Home Page...หน้าหลัก...
Group Blog
 
All blogs
 
▶▶▶ ยี่เป็งอินเตอร์ "จากวัฒนธรรมล้านนา สร้างศรัทธาระดับโลก"ก่อนจะมาเป็นยี่เป็งอินเตอร์นั้น ได้มีวัฒนธรรมท้องถิ่นแห่งล้านนา ที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า พันปี ทุกๆปีเมื่อถึงเทศกาลยี่เป็งฯ ชาวล้านนา จะมาสร้างบุญพร้อมกับมีกิจกรรม จุดประทีปบูชาในสิ่งที่ ประเสริฐสุดคือพระรัตนตรัย โดยมีจุดประทีปถวายเป็นพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ ในรูปแบบและความเชื่อต่างๆ เช่น การถวายประทีปบนพื้นดิน :
โดยใช้ผางประทีป (วัสดุเป็นถ้วยดินเผา ใส่เทียนและใส้)จุดตามพื้น หน้าพระเจดีย์ พระพุทธรูป ฯลฯ


บนพื้นน้ำ :
โดยทำเป็นกระทง รูปแบบต่างๆเช่นกระทงธรรม ลอยบนผิวน้ำ ฯลฯ


บนท้องฟ้า :
จุดโคมไฟลอย บูชาพระเขี้ยวแก้ว บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ฯลฯ ซึ่งโคมไฟนี้ เป็นการจุด เพื่อบูชาสิ่งอันเนื่องด้วยพระรันตนตรัย จึงทำด้วยความตั้งใจ ทำอย่างดี จึงเป็นโคมที่ดีเป็นพิเศษ ไปอยู่ที่ไหนก็เป็นสิริมงคล แก่ที่นั้นๆ


ปกติโดยทั่วไป ชาวล้านนาก็จะต่างคนต่างทำ ตามกำลังแห่งความพร้อมในชุมชนนั้นๆ
เมื่อธุดงคสถานล้านนา บุญสถานสร้างคนดี และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น


ได้เกิดขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2529 ได้เล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมอันดีงาม ของชาวล้านนา สมควรที่จะรักษาให้ลูกหลานและหมู่ชน ได้สืบทอด และประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ จึงได้เชิญหน่วยงานในพื้นที่มาร่วมปรึกษา ร่วมคิดร่วมทำ โดยมีอำเภอสันทราย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม โรงเรียนห้วยเกี๋ยง ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยยาสูบ ไร่ประพัฒน์และบุตร กลุ่มแม่บ้านสันทราย กำนันผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์กัลยาณมิตร
ล้านนา และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นมีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาร


เทศบาลตำบลแม่โจ้ ฯลฯ ได้เริ่มกันจัดงาน"ยี่เป็งสันทรายถวายพุทธบูชา"ตั้งแต่ ปี2531 เริ่มจากเล็กๆและมีการพัฒนาขึ้นทุกปี จากผู้ร่วมงานระดับร้อย สู่ระดับพัน ระดับหมื่นและหลายหมื่น 
โดยแต่ละครั้ง จะได้รับความสนใจจากชาวต่างประเทศ มากขึ้นทุกปี สิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคคือการสื่อสารในเรื่องภาษา ดังนั้น คณะกรรมการจัดงาน จึงเห็นควร จัดเป็นรอบของชาวไทย 1 รอบ และชาวต่างประเทศ 1 รอบ หลังจากนั้นเป็นต้นมา จึงมีการจัดงานยี่เป็งอินเตอร์ขึ้น ต่อเนื่องมาทุกปี เริ่มจากระดับ ร้อย สู่ระดับพัน ปัจจุบันมามาก กว่า 6,000 คน 


สำหรับการจุดโคมไฟลอย บูชาพระเขี้ยวแก้ว บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ฯลฯ ซึ่งโคมไฟนี้ เป็นการจุด เพื่อบูชาสิ่งอันเนื่องด้วยพระรันตนตรัย จึงทำด้วยความตั้งใจ ทำอย่างดี จึงเป็นโคมที่ดีเป็นพิเศษ ยิ่งโคมที่ใช้ ในงานยี่เป็งสันทรายถวายพุทธบูชา และยี่เป็งอินเตอร์ นับว่าเป็นความโชคดี ที่มีการทำวิจัยทดลอง ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต โดยตั้งชื่อว่า"โคมธรรมชัย" โดยทดลองว่าขนาดหรือรูปแบบไหน ที่ปลอดภัย คือขึ้นไปแล้ว ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ก็จะสู่ชั้นบรรยากาศ ก็จะดับเพราะเชื้อเพลิง ซึ่งทำจาก กระดาษม้วนที่ชุบเทียนหมด จึงลอยไปตามแรงลม หากบังเอิญ ไปหล่นที่บริเวณบ้านใครก็แสดงว่าบ้านนั้น มีความเป็นสิริมงคล มีโชคมีลาภ 


