับคนชรา ทำให้มีความปลอดภัย และมีความสุขที่ได้พูดคุยหรือมีสังคมกับคนอายุไล่เลี่ยกันโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิด หรือไม่สบายใจที่ทางญาตินั้นไม่สามารถดูแลความปลอดภัยของคนชราได้ โดยอาจเป็นหน่วยงานของเอกชน หรือรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นบ้านพักสำหรับคนชรา และมีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น โรงพยาบาลคนชรา สถานดูแลคนชรา เป็นต้น

แม้การเลือกบ้านพักคนชราที่ดีเยี่ยมในการดูแลคนที่เรารักที่มีพร้อมทั้งดูแลด้านสุขภาพ อาหารการกิน มีเพื่อนวัยเดียวกันคอยพูดคุย แต่การเดินทางไปเยี่ยมเยียนท่านเป็นประจำจะทำให้คนชราเหล่านั้นรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่นอกบ้านเลยเพราะไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขของคนชราได้ดีเท่าลูกหลานและญาติพี่น้องหากลูก หลาน กำลังมองหาบ้านพักคนชราดีๆ สักที่หนึ่ง ท่านคงอยากจะรู้ข้อมูลเบื้องต้น ของบ้านพักคนชรานั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรือรัฐบาลก็ตามการจะเลือกบ้านพักคนชรา เพื่อฝากให้ควบคุมสุขภาพและกายใจของคนชรา รวมถึงพ่อแม่ที่อยู่ในครอบครัวของเรานั้น เราจะต้องได้บ้านพักคนชราที่ดี และเป็นบ้านที่จะสามารถดูแลคนชราได้จริงๆโดยเรื่องของการดูแลสุขภาพจิต หรือวิชาการ ไม่ว่าคนชราจะป่วย หรืออยู่ในภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตังเองได้ หรืออยู่ในภาวะพึ่งพิงใดๆก็ตามพนักงานที่มาดูแลจะต้องมีความรู้ และการเข้าใจ ความเชี่ยวชาญในเรื่องการดูแลคนชราโดยเฉพาะ

1)บ้านพักคนชราคืออะไร

ไม่ว่าเราจะมีชื่อเรียกที่ไม่เหมือนกัน เช่น บ้านพักคนชรา โรงพยาบาลคนชรา สถานดูแลคนชรา ศูนย์ดูแลคนชรา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย บ้านพักฟื้นผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้สูงอายุ หรืออะไรก็เเล้วเเต่ ซึ่งทั้งหมดก็หมายถึง หน่วยงานของเอกชน หรือของรัฐบาล ที่ให้การดูแลเกี่ยวกับการดูแลคนชรา ให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพ เป็นองค์กรสำหรับรับรักษาคนชรา เป็นต้น หากท่านต้องการให้ทางบ้านพักคนชราดูแลในเรื่องต่างๆ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามที่บ้านพักคนชราแห่งนั้นเป็นกำหนดซึ่งสามารถแยกตามรูปแบบของการดูแล หรือช่วงเวลาด้วย เช่น ดูแลเรื่องอาหาร สุขภาพ การอยู่กินโดยรวม การกายภาพบำบัด เป็นรายเดือนตามที่บ้านพักคนชรานั้นๆ เลย พร้อมพยาบาลและหมอ ที่จะตรวจสุขภาพ หรือดูแลอย่างไม่คลาดสายตา ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายแบบรายเดือนและหากต้องการให้บ้านพักคนชรา ดูแลคนชราที่ป่วยเป็นโรคต่างๆ ก็ต้องจ่ายเงินค่าดูแลเพิ่มขึ้นไปอีก สำหรับค่าพยาบาล ค่าหมอ ค่ายา  ค่ากายภาพบำบัด และค่าบริการต่างๆ เป็นต้น


2)เพราะเหตุใดต้องจ้างพนักงานจากบ้านพักคนชรา

เพราะทางบ้านพักคนชรานั้น มีพนักงานที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพคนชราโดยตรง และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเจาะจงทั้งการบริบาลดูแลคนชรา ที่เรียนมาในสาขาวิชานี้โดยตรง พร้อมทั้งสถานที่และเครื่องไม้เครื่องมือ ที่เหมาะสมต่อการดูแลหรือรักษา มากกว่าพื้นที่ต่างๆ และทางญาติส่วนมาก ก็จะมีหน้าที่หรือภาระ ที่ต้องทำงานนอกบ้าน ทำให้ทางญาติไม่สามารถที่จะดูแลเองได้อย่างไม่คลาดสายตา หรืออย่างเต็มที่และอาจจะมีหลายๆท่านซึ่งไม่มีความรู้ในเรื่องการดูแลคนชรา จึงจำเป็นต้องอาศัยบุคคล ที่สามารถดูแลได้ปลอดภัยและถูกต้อง