ดังนั้นหากเป็นโคมที่ใช้ในงานยี่เป็งสันทรายถวายพุทธบูชาและยี่เป็งอินเตอร์ จึงเป็นโคมที่มาตรฐาน ในงานจะใช้แต่โคมนี้เท่านั้น ห้ามบุคคล
นำมาจากภายนอก มาจุดกันเอง คือจะมี รปภ.คอยตรวจก่อนเข้างานอย่างเข้มงวด จึงทำให้มั่นใจได้ในความปลอดภัยในระดับสูง 
มีแต่สิ่งที่น่าห่วงคือประชาชนทั่วไป ทำและปล่อยกันเอง ตามชุมชนนั้นๆทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย 


ซึ่งคงต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองต้องสอดส่องดูแลร่วมกับผู้นำชุมชน


ผลที่ได้จากยี่เป็งอินเตอร์คือ เป็น การเผยแพร่ วัฒนธรรมไทยในดินแดนล้านนา เป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีให้ประเทศไทย เพราะภาพที่เกิดเป็นภาพแห่งความสงบร่มเย็น นำมาซึ่งความสนุกสนานเพลิดเพลิน บันเทิงใจ และมีความสุข จากการได้ดูการละเล่นพื้นเมือง ทานอาหารเมือง ได้นั่งสมาธิ(Meditation) ก่อนลอยโคม นับว่าเป็นการ เผยแพร่ภาพลักษณ์ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ประยัดสุดคือ ไม่ต้องใช้งบประมาณภาครัฐ เพราะมีใจของการให้เป็นต้นทุน ประโยชน์สูง คือเมื่อทุกคนมาแล้วมีความสุข ก็อยากมาอีก และไปบอกต่อ จะเห็นได้ว่า ตอนนี้ยอดจองมาร่วมงานเดิมรับแค่3,000 คน แต่ยอดต้องการกว่า6,000 คน ใครจองช้าต้องใช้คำว่าเสียใจ และเสียดาย ข้ามปีเลยทีเดียว เป็นที่น่าเสียดาย การที่ภาคเอกชน ทำอะไรดีๆเป็นการช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ ประเทศชาติ ได้อย่างหาศาล แต่ยังไม่สามารถจะทำให้ภาครัฐและบุคคลบางท่าน เข้าใจได้ทั้งหมด จึงเป็นอุปสรรคที่ฉุดรั้ง การเดินไปข้างหน้าระดับหนึ่ง
การทำความดี ทุกคนควรมีสิทธิ์และใช้สิทธิ์บนพื้นฐานแห่งรัฐธรรมนูญ 


เมืองไทยเรามีจุดดีหลายอย่าง ที่มีคุณค่า และสามารถเพิ่มมูลค่าให้ประเทศได้เป็นอย่างดี คือเรามีวัฒนาธรรมอันงดงาม ที่มีรากเง้า มาจากพระพุทธศาสนา เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยากที่จะแยกออกจากกันได้ ทำให้ ใครก็ตามเมื่อมาถึงเมืองไทย ต่างได้รับความประทับใจในบุคคล ศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า หากรู้จักใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ เรียกได้ว่า "ใช้โอกาส สร้างโอกาส"


และ หากใครจะแสดงความรักชาติ จงอย่าพยายาม "ทำโอกาส ให้เป็นวิกฤต"
มาเถิด เรามาช่วยกันสรรสร้างไทย ให้เจริญ เริ่มจากจับดี มีความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนดี ใครทำความดีแม้เพียงน้อยนิด ช่วยกันให้กำลังใจให้มาก เพื่อบรรยากาศในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรักสามัคคีด้วยธรรม เมืองไทยเหมือนครอบครัวใหญ่ หากเราไม่รัก สามัคคีกัน แล้ว จะให้ชาติไหนเขามารักเรา 