3)เหตุผลที่ต้องเลือกใช้บ้านพักคนชรา

–  มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นหมอ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด หรือหมอเฉพาะทาง

–  มีการควบคุมเรื่องการรักษา โภชนาการ สุขภาพ กายภาพบำบัด และการตรวจสุขภาพทุกวัน อย่างใกล้ชิด

–  ผู้ดูแลคนชรา เช่น หลาน บุตร ญาติพี่น้อง มีงานที่ต้องรับผิดชอบ ไม่สามารถดูแลคนชราภายในบ้านตลอดเวลา

–  คนชราต้องการคนดูแลเป็นพิเศษ หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

4)ค่าใช้จ่าย และการหาบ้านพักคนชรา

ค่าใช้จ่ายของบ้านพักคนชราแต่ละที่นั้นแตกต่างกัน เนื่องจากมีรายการบริการที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะบ้านพักคนชราที่คนชราต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้น เช่น การให้อาหารทางสายยาง หรือการดูดเสมหะจากคอ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับว่าเป็นของเอกชน หรือรัฐบาล  โดยสามารถเลือกใช้บริการได้ทั้งคนชราแบบประจำและคนชราแบบไม่ประจำ

5)ราคา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ของเอกชนคิดค่าบริการประมาณเท่าไหร่

ราคาที่เราจะต้องชำระให้บ้านพักคนชรานั้นจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการให้ดูแลหรือบริการ ซึ่งสามารถแยกค่าใช้จ่ายต่างๆได้ ค่าแพทย์ ค่าพยาบาล ค่าเวชภัณฑ์ ออกจากกันได้ ซึ่งไม่รวมกับค่าดูแล ซึ่งสามารถมีค่าบริการแตกต่างกันได้ ตามรูปแบบของคนชราเป็นเคสๆไป เช่น คนชราที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ หรือต้องการการช่วยเหลือจากผู้อื่น ค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นตามลำดับ แต่ค่าใช้จ่ายจะเริ่มต้นที่ 16,000 บาทต่อเดือนเป็นอย่างน้อย สำหรับการดูแลคนชราที่พอจะดูแลตัวเองได้บ้าง อย่างเช่น การขับถ่าย อาบน้ำ หรือการทานอาหารด้วยตัวเองได้ แต่จะมีความบกพร่องในเรื่องของการเคลื่อนไหว นั่ง เดิน ลุก บ้างเท่านั้น ส่วนค่าเวชภัณฑ์ และค่าหมอ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาจจะจ่ายแยก เป็นต้นแต่ค่าใช้จ่ายที่ตายตัว ควรที่จะถาม และขอรายละเอียดทั้งหมดโดยตรง จากบ้านพักคนชราแต่ละแห่ง


6)หาบ้านพักคนชราได้ที่ไหน

สำหรับการหาบ้านพักคนชราที่ใกล้บ้าน ท่านสามรถค้นจาก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ pantip โดยสามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้ iCare Seniors Home นอกจากนี้ การหาข้อมูลบ้านพักคนชรา ท่านก็สามารถดูได้จากเว็บไซน์ต่างๆได้เช่นกัน ซึ่งก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมาย โดยเลือกดูจากบริเวณที่ใกล้บ้านของท่านก่อน ซึ่งจะได้สะดวกต่อการเดินทางไปเยี่ยมคนชรา หรือท่านสามารถขอรับคำแนะนำได้ จาก iCare Seniors Homeโทรศัพท์  092-614-9542 / 089-944-5564 เราคือบ้านพักคนชรา หรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ที่น่าเชื่อถือและได้มาตรฐาน เพราะเจ้าของเป็นพยาบาลวิชาชีพ ประสบการณ์ทำงานกว่า 30 ปี เเละทางเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกบ้านพักคนชราที่เหมาะสมกับคนที่คุณรักได้เป็นอย่างดี
Create Date : 25 กุมภาพันธ์ 2560
Last Update : 20 เมษายน 2560 20:54:37 น. 0 comments
Counter : 378 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ
space

สมาชิกหมายเลข 3699684
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 3699684's blog to your web]
space
space
space
space
space