ชาติไหนก็ตามหากคนในชาติ แตกความสามัคคี ก็มีแต่ความหายนะ รออยู่ ดังเช่นเป็นข่าวในต่างประเทศ สุดท้ายประเทศล่มจม ไม่มีใครอยู่ได้ เมื่อถึงวันนั้น จะร้องเพลงชาติ ให้ใครฟัง
หากทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือร่วมใจกัน ก็คงสร้างความเจริญให้ประเทศชาติ ได้มากขึ้น ภาครัฐทำโดยหน้าที่ เอกชนทำด้วยใจ หากร่วมมือร่วมใจ ชาติไทยมีแต่เจริญ 
"เอวัง ก็ด้วยประการฉะนี้!"
Cr:Chanjit Boonyopakorn
เส้นทางบุญ
@Pathofboon
______________________
เครดิต Dhammakaya.news


Create Date : 16 พฤศจิกายน 2559
Last Update : 16 พฤศจิกายน 2559 23:13:36 น. 0 comments
Counter : 348 Pageviews.
เตยจ๋า
Location :
พัทลุง Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 30 คน [?]


ผู้ติดตามบล็อก : 30 คน [?]


ทุกคนต่างก็รู้กันดีแก่ใจว่า คดีสหกรณ์มีเช็คเกี่ยวข้องอยู่ 878 ใบ ทุกใบมีชื่อคนรับเงินอย่างชัดเจน
(รวมที่นำมาบริจาคให้หลวงพ่อแค่ 10 ใบ)
แต่ทำไมดำเนินคดีอยู่คนเดียว ตามเล่นงานอยู่คนเดียว
เตรียมจะสั่งฟ้องอยู่คนเดียว ทั้งที่หลวงพ่อวัดพระธรรมกาย
ไม่เคยทำธุรกรรมการเงิน หรือนิติกรรมสัญญา
ร่วมกับสหกรณ์เลยแม้แต่บาทเดียว เวลานี้ทั้งคนในวัด คนนอกวัด คนในสังคม ต่างมีคำถามเดียวกันว่า

1. อะไรคือมูลฐานความผิดในการสั่งฟ้อง ?
2. อะไรคือหลักฐานเชื่อมโยงข้อหา ?
3. อะไรคือการปกปิดอำพรางเงิน ?
4. อะไรคือการได้เงินมาโดยมิชอบ ?
5. อะไรคือนิติกรรมสัญญาร่วมกัน ?
6. อะไรคือเหตุผลที่ไม่ตามเงินอีก 11,000 ล้านบาท
7. อะไรคือเหตุผลที่จะสั่งฟ้องอยู่คนเดียว
8. อะไรคือความยุติธรรมแก่วัดพระธรรมกาย
▶▶▶คลิกอ่านความจริงที่นี้.....
▶▶▶อุโบสถวัดพระธรรมกายก่อสร้างโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจริงหรือ?? สร้างมาจะ 30 ปี ล่ะนะ!!
▶▶▶ช่วงบ้านเมืองใช้ระบบพิเศษ ขอผู้มีใจรักในความยุติธรรมทุกท่าน โปรดให้ความสนใจในเรื่องนี้อย่างไกล้ชิดและเป็นธรรมครับผม
▶▶▶แนวคิด..พระธัมมชโยไม่ผิด จะไปมอบตัวทำไม ? เรียบเรียงคำถามคำตอบโดย ดร.ชาตรี สูติวราพันธ์#พระธัมมชโยเข้ากระบวนการยุติธรรมมาแล้วในฐานะพยาน ในคดีปี 56 และในคดีปี 59ที่เกี่ยวเนื่องด้วยใช้หลักฐานชุดเดียวกันนี้ ก็เข้ากระบวนการแล้วเพียงแต่ขอเลื่อนเพราะป่วยจริง แต่ฝ่ายสอบสวนไม่เชื่อและไม่มาตรวจสอบอีกด้วย เมื่อถูกออกหมายจับให้ไปรับทราบข้อกล่าวหา ก็ไม่ได้หลบหนีไปที่ไหน เพียงรอให้เจ้าหน้าที่มาหาอยู่ที่วัด ถึงแม้พระธัมมชโยจะเข้ากระบวนการยุติธรรมที่ไม่เป็นกลางนี้แล้ว แต่ก็ไม่ได้รับสิทธิพื้นฐานในความเป็นมนุษย์พึงได้เลย จึงต้องวิงวอนขอความยุติธรรมจากสังคมด้วย
/////บทความที่เกี่ยวข้อง (อยากรู้ความจริงเรื่องไหนก็เข้าไปอ่านได้เลย)
▶▶▶ ทำไมดื้อ? ทำไมไม่มอบตัว? ทำไมไม่เข้าประบวนการยุติธรรม?
▶▶▶ ไม่ผิดแล้วจะยืดเยื้อไปทำไม ??คลิกอ่านความจริงที่นี้.....
▶▶▶ ทำไมพระธัมมชโยไม่มามอบตัวและพิสูจน์ความจริง ???.....
▶▶▶ DSI-ตร. ออกหมายเรียก,หมายจับ พระธัมมชโยและพระทัตตชีโว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย!!
▶▶▶คดีหลักที่เกี่ยวพันกับวัดพระธรรมกายและหลวงพ่อธัมมชโยโดยตรงเรื่องศาสนาผู้มีอำนาจไม่ควร
ไปยุ่งเกี่ยว พระอยู่ส่วนพระ
การเมืองไปยุ่งมีแต่สร้างความ
แตกแยก การเมืองไทยเรื่องสกปรก
ทุจริต โกงทุกยุคสมัย!!
แต่บางยุคสมัย อำนาจมากๆ
ใครตรวจสอบมิได้
คนพวกนี้ กิเลส หนา
เข้าวัดเพื่อ รุกราน ทำลายพระ
เรื่องเงินปัจจัยบริจาค
เรื่องของ คนทำบุญ(ผู้ให้)
พระสงฆ์(ผู้รับ)
พระวินัย กำหนดไว้แล้ว
สิ่งไหนพระสงฆ์สามารถ
รับได้-ไม่สามารถรับได้
Cr:รัชพล พิบูลย์
▶▶▶" วัดพระธรรมกาย " ในมุมที่ผมรู้จัก จากเลขาสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย!
▶▶▶ยิ่งเอากฎหมายเข้ามาบีบ ให้คดีมาวันละเป็น ๑๐๐ ยิ่งทำให้สังคมเห็นว่านี่คือ การกลั่นแกล้งกันอย่างชัดเจน
▶▶▶ มีคนถามว่า..เข้าวัดแล้วรวยทำไง?
▶▶▶"กำแพงวัด" และทรัพย์สินอื่นๆ ของวัด และเป็นทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา
▶▶▶หนึ่งในผลงานของพระไทย ที่นำพุทธศาสนาไปไกลถึง อัลบาเนีย..▶▶▶หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๘๑) ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
▶▶▶หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๘๒) อยู่ได้เพราะครูดี
▶▶▶หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๘๓) อานุภาพความดีสากล
▶▶▶หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๘๔) รอดได้เพราะครูดี▶▶▶ดูวัดพระธรรมกายเป็นกรณีตัวอย่าง หน่วยงานท้องถิ่นใช้กฎหมายแบบให้โทษ ตั้งข้อหาเล็กๆ น้อยๆ ไปเกือบ 200 คดี แต่ละคดีโทษก็ไม่มาก แค่เสียค่าปรับหรือติดคุกคดีละ 1 ปีเท่านั้นเอง รวมระยะเวลาพ้นโทษก็ 200 ปีพอดี
ลองคิดดูว่าถ้าวันหนึ่งเกิดเรื่องแบบนี้กับวัดสามหมื่นวัดทั่วประเทศบ้าง ใครจะกล้าบวชพระ ใครจะกล้าเป็นเจ้าอาวาส สามหมื่นวัดมิร้างจากแผ่นดินไทยหรอกหรือ ขนาดหลวงพ่อท่านนอนป่วยอยู่เฉยๆ ยังโดนข้อหาไปเกือบ 200 คดีแล้ว ... เวลาพระไปรับทราบข้อกล่าวหา ปีหน้าคงต้องเอาเข่งไปที่โรงพักด้วย


▶▶▶ปธ ศาลฏีกาแนะผู้พิภากษา เลี่ยงจำคุกคดีผิดเล็กน้อย

▶▶▶ อยากจะยึดทรัพย์ของวัดท่าเดียว....ตกลงแล้วเขาจะเอาอะไรแน่ พระไตรปิฎกก็ไม่เอา กฎหมายก็ไม่เอา ถูกผิดก็ไม่เอา ?
▶▶▶ช่างเป็นบุญเมื่อพระผู้สำเร็จจากภูเขาควาย มารับบิณฑบาตที่วัดพระธรรมกาย (Part1)
▶▶▶เปิดกลโกง !!? ตีข่าวธรรมกาย ที่แท้กลบข่าวแก้ไข้พ.ร.บ. แต่งตั้งพระสังฆราชBlogGang Popular Award #11
Flag Counter
 เริ่มนับ 29 สิงหาคม 2559
Friends' blogs
[Add เตยจ๋า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.